Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marcin Kroll

 

Marcin Kroll

 

Profil zawodowy

Partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k., specjalista z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Kompleksowo doradza klientom polskim i międzynarodowym w sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach. Opracowuje i wdraża strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności opracowuje i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Swoje zainteresowania koncentruje również na zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności.