Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Opitek

dr

Paweł Opitek

 

Profil zawodowy

Doktor nauk prawnych, prokurator w Prokuraturze Krajowej, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain.
Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury jako wykładowca i członek kolegiów egzaminacyjnych. Wykładowca uniwersytecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego). Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Prokuratura i Prawo” oraz Redaktor Tematyczny Kwartalnika „Probacja”.
Autor ponad 60 opracowań naukowych z zakresu prawa i kryminalistyki. Przeprowadził setki godzin praktycznych szkoleń i warsztatów dla sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz przedstawicieli służb ochrony prawa.
Obecnie zajmuje się tematem czynności procesowych i pozaprocesowych w cyberprzestrzeni, wykorzystaniem walut wirtualnych w przestępczości, regulacjami AML, dowodami cyfrowymi oraz kwalifikacją prawną przestępstw teleinformatycznych.
Specjalista AML w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; z ramienia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi zrealizował projekt naukowy pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”.
Ukończył studia dziennikarskie (KUL), Studium pedagogiki i psychologii (Politechnika Krakowska), Studia podyplomowe „Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej” (WSPol), „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH).