Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS

float_intro: images/images/kola-naukowe/katowice/KN_OLWEUS.jpg

Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS zrzesza studentów zainteresowanych problematyką przemocy rówieśniczej, dynamiki grupy rówieśniczej, cyberbullyingu, opracowywania i wdrażania programów zapobiegających przemocy rówieśniczej.

Pracujemy w polskich i międzynarodowych zespołach badawczych, a wyniki naszych badań chcemy implementować, wdrażając narzędzia, które pomogą ograniczyć przemoc rówieśniczą i minimalizować jej skutki. Dodatkowo za pomocą kanałów w mediach społecznościowych będziemy popularyzować wyniki naszych badań, skuteczne sposoby rozpoznawania przemocy rówieśniczej i metody interwencji dla rodziców, nauczycieli i dzieci.

Patronem naszego koła jest prof. Dan Olweus – pionier badań przemocy wśród dzieci i młodzieży, twórca definicji bullyingu.

Opiekunem koła jest dr Małgorzata Wójcik, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi projekty badawcze. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz podręczników.

Zespół

 • Jakub Mróz – przewodniczący
 • Magdalena Kosowska – wiceprzewodnicząca
 • Alicja Andryszczyk
 • Kinga Baranowska
 • Oliwia Biela
 • Magdalena Biesaga
 • Emilia Konsek
 • Julia Kupczak
 • Ewa Nyikó
 • Weronika Trocha-Krutak
 • Agata Włodarczyk