Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbu"

O studiach

Celem studiów jest kształcenie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych oraz placówkach oświatowych, w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Nasi słuchacze zdobywają kwalifikacje do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka, a także wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka. Zdobywają również kompetencje do kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności oraz wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością.

Program zajęć jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów, wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to określa, że w składzie zespołów wspomagania rozwoju mogą być osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, tj. pedagog, psycholog i logopeda.

Więcej informacji o studiach

Studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela – nie dają uprawnień do pracy w placówkach oświatowych. Kandydaci, którzy takich uprawnień nie posiadają, muszą je uzupełnić.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz w zespołach wczesnej interwencji, pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Zapraszamy osoby z tytułem magistra w obszarze:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • logopedii.

Dlaczego warto?

 1. Studia obejmują aż 440 godzin zajęć dydaktycznych rozłożonych na trzy semestry nauki interdyscyplinarnego podejścia do pracy z dzieckiem z problemami rozwojowymi.
 2. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy w zespole wczesnego wspomagania w placówkach oświatowych, bądź wczesnej interwencji w placówkach służby zdrowia.
 3. Weźmiesz udział w turnusie wczesnego wspomagania z udziałem dzieci i rodziców.
 4. Odbędziesz praktyki w specjalistycznych placówkach, takich jak żłobki czy oddziały szpitalne w poradniach.
 5. Program został przygotowany z myślą o pracy w zespołach specjalistycznych, np.: zajmujących się dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, z problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, co zwiększa szansę znalezienia pracy po studiach.

Program studiów

Blok tematyczny

Diagnoza dziecka

70 godz. zajęć dydaktycznych + 5 godz. praktyk

Diagnoza pediatryczna małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

m.in.: ocena pre- i perinatologiczna dziecka w okresie wczesnodziecięcym; wcześniak – charakterystyka, rozwój, opieka neonatologiczna, diagnoza; noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą, diagnoza pediatryczna

Diagnoza neurologiczna dziecka w okresie 0-7 roku życia

m.in.: ocena neurologiczna dziecka w okresie 0–7 roku życia; biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka; fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

Diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami

cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN – diagnoza i terapia

Blok tematyczny

Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka

40 godz. zajęć dydaktycznych + 5 godz. praktyk

Wprowadzenie do SI

Zastosowanie SI w pracy z dziećmi w zespołach wczesnego wspomagania

Rozwój komunikacji dziecka – patologia

Blok tematyczny

Diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka

75 godz. zajęć dydaktycznych + 10 godz. praktyk

Metoda werbotonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym. Autyzm

Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym

Zastosowanie muzyki w rozwoju mowy dziecka do 3 r. ż.

Blok tematyczny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

135 godz. zajęć dydaktycznych + 40 godz. praktyk

Diagnoza dziecka z wadą słuchu (audiologiczna, audio protetyczna, surdopedagogiczna)

m.in.: diagnoza audiologiczna małych dzieci; dopasowywanie aparatów słuchowych u niemowląt; zastosowanie implantów ślimakowych; diagnoza surdopedagogiczna małego dziecka; metody terapii małego dziecka z wadą słuchu

Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym

m.in.: wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym; diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć; rozwój komunikacji – norma; terapia rodziny dziecka; orzecznictwo; terapia pedagogiczna; organizacja zespołów wczesnego wspomagania; dziecko z wadą wzrok; metody wspomagania rozwoju słuchowego (m.in. Metoda Tomatisa)

Blok tematyczny

Moduł praktyczny

60 godz. zajęć

Seminarium (5 godz.)

Wielospecjalistyczna praca z dziećmi i rodzicami – turnus (55 godz. zajęć praktycznych)

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 440 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów i konwersatoriów, w tym 55 godz. zajęć praktycznych realizowanych podczas tygodniowego turnusu wczesnego wspomagania z udziałem dzieci wraz z rodzicami, oraz 55 godz. praktyk w placówkach specjalistycznych.

Zjazdy odbywają się w weekendy (sobota – niedziela), maksymalnie dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Zajęcia praktyczne, które w całości organizowane są przez Uczelnię, będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki. Słuchacze mają wyjątkową możliwość wzięcia udziału w praktykach w różnorodnych placówkach, takich jak oddziały szpitalne w poradniach czy żłobki.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Aktywny udział w spotkaniach
 • Uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć, zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia
 • Pozytywnie oceniona praktyka
 • Przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się ze specjalistów pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie, psychoterapeuci, neurologopedzi i logopedzi pracujący z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

kierowniczka merytoryczna studiów

dr n. hum.
Elżbieta Stecko
dr n. hum.
wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii
 
Barbara Ciporska
 
magister pedagogiki specjalnej
 
Agata Ejsmont
 
psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii
 
Elżbieta Kamińska
 
neurologopeda, pedagog specjalny
 
Wioleta Osuch
 
logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii oraz terapii pedagogicznej
dr n. hum.
Anna Prożych
dr n. hum.
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Surdopedagogiki
 
Alina Smyczek
 
nauczyciel dyplomowany i praktyk z 18-letnim stażem, pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
 
Wiesława Szustkiewicz
 
pedagog terapeuta, oligofrenopedagog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w dniu 21 czerwca 2024 roku od godziny 15:00. Zapisy na konkretną godzinę, zostaną uruchomione poprzez formularz rekrutacyjny, po jego wcześniejszym wypełnieniu.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 listopada 2023 r. od godz. 15.00. Zapis na konkretną godzinę następuje po wypełnieniu formularza.

Uwaga:

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za 3 semestry studiów

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 600 PLN 9 000 PLN
Zapłać w 3 ratach 2 850 PLN 8 550 PLN
Zapłać w 1 racie 5 400 + 2 700 PLN 8 100 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025