Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paulina Krystosiak

 

Paulina Krystosiak

 

Profil zawodowy

Doktor ekonomii i finansów. Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Główniej Handlowej (SGH). Wykładowca w SGH, Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, ucząc Mikroekonomii, Makroekonomii, Finansów przedsiębiorstwa, Opłacalności projektów inwestycyjnych oraz Zarządzania operacyjnego. Pracowała jako analityk biznesowy w firmie doradczej ICENTIS Corporate Solutions, zajmując się doradztwem strategicznym, procesem fuzji i przejęć, a także due diligence. W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej była odpowiedzialna za przygotowanie analiz dotyczących konkurencyjności polskiego rynku. Podczas pracy w Société Générale Corporate & Investment Banking była zaangażowana w prace działu Custody Department obsługując rozliczenia transakcji klientowskich i portfela własnego na papierach wartościowych emitowanych przez polskich i międzynarodowych emitentów, a także rozliczanie dywidend, wykupu odsetek i papierów dłużnych oraz prace związane z asymilacją papierów wartościowych. Do innych doświadczeń zawodowych można zaliczyć pracę dla Deutsche Bank PBC, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada kilka nagród i stypendiów, autorka publikacji m.in. na temat energii odnawialnej.