logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Barbara Terlecka-Kubicius

 

Barbara Terlecka-Kubicius

 

Profil zawodowy

Psycholog, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z doświadczeniem przemocy, rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, w tym 17 letni staż pracy w Domu Dziecka w Gliwicach. Organizator Rodzinnej Opieki Zastępczej.