Aby wyświetlić dokumenty potwierdzające wykształcenie zdobyte za granicą, wybierz odpowiednie państwo z listy po lewej stronie.

chinyChiny

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • gaozhong biye zhengshu (高中毕业证书) – świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły profilowanej (Zhongdeng zhuanye xuexiao, 中等专业学校 – ang.: specialized secondary school),
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej (Zhíye zhongxue, 职业中学) oraz
 • gaokao (高考, National College Entrance Examination) lub
 • chengren gaokao (成人高考 National Adult Higher Education Entrance Examination) lub
 • baosong (保送, a special recommendation from the school because of extraordinary results)

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w języku chińskim lub angielskim
 • transkrypt ocen ze szkoły średniej w języku chińskim lub angielskim
 • gaokao lub odpowiednik w języku chińskim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku chińskim, należy przedłożyć ich tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • xueshi xuewei (学士学位, Bachelor) dyplom nadania tytułu wraz z transkryptem ocen ze studiów.
  Brak możliwości przyjęcia na studia II stopnia na podstawie samego świadectwa ukończenia studiów (毕业证书 biye zhengshu)
 • shuoshi xuewei (硕士学位, Master) dyplom nadania tytułu wraz z transkryptem ocen ze studiów.
  Brak możliwości przyjęcia na studia II stopnia na podstawie samego świadectwa ukończenia studiów (毕业证书 biye zhengshu)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom nadania tytułu w języku chińskim lub angielskim
 • transkrypt ocen ze wszystkich lat studiów w języku chińskim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku chińskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

daniaDania

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Studentereksamen (STX)
 • Hojere Forberedelseseksamen (HF)
 • Hojere Handelseksamen (HHX)
 • Hojere Teknisk Eksamen (HTX) and EUX
 • International Baccalaureate (IB)

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo uzyskania wykształcenia średniego w języku duńskim
 • dokumenty w języku duńskim, należy przetłumaczyć na język angielski/polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Professionsbachelor/Professional Bachelor’s degree
 • Bachelor’s degree (BA/BSc) (universiteit)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku duńskim lub angielskim
 • suplement w języku duńskim lub angielskim
 • dokumenty wydane w języku duńskim należy przetłumaczyć na język angielski/polski

finalndiaFinlandia

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Ylioppilastutkintotodistus
 • Studentexamenbevis
 • Matriculation Examination Certificate
 • Ammatillinen perustutkinto/ Yrkesinriktad grundexamen – admission to higher education, upon successful completion of matriculation examinations

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w języku fińskim lub angielskim
 • transkrypt ocen ze szkoły średniej w języku fińskim lub angielskim (jeśli Matriculation Examination Certificate nie potrzeba)
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku fińskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkehögskoleexamen/Bachelor
 • Kandidaatti/Kandidat/Bachelor

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku angielskim lub fińskim
 • suplement w języku angielskim lub fińskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku fińskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

indieIndie

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Higher Secondary Certificate (Vocational Higher Secondary Certificate)
 • Standard XII (Standard XII Vocational Certificate)

Powyższe dokumenty mogą być również znane pod innymi nazwami, w zależności od wydających je instytucji: All Indian Senior School Certificate, Indian School Certificate, Senior Secondary Certificate, Certificate of Vocational Education i muszą potwierdzać ukończenie 12-letniej edukacji.

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo
 • transkrypt ocen, jeżeli nie znajdują się na świadectwie

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor of arts / commerce / science (general, pass lub honours/special), minimum Second Class/Division i wynik minimum 55%
 • Bachelor (professional), na poziomie postgraduate
 • Bachelor (professional), uzyskany po ukończeniu 2-letnich studiów
 • Doctor of medicine, minimum second class/division, wynik minimum 55% oraz przygotowanie do pracy akademickiej i badawczej
 • Master (integrated, specialised, MBA lub professional) minimum second class/division, wynik minimum 55% oraz przygotowanie do pracy akademickiej i badawczej
 • Master of arts / commerce / science, minimum second class/division, wynik minimum 55% oraz przygotowanie do pracy akademickiej i badawczej
 • Master of philosophy
 • Master of surgery, minimum second class/division, wynik minimum 55% oraz przygotowanie do pracy akademickiej i badawczej

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom
 • transkrypt ocen (grades list)

iranIran

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • High School Diploma / همانیهاوگ نایاپ تلایصحت هرود هطسوتم
 • świadectwo ukończenia rocznego kształcenia przed uniwersyteckiego (peesh daneshgah-ii, یهاگشنادشیپ)+ egzamin wstępny (konkur, یسراسر نومزآ)

