Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studia za granicą

Program Erasmus+
i inne programy wymiany

W ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany nasi studenci wyjeżdżają do uczelni na całym świecie. Uniwersytet SWPS podpisał 150 umów z uczelniami zagranicznymi w Unii Europejskiej oraz w wielu krajach pozaunijnych, m.in. w Islandii, Izraelu, Norwegii i Turcji, a także w Azji i Ameryce Północnej.

Nasi partnerzy
w programie Erasmus+ na rok 2024/2025

Kto może ubiegać się o wyjazd do uczelni zagranicznej lub na praktyki?

O stypendium ubiegać się mogą studenci dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy:

  • nie rozpoczęli ostatniego roku studiów,
  • w momencie wyjazdu na stypendium i w jego trakcie nie będą przebywali na urlopie dziekańskim ani zdrowotnym.

Program Erasmus+

Program Erasmus+ to niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, poszerzenia horyzontów, poznania innych kultur i zdobycia nowych doświadczeń. Program umożliwia realizację jednego semestru studiów za granicą (wyjazd może być przedłużony, pod warunkiem że uczelnia dysponuje odpowiednimi środkami, przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na semestr letni).

Każdy student aplikujący do Programu Erasmus+ dysponuje tzw. „kapitałem mobilności”, co w praktyce oznacza możliwość wielokrotnego wyjazdu na studia i praktyki.

  • Kapitał mobilności wynosi po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich).
  • Kapitał mobilności dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę, również z tzw. stypendium „0” (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy).
  • Maksymalnie w trakcie całych studiów można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów).
  • Dla studentów jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi łącznie 24 miesiące.