logo uswps nazwa 3

Poznań

Kompetencje psychologiczne znajdują zastosowanie w 4000 zawodów! O praktycznym wymiarze tej fascynującej dziedziny nauki porozmawiamy w trakcie Dnia z psychologią, organizowanego na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. W programie wydarzenia, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich osób zainteresowanych psychologią, znajdą się wykłady, warsztaty i spotkania, które poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu SWPS oraz praktycy związani z naszą uczelnią.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

Dzień z psychologią

grudzień
13 2016

Katowice

O wydarzeniu

Dzień z psychologią to wydarzenie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się psychologią i chcą bliżej zapoznać się z tą dziedziną nauki.

Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach, które pokażą praktyczne zastosowanie psychologii w różnych aspektach codziennego życia, a także dowiedzieć się więcej na temat studiowania psychologii i możliwości, jakie daje ukończenie tego kierunku studiów.

Zapraszamy również do udziału w Uniwersytet SWPS Tour. Studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, Pracownię Badań Jakościowych QualLab oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury.

Harmonogram

9.00 – oficjalne otwarcie Dnia z psychologią przez prof. Katarzynę Popiołek, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

9.15–10.15Czy ludzie mają wiele twarzy? O mimicznej ekspresji emocji – dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS | wykład (aula)

10.15–11.15Gdy rozmówca nie chce słuchać. Psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskim – dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS | wykład (aula)

11.15–11.45 – przerwa, poczęstunek dla młodzieży oraz Uniwersytet SWPS Tour

Warsztat dla nauczycieli:

9.45–11.15  EEG-Biofeedback, czyli cyfrowa terapia mózgu XXI wieku – mgr Kamil Zieliński (sala 204)

11.45–13.15warsztaty dla uczniów, do wyboru:

Program

 

Czy ludzie mają wiele twarzy? O mimicznej ekspresji emocji

Zainteresowanie ludzi mimiką i sygnałami, które można wyczytać z ludzkiej twarzy, ma bardzo długą historię. Podczas wykładu zostaną omówione wyniki wybranych badań, poświęconych ekspresji mimicznej, na przykład istnieniu podobieństwa wyrazów twarzy u ludzi, którzy długo ze sobą przebywają. Uczestnicy poznają także wybrane koncepcje dotyczące mimiki, zarówno te dawne, pseudonaukowe np. fizjonomikę czy metoskopię, a także współczesne ustalenia badawcze.

258 agata chudzicka czupala

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – prowadzi badania w dziedzinie psychologii społecznej oraz psychologii pracy i organizacji. Interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk i przejawy nieetycznego zachowania się człowieka. Jest autorką wielu publikacji na ten temat. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii i procesów porozumiewania się ludzi, a także seminaria magisterskie. Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

Gdy rozmówca nie chce słuchać. Psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi

Czy my jeszcze potrafimy słuchać? Czy na pewno odpowiednio interpretujemy komunikaty, które do nas docierają? Co się dzieje gdy przekaz do nas nie trafia? Dlaczego nie zawsze korzystamy z jednego z największych prezentów, jaki otrzymaliśmy – umiejętności słuchania? A przecież to poprzez uważne słuchanie okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi. Szkoda tylko, że przez nadmiar spraw i wszechobecny pęd rozmowy dwojga ludzi przypominają dialog niesłyszących. Podczas wykładu uczniowie poznają psychologiczne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi. Dowiedzą się także, jak prowadzić konstruktywną i opartą na wzajemnym szacunku rozmowę.

258 irena dzwonikowska

dr hab. Irena Dzwonkowska – psycholog społeczny i osobowości. Interesuje się szczególnie zagadnieniami nieśmiałości, lęku społecznego, samooceny i współczucia wobec samego siebie jako zdrowej postawy wobec siebie, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania emocjonalnego i relacji interpersonalnych, np. wsparcia społecznego. Oprócz tego jej zainteresowania dotyczą twórczości człowieka. Prowadzi badania na temat związków pomiędzy ustosunkowaniem się do samego siebie, jakim jest współczucie wobec samego siebie (self-compassion) a samooceną, funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym ludzi. Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

Prześladowania i przemoc rówieśnicza

Czym jest zjawisko prześladowania w szkole? W którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę powinien o tym decydować? Próbę odpowiedzi na te niełatwe pytania podejmą uczestnicy warsztatów. Prześladowanie zostanie potraktowane jako zjawisko grupowe. Punktem wyjścia do rozmowy będą badania pokazujące, że w 80 proc. sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków.

Uczniowie wraz z prowadzącą postarają się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania zarówno w „realu”, jak i w Internecie. Wspólnie zastanowią się, czym jest tzw. efekt widza i zjawisko ignorancji pluralistycznej, oraz jaki mają one wpływ na funkcjonowanie klasy i jak można im przeciwdziałać.

258 malgorzata wojcik

dr Małgorzata Wójcik – zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej. Prowadzi badania partycypacyjne z uczniami gimnazjum i liceum. Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami projektuje oraz wdraża programy zapobiegające przemocy szkolnej, które wykorzystują potencjał zgranej grupy rówieśniczej. Przeprowadziła projekty: Interwencja edukacyjna Bliżej oraz Inkla – badania partycypacyjne z licealistami. Obecnie zajmuje się badaniem czynników, które odpowiadają za pojawienie się agresora oraz wykluczenie i prześladowanie uczniów w społeczności klasowej. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz fakultet metod jakościowych.

Decyzja najlepsza z możliwych, czyli o wyborze życiowej ścieżki. Coachingowe spojrzenie na cel i drogę do celu – brak miejsc na warsztat

Wybór ścieżki życiowej wiąże się z wieloma wątpliwościami, a obawa przed jego konsekwencjami może paraliżować. W trakcie warsztatu poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zoptymalizować proces podejmowania decyzji?

Co zrobić, żeby dokonać właściwego wyboru? Czy można mieć pewność, że podjęta decyzja będzie jedyną słuszną? To warsztat dla osób, które zmagają się z presją wyboru właściwej drogi, która docelowo ma być tą jedyną.

258 agnieszka wegiel

mgr Agnieszka Węgiel – coach, trener rozwoju osobistego, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS. Od lat związana z prowadzeniem i rozwijaniem zespołów sprzedażowych i projektowych. Fascynuje ją ludzki umysł oraz jego zasoby i możliwości. Coaching pozwala jej odkrywać i rozwijać potencjał zarówno klientów indywidualnych, jak i całych organizacji. Prowadzi warsztaty efektywności indywidualnej, w których szczególny nacisk kładzie na budowanie samoświadomości i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi własną firmę szkoleniową FromTo.

Warsztaty z twórczego rozwiązywania problemów  brak miejsc na warsztat

W psychologii za twórcze uznaje się wszystko to, co jest nowe i wartościowe. Na warsztatach uczniowie dowiedzą się, jakie podstawowe fakty udało się ustalić psychologom na temat wybitnej i codziennej twórczości. Będziemy mówić o tym, jaką rolę w twórczości odgrywa osobowość, doświadczenie, inteligencja i wiedza, a także, w jaki sposób twórczość można rozwijać. Ćwiczenia maja pokazać, jaka rolę odgrywają analogie i metafory w procesie twórczego myślenia oraz w efektywnej pracy twórczej w grupie.

258 borys paulewicz

dr Borysław Paulewicz – psycholog, specjalizuje się w psychologii poznawczej, statystyce i metodologii. Aktualnie kieruje projektem naukowym „Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej”.

Trening asertywności – brak miejsc na warsztat

Jak często zgadzamy się spełnić czyjąś prośbę mimo wewnętrznego sprzeciwu? Czy nie zdarza nam się zrobić coś wbrew sobie, żeby tylko uszczęśliwić innych? A jeśli już odmawiamy, to czy nie dopadają nas wyrzuty sumienia? Zachowania asertywne to nie tylko sztuka mówienia „nie”. To także wyrażanie swojego zdania i obrona swoich praw przy jednoczesnym szacunku dla innych ludzi. Zachowanie, dzięki któremu osiągamy zamierzony cel bez wyrzutów sumienia i poczucia dyskomfortu. Podczas zajęć uczestnicy poznają komunikaty asertywne i nauczą się wprowadzać je do codziennej komunikacji oraz dowiedzą się, jak stawiać zdrowe granice osobiste.

258 kamil zielinski

mgr Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

Jak uważność pomaga radzić sobie ze stresem, czyli o korzyściach świadomego jedzenia rodzynek  brak miejsc na warsztat

W codziennym życiu jesteśmy coraz bardziej obciążani licznymi obowiązkami. W naszej głowie niemalże cały czas analizujemy minione wydarzenia lub wybiegamy w przyszłość, planując kolejne kroki i przewidując potencjalne trudności. Funkcjonowanie takie jest niezbędne, abyśmy mogli osiągać założone sobie cele, jednakże naukowcy zauważyli, że coraz częściej go nadużywamy. W konsekwencji zmienia się ono w niemożliwy do zatrzymania natłok myśli, powodujący negatywne emocje, takie jak niepokój czy smutek.

Jak ustrzec się przed takim natłokiem myśli? Okazuje się, że rozwiązaniem może być uważność, czyli skupienie uwagi na tu i teraz. Warsztat poprzez kilka prostych ćwiczeń przybliża koncepcję uważności, a także kształci podstawowe kompetencje do stosowania jej w życiu codziennym. 

kornacka

dr Monika Kornacka – doktor psychologii klinicznej, psycholog o specjalizacji terapia poznawcza i behawioralna. Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W pracy naukowej zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi oraz terapią poznawczą i behawioralną. Interesują ją również trening funkcji wykonawczych i użycie nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i w badaniach nad psychopatologią. Jest członkiem stowarzyszonym laboratorium Psychology: Interactions, Time, Emotions, Cognition (Lille, Francja). Pracowała i odbywała praktyki zawodowe w Klinice Psychiatrii Dorosłych La Maison Fleurie (Lille, Francja) i na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Nastroju Centrum Szpitalnego w Fourmies (Francja).

