Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbt"

O studiach

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie psychologicznych i kontemplatywnych podstaw uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia.

Prezentujemy metody terapeutyczne oparte na uważności Mindfulness-Based Therapies (MBT) oraz te, które się do nich odwołują. Skupiamy się na 3 fali terapii behawioralnych, w tym terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz terapii zaangażowania i akceptacji (ACT).

Nasi słuchacze wzbogacają swój warsztat pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla klientów stosowanie poznanych technik w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń psychicznych, a także do samorozwoju. Zdobywają naukową wiedzę dotyczącą uważności i zagadnień z nią związanych. Poznają współczesne nurty psychoterapii, modele psychologiczne, zagadnienia neurobiologii, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości oraz obszary psychologii pozytywnej. Zapoznają się z podstawami psychologii buddyjskiej, która przeżywa obecnie rozkwit zainteresowania społeczności psychologów i badaczy.

Zajęcia dostarczają praktycznych narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii, w szczególności poznawczej opartej na uważności (MBCT), w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów klinicznych.

Program studiów jest pionierski i wyjątkowy na tle dostępnych w Polsce i na świecie kursów dotyczących uważności i psychoterapii. Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat terapeuty MBCT, w tym MBCT for Life (dla osób bez wykształcenia kierunkowego) oraz MBCT-D (dla osób z przygotowaniem klinicznym). Certyfikaty te wydawane są przez Centrum Uważności przy Uniwersytecie w Oksfordzie (OMF) w ramach Mindfulness-Based Cognitive Therapy International Training in Poland. Trening organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfulness, prowadzony przez kadrę OMC oraz polskich nauczycieli.

Absolwenci studiów podyplomowych Uważność i współczucie, którzy rozwiną własną praktykę uważności,mają zaliczoną ponad 1/3 całości szkolenia certyfikacyjnego.

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT w Polsce (MBCT-PL) oferuje dwie ścieżki do uzyskania certyfikatu:

 • ścieżka regularna (MBCT-PL 1) skierowana do wszystkich chętnych obejmuje 32 dni szkoleniowe realizowane w okresie 2-2,5 roku;
 • ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) jest przeznaczona dla absolwentów studiów podyplomowych Uważność i współczucie – podstawy, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności. Jest zdecydowanie krótsza od ścieżki regularnej. Obejmuje łącznie 21 dni szkoleniowych realizowanych w okresie 1-1,5 roku.

Więcej informacji o szkoleniu: https://fundacja-mindfulness.org/szkolenie-nauczycielskie-mbct/.

Więcej informacji o studiach

Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (MBSR) oraz powstała z jego połączenia z terapią poznawczą – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) to najbardziej znane terapie oparte na uważności, akceptacji i współczuciu (MBT). To najlepiej udokumentowane interwencje oparte na uważności, których skuteczność została wykazana w licznych meta-analizach w problemach i zaburzeniach emocjonalnych. Zwłaszcza w wypadku MBCT, w zaburzeniach nastroju, profilaktyce depresji (Holas i Żołnierczyk-Zreda, 2018) oraz w problemach lękowych (np. metaanalizy Alsubaie i in., 2017 i Strauss i in., 2014).

Mimo że MBT są stosunkowo nowe, bo rozwijane od lat 90. XX wieku, stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych naukowo metod interwencji psychologicznej. Przykładowo, ostatnie meta-analizy obejmującej ponad 200 badań oraz 12 tys. osób (Goldberg in., 2018; Khoury i in., 2013) wykazały, że MBT są skuteczne w pierwotnych i wtórnych do chorób somatycznych problemach depresyjnych i lękowych. Z drugiej strony, rozwijanie uważności i związanych z nią jakości (umiejętności), takich jak współczucie, wdzięczność czy zdolność do cieszenia się (smakowania) są istotnym elementem programów psychologii pozytywnej. W istocie, liczne badania pokazały, że rozwijanie uważności wiąże się ze wzrostem dobrostanu i jakości życia, wpływając korzystnie na relacje z innymi ludźmi.

Studia uważności i współczucia stanowią źródło wiedzy o kontemplatywnych fundamentach uważności, korzyściach dla zdrowia wynikających z jej rozwijania oraz wynikach badań neuroobrazowych i klinicznych nad jej efektami. Jednym z kluczowych elementów programu studiów jest samo-doświadczanie, czyli praktykowanie uważności w ramach różnych przedmiotów. Studia dają szansę na doświadczeniowe poznanie efektów treningu uważności oraz dostarczają umiejętności i wskazówki, jak praktykować i uczyć mindfulness, aby rozwijać zdolność do pełniejszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia.

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas studiów:

 • psychologiczne modele uważności i współczucia, psychologia Ja, współczesne teorie świadomości;
 • kontemplatywne i filozoficzne podstawy uważności i współczucia, ich związek z psychologią pozytywną i praktyczną etyką;
 • naukowe podstawy uważności, w tym badania poznawcze i ustalenia neuronaukowe, dotyczące efektów praktykowania uważności (medytacji) u osób zdrowych oraz cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne i psychofizjologiczne (psychosomatyczne);
 • zastosowanie uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie; nurty terapeutyczne oparte na uważności (mindfulness-based therapies); integrowanie uważności z praktyką terapeutyczną (kliniczną), z naciskiem na terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT);
 • główne nurty psychoterapeutyczne oparte na dowodach, ze szczególnym naciskiem na 3 falę terapii poznawczo-behawioralnej, a w ramach niej na terapię zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT);
 • psychologia pozytywna i jej odniesienia do zjawiska i badań nad uważnością/medytacją;
 • prowadzenie podstawowych ćwiczeń treningu uważności oraz współczucia w rozwoju osobistym i psychoterapii;
 • stosowanie technik opartych na uważności w odniesieniu do różnych specyficznych problemów klinicznych (m.in. depresji, lęku i zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania) – psychopatologia, przebieg i leczenie;
 • podstawy stosowania technik MBCT;
 • stosowanie technik terapii zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT);
 • krytyczne podejście do nowych zjawisk w psychoterapii i ich racjonalnej oceny;
 • pogłębienie własnego doświadczenia medytacyjnego, będącego fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.
 

Czy to studia dla ciebie?

To studia dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące uważności i współczucia oraz aplikować je w psychoterapii oraz rozwoju osobistym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej), psychologią Ja, teoriami świadomości oraz szerzej psychoterapią, w tym głównie trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej, oraz pograniczami uważności – psychologią pozytywną.

Dla psychoterapeutów i klinicystów studia mogą stanowić cenne źródło wiedzy na temat rozwijania i zastosowań uważności oraz tego, w jaki sposób włączać ją do praktyki klinicznej w różnych problemach psychicznych i psychosomatycznych.

Adresatami programu są:

 • psychoterapeuci
 • psychologowie
 • psychiatrzy
 • lekarze innych specjalności
 • pracownicy społeczni
 • trenerzy osobiści (coachowie)
 • osoby zainteresowane praktyką uważności

Dlaczego warto?

 1. Otrzymasz wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności i współczucia
 2. Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą liczbą zajęć praktycznych i doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi w obrębie pomagania i psychoterapii
 3. Odbędziesz zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT)
 4. Ukończysz studia prowadzone od 2015 roku – zdobędziesz wiedzę pod okiem uznanych polskich i zagranicznych praktyków oraz doświadczonych naukowców zajmujących się uważnością i pokrewnymi tematami
 5. Po zakończeniu studiów będziesz mieć możliwość rozpoczęcia (i jednoczesnego zaliczenia 1/3 części) blisko 3-letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty MBCT-L Oksfordzkiego Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Foundation), realizowanego przez Fundację Rozwoju Mindfulness

Rekomendacje naszych słuchaczy

Absolwenci kierunku to osoby, które na co dzień wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach. Podejście mindfulness stosują zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Program studiów

Bloki tematyczne

Mindfulness (uważność) i Psychoterapia (MBCT)

Neurobiologia medytacji

Psychoterapia, główne nurty i ocena skuteczności

Psychologia JA

Kontemplatywne korzenie uważności. Psychologia buddyjska

Psychologiczne modele uważności

Uważność w pracy trenera. Zen-coaching w praktyce

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT)

Uważna praca z dziećmi

Mindfulness i Psychoterapia: MBRP trening uważności w uzależnieniach

Współczesne teorie świadomości a mindfulness

Współczucie do innych i do siebie. Teoria i psychoterapia

Pogranicza uważności. Psychologia pozytywna

Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

Wprowadzenie do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT)

Trening uważności

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 240 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie.

Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zdanie testów kończących bloki zajęć teoretycznych

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra składa się z uznanych polskich i zagranicznych praktyków i naukowców. Dostarczają solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, jak i zaawansowaną, współczesną wiedzę psychologiczną i neuronaukową dotycząca uważności, współczucia i dziedzin, w których mają swoje zastosowanie.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr hab. n. med.
Paweł Holas
dr hab. n. med.
specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta podejść opartych na uważności
lek. med.
Jolanta Berezowska
lek. med.
certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uwaznosci
 
Bogdan Białek
 
psycholog, dziennikarz, redaktor
 
Caroline Brazier
 
lider programu szkoleniowego Tariki w zakresie psychoterapii zorientowanej na inne osoby
 
Lidia Budziszewska
 
psycholog
 
Vivian Fiszer
 
psycholog
dr
Tomasz Jankowski
dr
prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej
PhD
Andrew Olendzki
PhD
 
 
Michael Sanderson
 
MBSR Teacher Certificate
 
Cezary Skura
 
psycholog społeczny, psycholog twórczości, praktyk twórczości
dr hab.
Piotr Suffczyński
dr hab.
 
dr
Barbara Tyboń
dr
psycholożka, certyfikowany coach, trenerka, psychoterapeutka, praktyk pracy z ciałem

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Czesne za 3-semestralne studia

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 750 PLN 11 250 PLN
Zapłać w 3 ratach 3 600 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 900 + 3 450 PLN 10 350 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025