logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Europa Środkowa boryka się z problemem dezinformacji, która na całym świecie osiąga bezprecedensowy poziom, dotykając tematów od zdrowia po politykę. Transgraniczny wymiar dezinformacji i jej duża zmienność, zarówno pod względem treści, jak i stosowanych technik, wymaga skoordynowanych, metodycznych i zdecydowanych reakcji. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS (pod kierownictwem dr hab. Kariny Stasiuk-Krajewskiej, prof. Uniwersytetu SWPS) wniosą swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych i mediów do projektu Central European Digital Media Observatory (CEDMO). Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat fałszywych wiadomości i sposobów zapobiegania ich rozpowszechniania.

Cieszymy się na współpracę z renomowanym Uniwersytetem Karola w Pradze. Będzie on kierował i koordynował działania konsorcjum oraz z uznaną francuska agencją informacyjną Agence France Presse (AFP), która z kolei będzie współpracować ze wszystkimi ośmioma ośrodkami nad natychmiastowymi reakcjami na dezinformację oraz codziennym sprawdzaniem faktów.

WYKRYWANIE, WERYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE FAKE NEWSOM

Podczas gdy Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO) wyznacza ramy walki z fake newsami dla Europy, celem Central European Digital Media Observatory (CEDMO) jest stworzenie centrum działającego przeciwko dezinformacji w Czechach, Polsce i na Słowacji. Centrum CEDMO zostanie zintegrowane z infrastrukturą EDMO i zapewni organizacjom i osobom indywidualnym dostęp do aktualnych informacji i najnowocześniejszych narzędzi badawczych. Dzięki wsparciu CEDMO przez dużą sieć instytucji rządowych, mediów, przemysłu i organizacji pozarządowych centrum stanie się rozpoznawalne. Wykorzystując sztuczną inteligencję do weryfikacji wiadomości, członkowie centrum staną się inicjatorami działań, mających na celu zrozumienie zjawiska fake newsów, ich identyfikację, weryfikację i reagowanie na ich rozpowszechnianie, jak również poprawę umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów.

WKŁAD UNIWERSYTETU SWPS W CEDMO

Uniwersytet SWPS będzie koordynował prace badawcze całego konsorcjum i przygotuje większość raportów badawczych. Zespół będzie również prowadził projekty edukacyjne zwiększające świadomość dotyczącą fake newsów oraz promujące standardy ich weryfikacji. Nasza działalność ma być integralną częścią Central European Digital Media Observatory (CEDMO), która zakłada zaangażowanie i wzrost aktywności partnerów w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji fake newsów.

– Zjawisko dezinformacji jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnych społeczeństw. Fake newsy dotyczą różnych tematów, rozprzestrzeniają się błyskawicznie i czynią ogromne szkody. Dlatego projekt ten ma niezmiernie istotne znaczenie społeczne. Cieszymy się, że będziemy realizować go we współpracy z tak znakomitymi partnerami i w tak silnym międzynarodowym konsorcjum. Dla mnie najważniejszym aspektem projektu jest współpraca badaczy z praktykami. Dzięki temu nasze badania i analizy będą miały realny wpływ na świat i przyczynią się do ograniczenia społecznego wpływu dezinformacji. Uniwersytet SWPS wnosi do projektu ogromną wiedzę merytoryczną i różnorodne umiejętności badawcze – mówi dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik zespołu Uniwersytetu SWPS, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Komunikacji we Wrocławiu, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

– Będziemy także angażować się w działania edukacyjne, wykorzystując swoje doświadczenie dydaktyczne i szerokie kontakty w środowisku medialnym. To szansa dla Uniwersytetu SWPS, aby stać się liderem w skali Polski i ważnym podmiotem współpracy europejskiej nie tylko w zakresie badania fake newsów, ale także ich zwalczania – dodaje dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS.

W skład zespołu naukowców Uniwersytetu SWPS wejdą:

Zaangażowanie w ten projekt wynika ze strategii Uniwersytetu SWPS: otwartości, odwagi i odpowiedzialności, które inspirują nas do wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia w projektach skupiających się na istotnych kwestiach społecznych oraz dążeniu do prawdy dla dobra społeczeństwa.

Dla mnie najważniejszym aspektem projektu jest współpraca badaczy z praktykami. Dzięki temu nasze badania i analizy będą miały realny wpływ na świat i przyczynią się do ograniczenia społecznego wpływu dezinformacji. Uniwersytet SWPS wnosi do projektu ogromną wiedzę merytoryczną i różnorodne umiejętności badawcze... To szansa dla Uniwersytetu SWPS, aby stać się liderem w skali Polski i ważnym podmiotem współpracy europejskiej nie tylko w zakresie badania fake newsów, ale także ich zwalczania.

