logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marcin Szwed

 

Marcin Szwed

 

Profil zawodowy

Filolog anglista, ukończył studia w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a następnie studia w zakresie lingwistyki stosowanej w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2006 r. specjalizujący się w dziedzinach prawa (w tym prawa UE), techniki budowlanej i farmacji. Czynny tłumacz LSP, tłumacz ustny i dydaktyk przekładu, prowadzi warsztaty z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych i tłumaczenia konferencyjnego (od 2008 r. do 2011 r. w Katedrze Języków Specjalistycznych UW, a od 2011 r. na Uniwersytecie SWPS).
Współwłaściciel prywatnej placówki dydaktycznej zajmującej się nauczaniem języków fachowych, współzałożyciel i współwłaściciel firmy oferującej usługi dla polskiego rynku biur tłumaczeń.