logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Pawluk-Skrzypek

dr

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

 

Profil zawodowy

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta zaburzeń przetwarzania sensorycznego, adiunkt w Zakładzie Terapii Pedagogicznej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z pedagogiki korekcyjnej, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii trudności w uczeniu się na specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna. Kierownik specjalności: Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka na Wydziale Nauk Społecznych SGGW. Trener programu umiejętności społecznych dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Specjalizuje się w diagnozie i terapii pedagogicznej dzieci z ADHD, dysleksją, trudnościami w uczeniu się matematyki i zaburzeniami zachowania. Prowadzi warsztaty komunikacji interpersonalnej. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych o tematyce z zakresu inteligencji emocjonalnej dzieci, systemów wychowawczych stosowanych we współczesnych placówkach opiekuńczych oraz sposobów wspomagania dzieci z problemami edukacyjno-wychowawczymi. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas licznych kursów specjalistycznych: m. in. terapia ręki, nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej, inteligencje wielorakie oraz podczas wyjazdów stypendialnych i studyjnych do Holandii, Szwecji, USA i na Ukrainę.