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia liceum w języku angielskim lub perskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku perskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor (Karshenasi, Lisans, یسانشراک)
 • Discontinuous Bachelor (Karshenasi napayvasteh, یسانشراک هتسویپان)
 • Continuous Master (Karshenasi-arshad payvasteh, هتسویپ دشرا یسانشراک)
 • Specialised Doctorate (Doktura takhsees, یصصخت یرتکد.)
 • Associate (Kardani, Fogh Diplom, ینادراک) – Dyplomy Associate uzyskane w Iranie nie mają swoich odpowiedników w polskim systemie edukacji i z tego względu nie podlegają w naszym kraju formalnemu uznaniu. Po przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia polska uczelnia mogłaby zaliczyć okres kształcenia odbytego w Iranie na poczet tych studiów

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku perskim lub angielskim
 • transkrypt ocen w języku perskim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku perskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

kazachstanKazachstan

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Nazarbayev Intellectual Schools (NIS) (general secondary education)
 • Жалпы Oрта білім туралы аттестат/Аттестат об общем среднем образовании (Certificate of completed general secondary education)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku kazachskim lub angielskim
 • lista ocen w języku kazachskim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku kazachskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Бакалавр дипломы/Диплом бакалавра (Bachelor Diploma)
 • Мамаң дипломы/Диплом Специалист (Specialist diploma)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku kazachskim
 • suplement do dyplomu w języku kazachskim
 • jeżeli dokumenty są wydane w języku kazachskim, należy załączyć tłumaczenie na język polski lub angielski

niemcyNiemcy

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo uzyskania wykształcenia średniego
 • wykaz ocen

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Fachhochschule
 • Wissenschaftliche Hochschule

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku niemieckim
 • suplement do dyplomu w języku niemieckim
 • jeżeli dokumenty są wydane w języku niemieckim, należy załączyć tłumaczenie na język polski lub angielski

nigeriaNigeria

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Senior School Certificate wydawane przez National Examination Council (NECO)
 • West African Senior School Certificate wydawane przez West African Examination Council (WAEC)

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo
 • Kandydaci na studia zobowiązani są do podania numeru serii oraz PIN ze zdrapki (scratch card) w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor ze średnią ocen minimum 3.0 (skala ocen 0-5)
 • Doctor of Veterinary Medicine
 • Master
 • Master of Philosophy

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom
 • transkrypt ocen

norwegiaNorwegia

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Vitnemål for Videregående Opplaering (General upper secondary education)
 • Vg1+ Vg2 (Vocational education) + Vg3 – Vitnemål for Videregående Opplaering (Supplementary general education)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom ukończenia szkoły średniej + wykaz ocen w języku norweskim
 • tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor’s degree
 • Master’s degree
 • Master of Arts
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of International Business (MIB)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku norweskim
 • suplement do dyplomu w języku norweskim
 • jeżeli dokumenty są wydane w języku norweskim, należy załączyć tłumaczenie na język polski lub angielski

rosjaRosja

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • świadectwo o wykształceniu średnim (aттестат о среднем общем образовании; nazwa przed 2015 r. Aттестат о среднем (польном) общем образовании),
 • dyplom o wykształceniu średnim zawodowym (Диплом о среднем профессиональном образовании)
 • świadectwo o uzyskaniu wykształcenia średniego,
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowo-technicznej,
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej.

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo uzyskania wykształcenia średniego
 • wykaz ocen

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • dyplom Bakaławra (Бакалавр)
 • dyplom Specjalisty (Специалист)
 • dyplom Magistra (Магистр)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku rosyjskim
 • suplement do dyplomu w języku rosyjskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku rosyjskim, a kandydat ubiega się na studia w języku polskim typu, Psychologia dla magistrów, należy złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski.

szwecjaSzwecja

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Högskoleförberedande Examen från Gymnasieskolan with vocational courses
 • Högskoleförberedande Examen från Gymnasieskolan

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom ukończenia szkoły średniej w języku szwedzkim
 • tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Högskoleexamen/University Diploma
 • Kandidatexamen/Bachelor’s degree
 • Yrkesexamen/Professional degree

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku szwedzkim lub angielskim
 • suplement do dyplomu w języku szwedzkim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty są wydane w języku szwedzkim, należy załączyć tłumaczenie na język polski lub angielsk

turcjaTurcja

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Lise Diplomasi
 • Teknik Lise Diplomasi
 • Meslek Lise Diplomasi

