hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo kilku europejskich uniwersytetów. Jego celem jest stworzenie nowoczesnych metodologii, narzędzi, platform i zasobów umożliwiających dostępność immersyjnego uczenia się i przyswajania umiejętności z dziedziny sztuk pięknych i projektowania.

Jesteśmy dumni, że nasi naukowcy ze School of Form, dr Monika Rosińska, socjolog specjalizująca się w badaniu dizajnu i dla dizajnu, dr Anita Basińska, socjolog zajmująca się w metodologią prowadzenia badań oraz wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu, oraz Filip Zagórski, projektant specjalizujący się w komunikacji wizualnej, będą uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie, który skupia nauczycieli dizajnu, naukowców specjalizujących się w metodologii nauczania oraz ekspertów zajmujących się technologiami wykorzystywanymi w procesach edukacyjnych.

Nauczanie sztuk pięknych i dizajnu – przywoływanie ducha innowacji

ACCELERATE to program finansowany ze środków Erasmus+. Projekt czerpie z ducha innowacji wynikającej z praktyki, którego wykładowcy uczący sztuk pięknych i dizajnu przywoływali od marca 2020 r. Program będzie się koncentrował na roli immersyjnych technologii – zmienionej, wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, które są również znane jako rozszerzona rzeczywistość (extended reality – XR) – w nauczaniu sztuk pięknych i dizajnu. Twórcy programu nie zapominają jednocześnie o tym, że wielu uczniów i studentów mierzy się z trudnościami w dostępie do technologii XR, np. z powodu niepełnosprawności, skomplikowanej sytuacji osobistej, niskiej jakości sprzętu czy słabego i zawodnego dostępu do internetu.

Działania School of Form – znaczący wkład w projekt

School of Form Uniwersytetu SWPS odpowiada w projekcie za wstępną analizę potrzeb, która zaplanowana jest na okres od czerwca 2021 do lutego 2022 r.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy ukazało się wiele artykułów i sondaży oceniających wpływ COVID-19 na procesy nauczania i uczenia się w całej Europie, jednak dotychczas nie poczyniono usystematyzowanej próby oceny wpływu pandemii na nauczanie sztuk pięknych i dizajnu. Studenci tych kierunków nie mieli możliwości uczenia się praktycznych kompetencji w pracowniach i studiach z profesjonalnym sprzętem, a przecież stanowi to istotę artystycznych i kreatywnych dyscyplin.

Naukowcy ze School of Form – dr Monika Rosińska, dr Anita Basińska oraz Filip Zagórski – opracują kwestionariusze adresowane do studentów, nauczycieli akademickich i pracowników technicznych, przeprowadzą rozmowy ze studentami w grupach fokusowych i przygotują raport diagnostyczny. Jego wyniki dostarczą dokładnej oceny jakościowej i ilościowej dotyczącej wpływu COVID-19 na nauczanie sztuk pięknych, dizajnu oraz pokrewnych przedmiotów opartych na zajęciach praktycznych, na studiach I stopnia, w czasie trwania pandemii w latach 2020–2021.

Będzie to prawdopodobnie pierwszy kompleksowy raport w Europie dotyczący doświadczenia nauczania i uczenia się sztuk pięknych i dizajnu podczas pandemii. Wyniki badań zawarte w raporcie będą podstawą do stworzenia podręcznika metodologii ACCELERATE oraz immersyjnego ekosystemu, dzięki zidentyfikowaniu głównych zasad i rekomendacji dla immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Raport zostanie udostępniony społeczności zajmującej się sztukami pięknymi i dizajnem poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową projektu ACCELERATE i stanie się podstawą do opracowywania praktyk pedagogicznych na innych uniwersytetach w Europie i na świecie.

Ponadto naukowcy ze School of Form, którzy mają doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych doświadczeń opartych na nauczaniu cyfrowym, zorganizują dla przyszłych nauczycieli immersyjnych metod nauczania trzydniowe „Szkolenie dla trenerów”. Jednym z celów szkolenia będzie opracowanie praktycznych wytycznych nauczania oraz przydatnych materiałów.

Dzięki pedagogicznym i technologicznym rezultatom ACCELERATE może się stać prawdziwie pionierskim programem, a studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej może dostarczyć nowych form zaangażowania w sztuki piękne i dizajn.

