Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Dofinansowanie nauki

Dla studentów
programy stypendialne

Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Zobacz szczegóły

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje Ci stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, wystarczy złożyć wniosek i orzeczenie.

Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymywać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem.

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. W zależności od dochodu na członka rodziny wyróżniamy 3 kategorie stypendiów I,II oraz III.

Jeśli chcesz otrzymywać stypendium przez cały rok akademicki, złóż wniosek nie później niż do 5 listopada.

Jeżeli sytuacja materialna w Twojej rodzinie ulegnie pogorszeniu w czasie roku akademickiego, możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium w późniejszym terminie. Jeśli uczelnia będzie dysponowała środkami na fundusz pomocy materialnej, stypendium może zostać przyznane.

Stypendium Rektora

Student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wyróżniająco wysoką średnią ocen otrzyma wiadomość e-mail z informacją, iż kwalifikuje się do stypendium, a po złożeniu wniosku otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. Student, który składa wniosek tylko ze względu na wysoką średnią powinien złożyć go dopiero po ogłoszeniu progów oraz otrzymaniu maila z zaproszeniem. Student, który uzyskał średnią ocen niższą niż wyróżniająco wysoka średnia ocen, może przedstawić we wniosku osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 10% studentów z każdego kierunku na uczelni.

Każdy, kto ubiega się o to stypendium na podstawie osiągnięć, musi wskazać osiągnięcia we wniosku oraz dołączyć dokumentację, która je potwierdzi. Punktowane będą tylko osiągnięcia z poprzedniego roku studiów.

Dla kandydatów
programy stypendialne

Mistrzowski Start - dla najlepszych maturzystów

Mistrzowski Start to program dla najlepszych maturzystów zdających polską maturę. Zwycięzcy otrzymują nagrodę pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na jednym z kierunków objętych programem. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na pozostały okres nauki.

Zobacz szczegóły

Zmieniam Świat - dla młodych działaczy i aktywistów

Zmieniam Świat to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Nasza uczelnia przygotowała 3 nagrody na wybrane kierunki w Katowicach, Poznaniu i Sopocie.

Zobacz szczegóły

Głowa się rusza - dla przyszłych grafików

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika. Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Zobacz szczegóły

 

Skontaktuj się
z nami

Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami

Biuro w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, pokój C005
03-815 Warszawa


Biuro we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław


Biuro w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


Biuro w Katowicach

ul. Techników 9
40-326 Katowice


Biuro w Sopocie

ul. Polna 16/20
81-745 Sopot


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–16.00

Telefon

22 103 38 98


Zespół

koordynatorka wydziałowa w Warszawie
Paulina Kuć

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Warszawie
Wiktoria Obidniak-Marciniak

[email protected]


specjalistka w Warszawie
Agnieszka Jakobielska

[email protected]


koordynatorka wydziałowa we Wrocławiu
Karolina Wolska

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Poznaniu
Magdalena Boroń

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Katowicach
Agata Piwońska

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Sopocie
Anna Kasiewicz

[email protected]