Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czas trwania

  • 25 godzin dydaktycznych

Kontakt

  • Poniedziałek-piątek
    godz. 10:00-15:00
    tel. 22 517 99 60
    kom. 694 441 787
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Środowiskowe aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne.

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajęcia są realizowane przez specjalistów terapeutów dzieci i młodzieży, superwizorów, specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży, mających doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami w wieku rozwojowych.

Terminy szkolenia: kolejna edycja szkolenia uruchomiona zostanie jesienią 2022 roku.

Cykl szkoleń dostosowany został do programu specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży, ścieżka poznawczo-behawioralna i jest uzupełnieniem programu czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zrealizowane zajęcia można wykorzystać jako dorobek wymagany w przypadku ubiegania się o specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży, spełniają one kryteria stosowane od oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Do jednego z kryteriów uznania dorobku wymagane jest 320 godzin szkolenia z dzieci i młodzieży.

Plan został stworzony w sposób umożliwiający udział w nim osób uczestniczących w zajęciach w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej bez obaw o powtórzenie zagadnień tam przedstawionych. Udział w zajęciach zakłada u uczestnika podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej, ogólnej psychopatologii, znajomości systemów klasyfikacyjnych oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży.

Częścią integralną szkolenia są multimedialne krótkie materiały z zagadnieniami teoretycznymi wprowadzającymi do danego spotkania, do odsłuchania i zapoznania się przed każdym zjazdem, a także z formularzy testowych, których wypełnienie umożliwia aktywny udział w ćwiczeniach. Zajęcia “na żywo ” będą odnosiły się do wiedzy uczestników czerpanej z materiałów udostępnianych przed zajęciami.

W przebiegu zajęć uczestnicy zyskają szansę na omówienie i przećwiczenia protokołów, ćwiczenia fragmentów sesji, scenek z terapii, trudnych momentów, typowych problemy w pracy z takim pacjentem. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzność poznawczą zaburzeń wieku rozwojowego, kluczowe elementy i metody pracy, dostępne protokoły, najczęstsze problemy w terapii. Zajęcia zawierają około 50-60 % formuły wykładowej i 40-50% formuły warsztatowej. Każde zajęcia kończą się wypełnianiem zadań podsumowujących, których wykonanie jest integralną częścią kursu i stanowi warunek zaliczenia zajęć.
Oferta kierowana jest do słuchaczy i absolwentów SPPB, a także psychoterapeutów poznawczo – behawioralnych kształcących się w innych szkołach / absolwentów innych szkół.

Nie ma konieczności realizowania całego cyklu szkolenia, można realizować poszczególne moduły.

Zaliczenie: na podstawie kryteriów z sylabusa: Zadanie wejściowe - na podstawie przeczytanej literatury przedmiotu i udostępnionych wcześniej materiałów. Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach (80%) , w tym wypełnianie zadanych kwestionariuszy w trakcie ćwiczenia. Test zaliczeniowy odbywa się w dniu ostatniego zjazdu z danego modułu.

Program

a. zaburzenia osobowości u rodziców- kontakt z trudnym rodzicem (5 godzin)
b. wykorzystywanie zabawy w pracy z małym dzieckiem i pracy grupowej (5 godzin)
c. etyka pracy z dziećmi i młodzieżą, współpraca ze środowiskiem (5 godzin)
d. superwizja terapii dzieci i młodzieży (5 godzin)
e. Współpraca terapeuta - lekarz (5 godzin)

Kadra

dr Ewa Pragłowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej.
Zajmuje się zaburzeniami stresowymi pourazowymi, np. u osób wykonujących zawody dużego narażenia na traumę (ratownicy medyczni, strażacy, żołnierze, lekarze niektórych specjalności).
Bada zaburzenia afektywne, czyli o zmianach nastroju, takie jak depresja, hipomania. Interesuje się profilaktyką zaburzeń emocjonalnych oraz psychoterapią poznawczo-behawioralną jako formą leczenia zaburzeń emocjonalnych.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i superwizji terapii poznawczo-behawioralnej

dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek

Psycholog (absolwentka UW) oraz lekarz (AM w Warszawie). Psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (absolwentka pierwszego w Polsce szkolenia w latach 1998-2002, pod kierunkiem prof. Scrimaliego), EABCT oraz SITCC (Societa' Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale); Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB.
W roku 2008 ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie metody Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa w pracy z pacjentami dotkniętymi PTSD prowadzone w ramach programu „Trakt" (ICGZ UW). Kieruje Centrum Neurorehabilitacji i w jego ramach prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Jako psycholog pracowała SP CSK AM w Warszawie w Klinice Neurochirurgii, oraz Poliklinice Szpitala przy ulicy Litewskiej. Jest także doświadczonym lekarzem systemu ratownictwa.
Doświadczenie zarówno psychologiczne jak i medyczne sprawia, że obszarem specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.
Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Katowicach, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

dr hab. Jarosław Michałowski

Psycholog. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjach pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi. Bada neuronalne mechanizmy powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja). Analizuje także neuronalne mechanizmy i efektywność oddziaływań psychoterapeutycznych.
Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (cognitive behavioral therapy – CBT) oraz terapeutą schematów. Pomaga pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach.
Kierownik lub/i wykonawca w licznych projektach badawczych, dotyczących m.in.: neuronalnych korelatów prokrastynacji, neuronalnych korelatów zarażenia emocjonalnego, wpływu poziomu strachu na czujność i selektywność uwagi. Autor i współautor licznych artykułów naukowych z dziedziny psychofizjologii klinicznej oraz psychoterapii zaburzeń lękowych i afektywnych, publikowanych m.in. w „Personality and Individual Differences”, „International Journal of Psychophysiology”, „Social cognitive and affective neuroscience”.

 
dr M. Herstowska, K. Markowska – Regulska, M. Cieśla.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji


Interaktywne szkolenie online na platformie Google Classroom + Google Meet.

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1 400 zł/os.*

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia.

Regulaminy 

Termin szkolenia

11 maja 2020 r., godz: 17:00-20:00.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.