Nowa platforma wspomagająca dostępne immersyjne nauczanie

W ramach programu ACCELERATE powstanie prototyp platformy do szeroko dostępnego immersyjnego nauczania sztuk pięknych i dizajnu. Celem platformy będzie demokratyzacja technologii XR, a nie ograniczanie jej jedynie dla tych, którzy posiadają najlepszy sprzęt i najszybsze łącza internetowe. Platforma ACCELERATE będzie również źródłem materiałów pedagogicznych dla nauczycieli. Partnerzy projektu wspólnie opracują przewodnik metodologiczny kursu online dla wykładowców.

Projekt będzie wspomagany poprzez kohortę 40 Studentów Ambasadorów Dostępnego Uczenia Się (Accessible Learning Student Ambassadors), którzy będą działali w pięciu partnerskich uniwersytetach.

Strategiczne partnerstwo

Strategiczne partnerstwo w projekcie ACCELERATE skupia wykładowców, naukowców zajmujących się badaniami procesów edukacyjnych oraz technologów nauczania z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski oraz Ukrainy. Ich celem jest refleksja nad wpływem COVID-19 na sposoby nauczania na poziomie uniwersyteckim oraz zbadanie nowych możliwości dla pedagogiki i cyfrowych innowacji.

Partnerzy wnoszący różnoraką ekspertyzę do projektu ACCELERATE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem accelerate@bathspa.ac.uk.

Aktualności

Nagrody i wyróżnienia 02-08-2021

Laureatki programu „Zmieniam Świat” 2021

Znamy już nazwiska laureatek tegorocznej edycji programu stypendialnego „Zmieniam Świat” – trzy najzdolniejsze kandydatki rozpoczną darmowe studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Poznaniu i Sopocie. Co roku uczelnia wspiera najbardziej...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 03-08-2021

Laureaci programu „Mistrzowski Start” 2021

Wiemy już, kim są tegoroczni laureaci programu stypendialnego „Mistrzowski Start”. Warto było walczyć – 17 wyróżnionych kandydatów rozpocznie na naszej uczelni darmowe studia. Uniwersytet SWPS co roku wspiera najzdolniejszych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 30-08-2021

Uniwersytet SWPS partnerem konkursu Innowator Mazowsza

Konkurs Innowator Mazowsza już po raz 13. wyłoni Innowacyjnych Naukowców i Innowacyjne Firmy z województwa mazowieckiego. W zmaganiach nagrodzeni zostaną młodzi badacze oraz firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 31-08-2021

Dr Iwona Morozow w jury festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity

Wykładowczyni i badaczka z Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, dr Iwona Morozow, zasiądzie w jury 18. Millennium Docs Against Gravity – największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Kulturoznawczyni...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 02-09-2021

Prof. Karina Stasiuk-Krajewska w jury konkursu PR Wings 2021

Prof. Karina Stasiuk-Krajewska, kierowniczka Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, zasiądzie w jury PR Wings 2021 – konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations. To organizacja, która stawia sobie za cel reprezentację...

Czytaj więcej

Sukcesy 07-09-2021

Uniwersytet SWPS na 3. miejscu w Polsce w rankingu Times Higher Education 2022

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet SWPS znalazł się na 3. miejscu w Polsce w rankingu Times Higher Education 2022. Nasza uczelnia widnieje w tym prestiżowym zestawieniu już po raz trzeci...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 14-09-2021

Praca w nowej (nie)normalności – raport badaczy z Uniwersytetu SWPS

Nawet jeśli myślimy, że coś jest dla nas dobre, nie zawsze rzeczywiście tak jest. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS – dr Ewa Jarczewska-Gerc i prof. Mirosław Filiciak, a także Bartłomiej Brach, opracowali...

Czytaj więcej

Online 16-09-2021

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać?

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak...

Czytaj więcej

Sukcesy 17-09-2021

Psychologia na Uniwersytecie SWPS w rankingu Times Higher Education 2022

Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19 Z dumą informujemy, że nasze studia na kierunku Psychologia znalazły się na 3. miejscu w Polsce w rankingu Times Higher Education World University Rankings...

Czytaj więcej

Konferencje 28-09-2021

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publiczn…

Paradygmat Jakości Życia (Quality of Life) wypiera dziś dominujący w XX w. paradygmat Rozwoju Gospodarczego w budowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i prywatnych, co już w latach 80. przewidywał prekursor nurtu badań Jakości Życia...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 30-09-2021

„Sex, drugs, alcohol” – pierwsze spotkanie z cyklu „Bez Tabu. Dyskusje bardzo otwarte”

Wszystkich interesujących się psychologią lub chcących się zmierzyć z mitami dotyczącymi artystów zapraszamy do udziału w pierwszym wydarzeniu z cyklu „Bez Tabu. Dyskusje bardzo otwarte”. Podczas spotkania „Sex, drugs, alcohol”...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej