logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak

Profil naukowy

Zajmuje się prawem spółek handlowych, prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem gospodarczym oraz prawem karnym.

Zawodowo i naukowo interesuje się prawną restrukturyzacją przedsiębiorstw, zagadnieniami sukcesji oraz przekształceń spółek giełdowych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa handlowego oraz prawa gospodarczego.

Syndyk masy upadłościowej w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorca sądowy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Stały Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Spółki handlowe i prawo gospodarcze
  • Upadłości i restrukturyzacje
  • Obrót giełdowy
  • Prawo karne
  • Prawo konsumenckie, klauzule niedozwolone
  • Sukcesja, spadki