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik zespołu Uniwersytetu SWPS

WSPÓŁPRACA EKSPERTÓW

W skład konsorcjum CEDMO, którego liderem jest Uniwersytet Karola (CU) w Czechach, wchodzi ośmiu partnerów i czterech podwykonawców. Największą siłą konsorcjum jest zróżnicowany zespół naukowców specjalizujących się w technologiach i naukach humanistycznych, współpracujący z dziennikarzami i ekspertami zajmującymi się weryfikacją faktów. Problem fake newsów z natury jest interdyscyplinarny i wymaga rozpatrzenia z wielu perspektyw.

Członkowie konsorcjum, w oparciu o swoje specjalizacje, będą odpowiedzialni za różne części projektu:

  • Rozwój infrastruktury technicznej ̶ Athens Technology Center (ATC),
  • Natychmiastowe reakcje na dezinformacje i codzienne sprawdzanie faktów ̶ Agence France-Press, Demagog.cz (Czechy), Konkret24 (Polska) i infosecurity.sk (Słowacja),
  • Metody i narzędzia cyfrowe usprawniające i przyspieszające walkę z fake newsami zostaną opracowane przez naukowców, którzy mają duże doświadczenie w zakresie sztucznej inteligencji, neurolingwistycznego programowania (NLP) i uczenia maszynowego ̶ Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT) (Słowacja) i Czech Technical University (Czechy),
  • Badaniami nam wpływem dezinformacji na społeczeństwo zajmą się socjologowie i badacze mediów z Uniwersytetu Karola (Czechy), Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego (Słowacja), Uniwersytetu SWPS (Polska) oraz podwykonawcy z Collegium Civitas (Polska) i Palacky University (Czechy).

WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ ZJAWISKA FAKE NEWSÓW

Projekt pozwoli badaczom na lepsze poznanie zjawiska fake newsów – a co za tym idzie, na zapobieganie ich rozpowszechniania. Naukowcy będą badać strukturę tekstów dezinformacyjnych, ich udostępnianie w internecie oraz reguły rządzące odbiorem fałszywych wiadomości w różnych grupach społecznych. Dodatkowo zbadane zostaną istniejące metody weryfikacji fałszywych informacji oraz stosunek do fake newsów w różnych grupach zawodowych, w tym dziennikarzy i PR-owców. Raporty badawcze zostaną opublikowane w języku polskim i angielskim na stronie internetowej projektu.

Na podstawie zebranych informacji naukowcy opracują szereg działań edukacyjnych: artykuły, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i specjalistów, podcasty, filmy i wywiady. Badacze planują także współpracę z influencerami, aby podnieść świadomość społeczeństwa na zjawisko fake newsów.

Interdyscyplinarny charakter konsorcjum zwiększy wartość wyników jego badań. Raporty analityczne na temat stanu dezinformacji, przygotowywane głównie przez naukowców z dziedziny nauk humanistycznych i dziennikarzy, zostaną wzbogacone spostrzeżeniami uzyskanymi z narzędzi cyfrowych stworzonych przez badaczy technicznych i deweloperów pracujących w projekcie. Kampanie dotyczące umiejętności korzystania z mediów będą opierać się nie tylko na tradycyjnych technikach, takich jak warsztaty, sympozja, webinaria, ale również innowacyjnych narzędziach interaktywnych, takich jak autotesty lub poważne gry, aby przyciągnąć uwagę opinii publicznej.

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM MEDIÓW CYFROWYCH

Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO), które rozpoczęło działalność 1 czerwca 2020 r., służy jako centrum dla osób weryfikujących fakty, badaczy akademickich i innych zainteresowanych stron przyczyniających się do zwalczania dezinformacji w Europie. EDMO wspiera współpracę z organizacjami medialnymi, ekspertami w zakresie umiejętności korzystania z mediów oraz zapewnia wsparcie decydentom politycznym.

W ramach pierwszego etapu działań EDMO pracuje nad rozmieszczeniem środków technicznych i infrastruktury w celu ułatwienia współpracy oraz wymiany wiedzy między badaczami i weryfikatorami faktów w Europie. Koordynuje również wspólne działania na poziomie Unii Europejskiej.

Druga faza rozpocznie się od utworzenia pierwszych, ogłoszonych właśnie hubów EDMO. Celem jest ostateczne osiągnięcie pełnego zasięgu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.