Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Inkubator Innowacyjności 4.0
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Inkubator Innowacyjności 4.0

Iwona Gawrycka
kierownik projektu
Iwona Gawrycka

wartość projektu: 2 136 039 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2020 2021 2022

 Projekt Strukturalny

Inkubator Innowacyjności 4.0

 

Lider projektu i partnerlogotyp lider partner
Wartość projektu2 136 039, 30 zł
Jednostka finansującalogo MNISW

Dofinansowanie z UE: 1 900 000 zł

Okres realizacji projektu: od listopada 2020 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy i technologii do otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności rozwój procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

logotyp ue EFRR POIR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

logotyp ue EFRR POIR

 

Zadania projektu

Wsparcie transferu wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego realizowane będzie przede wszystkim w formie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegających m.in. na analizach potencjału rynkowego know-how, analizach gotowości wdrożeniowej, a także na wycenie i ochronie praw własności przemysłowej. Równolegle inicjowana oraz wzmacniana będzie współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W trybie konkursowym zostaną wybrane najbardziej innowacyjne rezultaty prac B+R, dla których sfinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe służące podniesieniu ich gotowości technologicznej. Twórcom własności intelektualnej zostanie zapewnione także wsparcie Brokerów Innowacji, pełniących rolę pośredników między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Gawrycka, Iwona kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
Iwona Gawrycka

Na Uniwersytecie SWPS projekt koordynowany jest przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu i wspiera działania tej ogólnouczelnianej komórki organizacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Zarządzanie portfelem technologii.
  4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  5. Działalność Brokerów Innowacji.

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku

Uniwersytet SWPS poszukuje wykonawcy zamówienia, którego celem jest rekrutacja 35 uczestników do badania.

Termin realizacji zamówienia – 18 listopada 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Iwona Gawrycka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty cenowe od wykonawców spełniających warunki zapytania przyjmujemy do 14 października 2022 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozeznanie rynku

Uniwersytet SWPS poszukuje wykonawcy zamówienia, którego celem jest digitalizacja narzędzia do przeprowadzania procesów diagnozy kompetencji.

Termin realizacji zamówienia – 15 czerwca 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Iwona Gawrycka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty cenowe od wykonawców spełniających warunki zapytania przyjmujemy do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybrany wykonawca:

  • SYMULATOR BIZNESU sp. j. ANNA BŁOŃSKA MICHAŁ BŁOŃSKI, KRS nr 0000567687, wartość zamówienia: 24 600 zł brutto

Rozeznanie rynku

Uniwersytet SWPS poszukuje wykonawcy zamówienia, którego celem jest wykonanie min 10 rzeczywistych próbek prototypów formy silikonowo-plastikowej (wg załączonego rysunku technicznego). Elementy elastyczne z silikonu powinny zostać wykonane metodą wtryskową bądź odlewniczą. Elementy plastikowe (PP) powinny zostać wykonane metodą wydruku 3D.

Termin realizacji zamówienia – 12 grudnia 2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Ciszek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600 326 096

Oferty cenowe od wykonawców spełniających warunki zapytania przyjmujemy do 12 listopada 2021 r. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybrani wykonawcy:

  • 1 część: (wykonanie stabilizatorów): 3D Bistro sp z o.o., KRS0000782541, wartość zamówienia: 4 630,95 zł brutto
  • 2 część: (formy silikonowe): SUR-TECH Michał Surma, NIP 5591885090, wartość zamówienia: 32 499,99 zł brutto

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 – Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31 p. 117
03-815 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 517 99 12