Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hat"

Kierunek dostępny także w:

Sopocie, Katowicach, Warszawie, Krakowie.

O studiach

Studia dostarczają najnowszą wiedzę, która pozwala diagnozować osoby pracujące w obszarach zwiększonego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców pojazdów samochodowych. Wiedza ta obejmuje praktyczne umiejętności przeprowadzania badań i interpretacji uzyskanych wyników. Nasi słuchacze zdobywają również wiedzę z dyscyplin pokrewnych, takich jak medycyna, ergonomia, prawo czy etyka.

Proponowane od ponad 10 lat studia obejmują psychologiczne (psychofizjologiczne) uwarunkowania funkcjonowania człowieka w zawodach związanych z szeroko pojętym transportem (drogowym, szynowym, wodnym) oraz zawodach wymagających specjalnych predyspozycji (górnictwo, energetyka, budownictwo, ekstremalne sporty).

Opracowaliśmy program studiów zgodny z najwyższymi standardami rzetelności. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom kierunku na odpowiedzialne przeprowadzanie badań psychologicznych, a także zdobycie kompetencji w zakresie orzecznictwa psychologiczno-sądowego w sprawach związanych z sytuacjami ruchu drogowego.

 

Partner kierunku

 • Grupa Psychologiczno - Egzystencjalna Psychotronics

Czy to studia dla ciebie?

Adresaci kierunku, to m.in.:

 • dyplomowani psycholodzy, którzy nie będąc samodzielnymi diagnostami, pracują już w ośrodkach lub pracowniach psychologicznych i posiadają stosowne uprawnienia
 • absolwenci studiów psychologicznych, którzy chcą zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętności, a w konsekwencji uprawnienia zawodowe z zakresu diagnostyki psychologicznej kierowców, osób kierujących pojazdami oraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne, a także do orzekania w zakresie przydatności psychofizycznej na wybranych stanowiskach pracy
 • psycholodzy, którzy pracują już w zawodzie i chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje

Dlaczego warto?

 1. Program studiów uwzględnia najnowszą metodykę psychologicznych badań kierowców, według nowych przepisów i rozporządzenia związanego z ustawą o kierujących pojazdami
 2. Masz możliwość zdobycia uprawnień zawodowych z zakresu diagnostyki psychologicznej kierowców, osób kierujących pojazdami oraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne, a także do orzekania w zakresie przydatności psychofizycznej na wybranych stanowiskach pracy
 3. Program zajęć obejmuje unikatowy moduł dotyczący psychodiagnostyki w górnictwie
 4. Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej w laboratoriach Uniwersytetu SWPS
 5. Studiujesz kierunek prowadzony w partnerstwie z największym producentem aparatury do badań psychologicznych w Polsce
 6. Możesz skorzystać z merytorycznego wsparcia naszych wykładowców nawet po zakończeniu studiów

Program studiów

Blok tematyczny

Psychofizjologiczne uwarunkowania czynności zawodowych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem transportu

Psychologia transportu – założenia teoretyczne

Hierarchiczny obraz zmiennych psychologicznych, istotnych w dziedzinie transportu

Medyczne ograniczenia i przeciwwskazania do pracy w transporcie i zawodach trudnych

Ograniczenia do pracy w transporcie związane z wiekiem i zaburzeniami psychoorganicznymi

Zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Pojęcie odporności psychicznej

Czynniki wpływające na psychikę a sprawność psychofizyczna uczestników ruchu drogowego

Blok tematyczny

Charakterystyka czynników determinujących środowisko pracy w różnych rodzajach transportu

Wprowadzenie do diagnostyki neuropsychologicznej

Diagnostyka psychologiczna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Diagnostyka psychologiczna w transporcie wydobywczym

Przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Procedury policyjne

Blok tematyczny

Psychologiczna diagnoza przydatności zawodowej – zajęcia praktyczne

Testy psychologiczne. Pomiar zmiennych osobowościowych

Testy psychologiczne. Pomiar funkcji poznawczych

Przebieg procesu diagnostycznego. Relacje badający–badany

Integrowanie danych badawczych. Diagnoza. Orzeczenie

Charakterystyka i funkcjonowanie aparatury diagnostycznej. Pomiar zmiennych istotnych w procesie diagnozy

Symulacja procesu diagnostycznego

Blok tematyczny

Kompetencje uzupełniające w pracy psychologa transportu

Etyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych oraz w postępowaniu diagnostycznym

Prawne aspekty orzecznictwa psychologicznego

Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej w zakresie psychologii transportu i zawodów pokrewnych

Wsparcie technik komputerowych w procesie diagnozy psychologicznej

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 30 godzin zajęć z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej i 20 godzin z wykorzystaniem testów tradycyjnych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wykłady prowadzone są w formule online, a warsztaty mają charakter zajęć laboratoryjnych stacjonarnych. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach (w skali całych studiów)
 • 100% obecności na zajęciach z przedmiotów:
  • Charakterystyka i funkcjonowanie aparatury diagnostycznej. Pomiar zmiennych istotnych w procesie diagnozy
  • Symulacja procesu diagnostycznego
 • Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z przebiegu studiów (średnia ocen z 4 testów realizowanych w ramach studiów)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wyselekcjonowaną kadrę wykwalifikowanych wykładowców, którzy mają duże doświadczenie praktyczne oraz wiedzę merytoryczną, popartą publikacjami naukowymi.

Kierownicy merytoryczni kierunku

dr n. hum.
Ryszard Cibor
dr n. hum.
dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy
dr
Wojciech Korchut
dr
psycholog kliniczny, doktor nauk o zdrowiu
dr
Bogusława Bober-Płonka
dr
neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej
 
Remigiusz Bujak
 
wykładowca, asystent Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego oraz Obsługi Zdarzeń Drogowych Komendy Miejskiej Policji w Tychach
 
Olimpia Holeczek
 
psycholog
dr
Krzysztof Horoszkiewicz
dr
dr nauk o zdrowiu, psycholog i pedagog
dr
Aleksander Korchut
dr
Psycholog transportu
 
Przemysław Korotusz
 
psycholog, analityk danych, nauczyciel akademicki
 
Magdalena Kowalczuk
 
psycholog
dr
Jakub Kuś
dr
psycholog nowych technologii
 
Michał Marcinkowski
 
 
prof. dr hab. n. med.
Czesław Marcisz
prof. dr hab. n. med.
doświadczony lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, były prodziekan SUM w Katowicach
dr
Mateusz Penczek
dr
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego
dr
Anna Porczyńska-Ciszewska
dr
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego
dr
Agnieszka Szydełko
dr
psycholog i prawnik
 
Wojciech Wiertelorz
 
psycholog, inżynier transportu
 
Grzegorz Załęski
 
psycholog, politolog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025