Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznegodla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

Magdalena Boroń
kierownik projektu
Magdalena Boroń
mgr

wartość projektu: 5 232 500 PLN
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2020 2021 2022

 Projekt Strukturalny

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

 

Lider projektuNOVAM Sp. z o.o.
Partnerzy projektulogotyp partnerzy
Wartość projektu5 232 500 zł
Jednostka finansującalogo MNISW

Dofinansowanie z UE: 4 970 875 zł

Okres realizacji projektu: od marca 2020 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych i implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatryczno-psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działanie to umożliwi mieszkańcom Poznania korzystanie z najnowszych i najskuteczniejszych metod wsparcia dzieci i młodzieży borykających się z problemami psychicznymi. Cel ten jest zgodny z celami WRPO 2014+ oraz Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

logotyp ue EFRR POIR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Komu pomagamy?

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 (280 osób) z zaburzeniami psychicznymi, spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania. Wsparciem w projekcie objętych będzie także 280 osób z otoczenia uczestników projektu.

Formy wsparcia

W ramach kompleksowego wsparcia przewidziane są następujące działania:

 • porady psychiatryczne i psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna i rodzinna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia pedagogiczna oraz działania środowiskowe tj. wizyty w środowisku życia pacjenta.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy udziale Partnera projektu Fundacji AKME prowadzony będzie również oddział dzienny.

Finansowanie

Środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czym pomagamy

Pomagamy w leczeniu zaburzeń psychicznych:

 • zaburzenia nastroju / depresja młodzieńcza,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe / CHAD,
 • nadpobudliwość psychoruchowa/zaburzenia hiperkinetyczne/ADHD,
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze/zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia odżywiania,
 • tiki/zespół Tourette’a,
 • fobie specyficzne, fobia społeczna,
 • lęk uogólniony,
 • napady lęku panicznego,
 • agorafobia,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne/OCD,
 • zaburzenia przywiązania,
 • lęk separacyjny,
 • zaburzenie/reakcja adaptacyjna,
 • zaburzenia osobowości,
 • samouszkodzenie,
 • samookaleczenie,
 • myśli/tendencje samobójcze,
 • zespół stresu pourazowego/PTSD,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia psychotyczne.

Kontakt

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Naramowicka 47d lok. 104-105
61-622 Poznań
tel.: 61 102 69 15/16
www.swps.pl/sczp