Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Laine-Zamojska

dr

Magdalena Laine-Zamojska

 

Profil zawodowy

Specjalizuje się w badaniach UX dla skomplikowanych i zaawansowanych produktów cyfrowych. Jako Lead Researcher w Lufthansa Systems jest odpowiedzialna za budowanie strategii badań i stronę operacyjną badań - ResearchOps. Prowadzi także badania przy jednym z wiodących i globalnych produktów wykorzystywanych przez linie lotnicze do planowania lotów - Lido Flight 4D.
Przed dołączeniem do Lufthansa Systems pracowała w Kainos jako badacz nad rozwiązaniem dla służby zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii - platformą zapewniającą pracownikom medycznym dostęp do zintegrowanych danych medycznych pacjentów. Wcześniej prowadziła też badania w obszarze cyfrowego dziedzictwa kulturowego i digitalizacji, w kilku krajach dla różnych organizacji, m.in. Interactive Institute Swedish ICT, NODEM Network of Design and Digital Heritage, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowe Archiwum Cyfrowe.
W swojej pracy współpracuje bardzo blisko z szerokim gronem interesariuszy, aby zapewnić, że ostateczne rozwiązanie spełnia potrzeby użytkowników, a strategia badań przynosi długoterminowe korzyści dla biznesu. Jest zwolenniczką metod partycypacyjnych i design thinking, zawsze upewniając się, że proponowane badania i działania projektowe wpisują się w strategię organizacji.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i angażuje w działania promujące rolę badań i UX, np. jako wykładowca (Uniwersytet SWPS, UG), Aviation Hub Pomerania Ambassador.
Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia), a tytuł magistra na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Polska).
Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magdalenalainezamojska/.