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku tureckim lub angielskim
 • lista ocen w języku tureckim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku tureckim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bilim Uzmanligi Diplomasi
 • Dişhekimliği Lisans Diplomasi
 • Eczacilik Lisans Diplomasi
 • Lisans Diplomasi
 • Tip Doktorluğu Diplomasi
 • Veterinerlik Yüksek Lisans Diplomasi
 • Yüksek Lisans Diplomasi

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku tureckim lub angielskim
 • suplement do dyplomu w języku tureckim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku tureckim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Polska nie uznaje Tureckiej Republiki Północnego Cypru za państwo lub podmiot prawa międzynarodowego, nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych i nie honoruje dokumentów wydanych przez Republikę, w tym świadectw maturalnych czy dyplomów uczelni wyższych.

ukrainaUkraina

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти)
 • wcześniejsza nazwa świadectwo o pełnym średnim wykształceniu (aтестат про повну загальну середню освiту)
 • świadectwo o uzyskaniu wykształcenia średniego
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowo-technicznej
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej
 • wykaz ocen

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • dyplom Bakaławra (Бакалавр)
 • dyplom Specjalisty (Спеціаліст)
 • dyplom Magistra (Магістр)
 • dyplom Specjalisty o dokształceniu się (Спеціаліст про перепiдготовку)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku ukraińskim
 • suplement do dyplomu w języku ukraińskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku ukraińskim, a kandydat ubiega się na studia w języku polskim typu, Psychologia dla magistrów, należy złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski

usaUSA

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • High School Diploma (na dokumencie tym może również pojawić się nazwa Secondary Diploma/Certificate lub po prostu Diploma)
 • High School Equivalency Credential/GED (General Educational Development)

W formularzu należy złożyć:

 • high school diploma
 • transcript of grades lub
 • official GED transcript

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor’s degree
 • Master’s degree
 • First professional degree

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom
 • transcript of academic record

ukWielka Brytania

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • 1 T Levels
 • 3 A-levels
 • 2 A-levels + 2 AS-levels z innych przedmiotów niż A-levels
 • BTEC Level 3 Diploma lub a BTEC Level 3 Extended Diploma (180 credits)
 • Access to Higher Education Diploma
 • 4 SQA Highers
 • SQA Advanced Higher Level 7

W formularzu należy złożyć:

 • Provisional Results or Statement of Results wydane po otrzymaniu wyników, oczekując na wydanie Final Certificate (are required immediately following results day)
 • Final Certificates wymagane do dostarczenia po otrzymaniu oficjalnego dokumentu z centrum egzaminacyjnego (awarding body) (are required once available)

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wyniki i dokumenty kandydatów muszą pochodzić bezpośrednio od organu egzaminacyjnego lub od przedstawiciela szkoły, z oficjalnego adresu e-mail szkoły.

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor’s (honours) degree
 • Master’s degree
 • Master of Philosophy
 • Master’s (integrated) degree
 • Master of Arts (ordinary lub honours) Szkocja
  wraz z transkryptem ocen, suplementem do dyplomu lub Higher Education Achievement Report (HEAR).

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom
 • transkrypt ocen, suplement do dyplomu lub HEAR

wlochyWłochy

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore (Diploma di Maturità) wydawane przez Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

W formularzu należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w języku włoskim lub angielskim
 • transkrypt ocen ze szkoły średniej w języku włoskim lub angielskim- Pagelle Scolastiche (academic transcripts)
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku włoskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Laurea (w skrócie L/L3)
 • Diploma Accademico di primo livello- po uczelniach artystycznych
 • Diploma Universitario (dyplom wydany przed 1999 r.)

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku włoskim lub angielskim - we Włoszech właściwe dyplomy są wydawane z opóźnieniem (1-2 lata).
  Absolwenci otrzymują zaświadczenia (najczęściej w formie wydruku elektronicznego), które pełnią rolę dyplomu do czasu jego wydania.
 • suplement w języku włoskim lub angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w języku włoskim, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

zambiaZambia

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • Final Zambian School Certificate
 • General Certificate of Education ‚Ordinary Level’ (GCE O Levels) issued by the Examinations Council of Zambia
 • IB

W formularzu należy złożyć:

 • certyfikat w języku angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w innym języku niż angielski, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia:

 • Bachelor’s Degree
 • Master’s Degree

W formularzu należy złożyć:

 • dyplom w języku angielskim
 • suplement w języku angielskim
 • jeżeli dokumenty wydane są w innym języku niż angielski, należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski lub język polski

International Baccalaureate

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • International Baccalaureate Diploma

Aby dostać się na studia wyższe, kandydat musi zdać cały program IB Diploma Programme i uzyskać IB Diploma.