logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Natasza Kossakowska

dr

Natasza Kossakowska

 

Profil zawodowy

Od 2000 roku jako trenerka i mediatorka współpracuje z różnymi grupami odbiorców (m.in. z sektora bankowego, usług komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, a także z branży produkcyjnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracowników). Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, osobistych i menedżerskich, a także coaching menedżerski. Autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych m.in. z zakresu umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji, negocjacji, zarządzania zmianą i budowania własnego wizerunku, jak również publikacji biznesowych, naukowych i popularnonaukowych.
Trenerka szkoleń z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów nagrodzonego w konkursie na Dobre Praktyki EFS projektu szkoleniowego KiM Kobieta i Mężczyzna Liderami Pomorskich Przedsiębiorstw realizowanym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.