Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kampus w Warszawie

siedziba warszawa Uniwersytet SWPS

Budynek

Budynek warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest dobrze dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami) oraz są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się.

Bezpłatne karty parkingowe

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą starać się o kartę parkingową uprawniającą do bezpłatnego postoju na parkingu przy budynku. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

  • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
  • powiększalnik stacjonarny VISIO+
  • brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni
  • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk

Kampus we Wrocławiu

siedziba wrocław Uniwersytet SWPS

Budynek

Budynek wrocławskiej siedziby Uniwersytetu SWPS dostosowany jest do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz podnośnik na schody. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami).

Parking

Parking znajduje się przed budynkiem uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Kampus w Poznaniu

siedziba poznań Uniwersytet SWPS

Budynek

Budynek poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS jest bardzo nowoczesny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się windy, podjazdy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przy szatni i bibliotece znajduje się platforma na schody umożliwiająca dotarcie do tych miejsc osobom mającym problemy w poruszaniu się.

Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Parking

Parking znajduje się przed budynkiem uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

  • powiększalnik stacjonarny
  • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
  • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
  • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Kampus w Katowicach

siedziba katowice Uniwersytet SWPS

Budynek

Budynek katowickiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawności. W budynku znajdują się: winda, podjazdy, platforma na schody umożliwiająca przemieszczanie się osobom mającym problemy w poruszaniu się oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami). Budynek jest również wyposażony w system call-hear, ułatwiający dostęp do sal i biur osobom mającym problemy z poruszaniem się.

Parking

Parking znajduje się przed budynkiem uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te usytuowane są tuż przy windzie.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe dla osób z wadą wzroku wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturą powiększoną. Czytelnicy mogą korzystać także z lup powiększających tekst Optelec Compact+ oraz ÖKOLUX plus. Uczelnia umożliwia dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – bazy podręczników i skryptów akademickich zdigitalizowanych w formatach DOC, HTML, PDF, DAISY.

Kampus w Sopocie

Budynek

Staramy się, aby nasz wydział w Sopocie stał się jak najlepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, podjazdy oraz winda. Wszystkie drzwi mają oznakowania braille'owskie, a biura są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się.

Parking

Parking znajduje się przed budynkiem uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.