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI

EEG-Biofeedback, czyli cyfrowa terapia mózgu XXI wieku 

Terapia EEG-Biofeedback poprawia efektywność pracy mózgu oraz wzmacnia kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Jest skuteczną metodą terapii stosowaną między innymi przy leczeniu zaburzeń takich jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu czy w zespołach nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD). Dzięki swej przyjemnej formie (treningi opierają się głównie na udziale w grze komputerowej) terapia EEG-Biofeedback polecana jest w szczególności dzieciom i młodzieży. Osobom dorosłym treningi EEG-Biofeedback pomagają zrelaksować się oraz lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poprawiają szybkość i efektywność pracy, a także pobudzają kreatywność i pozytywne myślenie.

Warsztaty nastawione na praktykę! Uczestnicy zajęć w namacalny sposób dowiedzą się, na czym polega i jak wygląda terapia EEG-Biofeedback. Chętni zostaną „podłączeni” do urządzenia, aby wziąć udział w krótkim treningu, pozostali wcielą się w rolę terapeutów i diagnostów. Wspólnie zastanowimy się, kiedy warto stosować taki rodzaj terapii i w jakich przypadkach jest ona szczególnie polecana.

258 kamil zielinski

mgr Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

[Form Dzien_z_psychologia_122016_Katowice not found!]

Termin i miejsce

13 grudnia 2016 r., 9.0013.15

Uniwersytet SWPS w Katowicach

Techników 9 

Kontakt 

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 05-08-2020

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-08-2020

Międzynarodowy warsztat: Zmiana przez design lub katastrofę – życie (społeczne) po pandemii

Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach, w których do takich globalnych problemów jak kryzys klimatyczny czy przyspieszające rozwarstwienie społeczne dochodzi jeszcze zagrożenie epidemiczne. Potrzebujemy zmiany. Dokonanie jej możliwe jest przez projektowanie lub...

Czytaj więcej

Webinar 29-07-2020

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Uczucie samotności towarzyszy wielu osobom, które są w stałych związkach. Po okresie fascynacji przychodzi codzienność, a z nią – niekiedy obojętność na potrzeby drugiej osoby. Samotnie można czuć się również...

Czytaj więcej

Online 28-07-2020

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Desi…

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu...

Czytaj więcej

Webinar 23-07-2020

Hejt i odrzucenie. Osamotnienie nastolatków wśród rówieśników – webinar dla młodzieży

Każdy z nas potrzebuje kogoś zaufanego, na kogo może liczyć, z kim będzie się dobrze i swobodnie czuł. Nie zawsze jednak znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy. Niejednokrotnie...

Czytaj więcej

Online 22-07-2020

Współczesna fotografia i storytelling w projektowaniu graficznym – A. Gondek-Grodkiewicz

Dlaczego w fotografii ważny jest storytelling? Czy zdjęcia robi się aparatem, czy głową? Jak fotografowie funkcjonują w czasach, gdy każdy jest fotografem amatorem? Fotografia jako element grafiki – jak to...

Czytaj więcej

Webinar 20-07-2020

Czym jest psychoterapia i dlaczego działa? – webinar

Psychoterapia – czym jest? Jak działa? Kto powinien z niej korzystać? Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty albo u psychiatry? Na czym polegają dane zaburzenia psychiczne czy choroby? Czy farmakoterapia jest bezpieczna?...

Czytaj więcej

Online 16-07-2020

What’s in store for the design industry? – L. Traldi (Interni Design Journal)

Spotkamy się z redaktor prowadzącą największego magazynu o designie i architekturze Interni Design Journal. Ten kultowy magazyn doczekał się w czasie pandemii swojej premiery w wersji online, a za jego...

Czytaj więcej

Webinar 07-07-2020

Psychodeliki. O odmiennych stanach świadomości w popkulturze – B. Przybyszewski (Liczne Rany Kłute)…

Psychodeliczny. Jaki film, serial czy teledysk kojarzy się z tym określeniem? W popkulturze nie brakuje przykładów, gdy pojawiające się na ekranie jaskrawe kolory, dziwne kształty i wirujące fraktale próbują przenieść...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 30-06-2020

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2020

Samotność w czterech ścianach. Kiedy nie masz oparcia w bliskich – webinar dla młodzieży

Samotność to nie tylko przebywanie samemu. Może być ona rozumiana również jako odczuwanie niezrozumienia, wyobcowania, tęsknoty. Wiele dorastających młodych osób doświadcza pewnego rodzaju utraty – czuje dojmujący brak mało obecnego...

Czytaj więcej

Webinar 17-06-2020

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Webinar 16-06-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 09-06-2020

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordi…

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 03-06-2020

Badanie: Współczucie i odpornośc w czasach pandemii

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa od grudnia 2019 r. Wirus, który w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całym świecie, wpłynął na życie wielu ludzi (bezpośrednio lub pośrednio). Już sam...

Czytaj więcej

Online 03-06-2020

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać...

Czytaj więcej

Granty 02-06-2020

Jesteśmy w czołówce grantobiorców NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011–2019. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce aplikujących o środki na badania z zakresu...

Czytaj więcej