Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Koło Prawa Gospodarczego i Arbitrażu

Wydział Prawa w Warszawie

Koło powstało w 2021 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Działalność Koła koncentruje się na pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu prawa gospodarczego i postępowania arbitrażowego. Opiekunami naukowymi Koła są dr hab. Marcin Asłanownicz i dr Dariusz Kowalski.

Nasze cele

Koło naukowe w swojej działalności skupia się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy i umiejętności z prawa gospodarczego i postępowania arbitrażowego, w tym w szczególności z prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, prawa spółek handlowych, postepowania cywilnego, a co istotniejsze z zagadnień dotyczących sądownictwa polubownego i procedury przed sądami arbitrażowymi. Ponadto w swojej działalności organizacja wspiera Studentów SWPS w poznawaniu metod wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz integruje środowisko studenckie.

Nasza działalność

Dotychczasowa działalność

Podczas spotkań Koła skupiamy się na poszerzaniu wiedzy merytorycznej w zakresie wymienionych dziedzin prawa oraz organizujemy praktyczne ćwiczenia mające na celu wykorzystanie wiedzy w zawodzie prawnika.

Plany

Naszym motto jest „Dowiedz się tego czego nie przeczytasz w książkach”. Korzystając z wiedzy i praktyki, a także wsparcia Opiekunów Naukowych, członkowie Koła zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne. Z uwagi na fakt, iż Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Arbitrażu jest nową organizacją studencką, dopiero tworzy nowe projekty i przedsięwzięcia.

Opiekun
naukowy

Zarząd Koła

Izabela wysocka
Izabela Wysocka
Przewodnicząca Czytaj więcej

Studentka V roku prawa Uniwersytetu SWPS, inicjatorka założenia Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Arbitrażu. Przewodnicząca Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS dwóch kadencji w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Od początku studiów prawniczych związana z działalnością naukową, autorka artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach w punktowanych na Liście Ministerialnej czasopismach i wydawnictwach. Ponadto swoją działalność naukową rozwija poprzez prelekcje na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Praktykę zawodową rozpoczynała w prestiżowych kancelariach prawnych, będąc wsparciem dla zespół radców prawnych i adwokatów. Obecnie sekretarz w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym. Jako swoje zainteresowania w prawie wskazuje przede wszystkim postępowanie arbitrażowe, prawo gospodarcze oraz prawo materialne i postępowanie administracyjne.

pior ciepinski
Piotr Ciepiński
Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Czytaj więcej

Student V roku prawa na Uniwersytecie SWPS, założyciel i długoletni Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie SWPS. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w największej polskiej kancelarii prawniczej, a aktualnie jest wsparciem merytorycznym w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Aktywnie podejmuje działania na tle naukowym, autor kilku publikacji oraz kilkukrotny prelegent na Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych. W jego kręgu zainteresowań zawodowych są szeroko pojęte postępowania sporne i postępowania dyscyplinarne.

aleksandra gil
Aleksandra Gil
Druga Zastępczyni Przewodniczącej Czytaj więcej

Studentka V roku prawa Uniwersytetu SWPS. Zainteresowana prawem medycznym, prawem karnym oraz arbitrażem. Od 2019 r. związana z Biurem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Doświadczenie zdobywa współpracując z kancelariami radców prawnych i adwokatów.