Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Radosław Sterczyński

dr

Radosław Sterczyński

 

Profil zawodowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii procesów poznawczych. Bada rolę zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji. Analizuje procesy umysłowe prowadzące do powstawania twórczych pomysłów, a także czynniki wpływające na podejmowanie decyzji.
Zainteresowania naukowe łączy z praktyką biznesową – prowadzi treningi zdolności poznawczych, kreatywnego myślenia oraz szkolenia z zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników. Jest autorem i współautorem narzędzi do badania preferencji, predyspozycji i kompetencji zawodowych, m.in. dla ENERGA S.A. oraz WUP w Gdańsku. Współtworzył jeden z pierwszych w Polsce programów edukacyjnych w systemie e-learning Szkoła Liderów (wdrożony w firmach Schenker i Spedpol) oraz pierwszy w kraju ośrodek badania kompetencji zawodowych osób bezrobotnych z użyciem próbek pracy.
Kierownik lub uczestnik 3 grantów badawczych finansowanych przez MNiSW. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej i psychologii biznesu publikowanych m.in. w „Studiach Psychologicznych”, „Psychiatrii Polskiej”, „Acta Neuropsychologica”.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii procesów poznawczych, efektywnej komunikacji i pracy zespołowej i zarządzania wiedzą.