Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czas trwania

  • 20 godzin dydaktycznych

Kontakt

  • Poniedziałek-piątek
    godz. 10:00-15:00
    tel. 22 517 99 60
    kom. 694 441 787
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Przemoc i więź

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajęcia są realizowane przez specjalistów terapeutów dzieci i młodzieży, superwizorów, specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży, mających doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami w wieku rozwojowych.

Terminy szkolenia: kolejna edycja szkolenia uruchomiona zostanie jesienią 2022 roku.

Cykl szkoleń dostosowany został do programu specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży, ścieżka poznawczo-behawioralna i jest uzupełnieniem programu czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zrealizowane zajęcia można wykorzystać jako dorobek wymagany w przypadku ubiegania się o specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży, spełniają one kryteria stosowane od oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Do jednego z kryteriów uznania dorobku wymagane jest 320 godzin szkolenia z dzieci i młodzieży.

Plan został stworzony w sposób umożliwiający udział w nim osób uczestniczących w zajęciach w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej bez obaw o powtórzenie zagadnień tam przedstawionych. Udział w zajęciach zakłada u uczestnika podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej, ogólnej psychopatologii, znajomości systemów klasyfikacyjnych oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży.

Częścią integralną szkolenia są multimedialne krótkie materiały z zagadnieniami teoretycznymi wprowadzającymi do danego spotkania, do odsłuchania i zapoznania się przed każdym zjazdem, a także z formularzy testowych, których wypełnienie umożliwia aktywny udział w ćwiczeniach. Zajęcia “na żywo ” będą odnosiły się do wiedzy uczestników czerpanej z materiałów udostępnianych przed zajęciami.

W przebiegu zajęć uczestnicy zyskają szansę na omówienie i przećwiczenia protokołów, ćwiczenia fragmentów sesji, scenek z terapii, trudnych momentów, typowych problemy w pracy z takim pacjentem. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzność poznawczą zaburzeń wieku rozwojowego, kluczowe elementy i metody pracy, dostępne protokoły, najczęstsze problemy w terapii. Zajęcia zawierają około 50-60 % formuły wykładowej i 40-50% formuły warsztatowej. Każde zajęcia kończą się wypełnianiem zadań podsumowujących, których wykonanie jest integralną częścią kursu i stanowi warunek zaliczenia zajęć.
Oferta kierowana jest do słuchaczy i absolwentów SPPB, a także psychoterapeutów poznawczo – behawioralnych kształcących się w innych szkołach / absolwentów innych szkół.

Nie ma konieczności realizowania całego cyklu szkolenia, można realizować poszczególne moduły.

Zaliczenie: na podstawie kryteriów z sylabusa: Zadanie wejściowe - na podstawie przeczytanej literatury przedmiotu i udostępnionych wcześniej materiałów. Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach (80%) , w tym wypełnianie zadanych kwestionariuszy w trakcie ćwiczenia. Test zaliczeniowy odbywa się w dniu ostatniego zjazdu z danego modułu.

Program

a. przemoc i aspekty prawne (5 godz.)
b. cPTSD i PTSD, (5 godz.)
c. oddziaływania środowiskowe w cPTSD i zaburzeniach więzi, (5 godz.)
d. zaburzenia więzi (5 godz)

Kadra

dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek

Psycholog (absolwentka UW) oraz lekarz (AM w Warszawie). Psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (absolwentka pierwszego w Polsce szkolenia w latach 1998-2002, pod kierunkiem prof. Scrimaliego), EABCT oraz SITCC (Societa' Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale); Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB.
W roku 2008 ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie metody Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa w pracy z pacjentami dotkniętymi PTSD prowadzone w ramach programu „Trakt" (ICGZ UW). Kieruje Centrum Neurorehabilitacji i w jego ramach prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Jako psycholog pracowała SP CSK AM w Warszawie w Klinice Neurochirurgii, oraz Poliklinice Szpitala przy ulicy Litewskiej. Jest także doświadczonym lekarzem systemu ratownictwa.
Doświadczenie zarówno psychologiczne jak i medyczne sprawia, że obszarem specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.
Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Katowicach, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

dr n. med. Artur Wiśniewski

Specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta – certyfikat PTTPB (szkolenie ukończone pod kierunkiem prof. Marka Reinecke, USA). Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Stypendysta COST Training School: Cognitive Behavioural Therapy for Tic Disorders, ECNP School on Child and Adolescent Neuropsychopharmacology; Donald J. Cohen Fellowship Award for participation in International Conference Sponsored by ESCAP Budapest 2009, ECNP School on Neuropsychopharmacology Oxford, Wielka Brytania, ICACAP's Study Group in Lithuania Social and Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Litwa.
Przewodniczący Filii Warszawskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w latach 2010-2012 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczył w badaniach terapii ofiar wypadków komunikacyjnych TRAKT (ICGZ UW) w latach 2008-2010.
Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (techniki behawioralne, zaburzenia eksternalizacyjne, ADHD u dzieci i dorosłych, zaburzenia odżywiania, terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii) oraz warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest autorem licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Poznaniu, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
 
Katarzyna Białek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, superwizor, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.
Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z szerokim spektrum problemów klinicznych, zwłaszcza towarzyszących trudnej sytuacji rodzinnej, oraz z ich rodzicami; od 2007 r. współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji, pracując z pacjentami z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty dla rodziców, szkolenia z zakresu pracy z dziećmi. W ramach prywatnej praktyki prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji


Interaktywne szkolenie online na platformie Google Classroom + Google Meet.

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1 200 zł/os.*

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia.

Regulaminy 

Termin szkolenia

11 maja 2020 r., godz: 17:00-20:00.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.