hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Realizujemy projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami na całym świecie, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości uzyskania wspólnych dyplomów.

140 umów o współpracy

Naszym studentom umożliwiamy zdobywanie doświadczenia za granicą. Podpisaliśmy ponad 140 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami. W ramach programów Erasmus Plus, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji czy Korei Południowej.

1200 studentów zagranicznych

Corocznie przyjeżdża do nas coraz większa liczba słuchaczy i wykładowców z całego świata. Obecnie studiuje tu blisko 1200 obcokrajowców: niektórzy decydują się na zrealizowanie pełnych studiów, inni przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. Na zajęciach można spotkać osoby z Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Chin czy Turcji.

178stypeniów Erasmus+
(2015/16 r.)
132partnerów Erasmus+ 
w Europie
29partnerów zagranicznych
poza Europą
1235studentów zagranicznych (2015/16 r.)
58narodowości studentów zagranicznych

 

Erasmus+

Program Erasmus Plus to nie tylko wymiana między uczelniami na terenie Unii Europejskiej oraz w jej bliskim sąsiedztwie. Uniwersytet SWPS umożliwia studentom oraz pracownikom wyjazd na stypendium do krajów poza Starym Kontynentem, takich jak: Chiny, USA, Brazylia, Korea, Kazachstan czy Ukraina. 
więcej o programie Erasmus Plus »

europe universities2

Podnoszenie kwalifikacji

Rynek pracy w Europie ciągle się zmienia. Szacuje się, że do 2020 roku ponad 35% wszystkich pracodawców będzie wymagało od kandydatów wysokich kwalifikacji, zdolności innowacyjnych oraz umiejętności przystosowania się do nowego środowiska pracy. Dlatego głównym celem programu Erasmus+ jest pomaganie uczestnikom w uzyskiwaniu lepszych kwalifikacji poprzez stwarzanie szansy na studia i szkolenia za granicą.

Studia na najlepszych uczelniach Europy

Ponad 100 studentów Uniwersytetu SWPS rocznie korzysta ze stypendium Erasmus+, w ramach którego realizują cześć studiów na wybranej uczelni partnerskiej.

Uniwersytet SWPS wpółpracuje z 120 zagranicznymi ośrodkami. Są wśród nich: Sapienza – Università di Roma – największy uniwersytet w EuropieHumboldt-Universität – najstarsza uczelnia w BerlinieUniversidad Autónoma de Madrid – najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii, oraz University of Zagreb – najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej części Europy

Praktyki w firmach za granicą

Uczelnia pomaga także w organizacji praktyk zawodowych związanych z przedmiotem studiów. Studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne staże w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Wymiana kadry akademickiej

Nasi wykładowcy często korzystają z oferty dla nauczycieli akademickich. Prowadzenie zajęć ze studentami na zagranicznych uczelniach jest okazją do sprawdzenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych, umożliwia zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz innym trybem organizacji kształcenia.

Wyjazdy do uczelni partnerskich otwierają także możliwości nawiązywania kontaktów z naukowcami z całej Europy, podejmowania wspólnych działań i projektów badawczych.

Job-shadowing dla administracji

Pracownicy administracyjni Uniwersytetu SWPS wyjeżdżają na zagraniczne szkolenia, warsztaty i seminaria, których tematyka jest związana z rodzajem wykonywanej pracy. Umiejętności zawodowe doskonalą także podczas wizyt w uczelniach partnerskich oraz innych instytucjach edukacyjnych w całej Europie.

Podczas pobytu za granicą poznają zasady funkcjonowania jednostki administracyjnej odpowiadającej miejscu pracy na Uniwersytecie SWPS. Tego rodzaju stypendium ma na celu wymianę dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, które warto zastosować w uczelni macierzystej.

Wymiana pozaeuropejska

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.

uczelnie zagraniczne swiat

Ośrodki akademickie na całym świecie

Współpracujemy z ponad 20 uczelniami zlokalizowanymi poza Europą. Wśród partnerów znajdują się takie ośrodki, jak: Capital Normal University w Pekinie – jeden z najbardziej innowacyjnych chińskich uniwersytetów humanistycznych, Handong Global University – prestiżowa międzynarodowa uczelnia w Korei, Fundação Getulio Vargas – brazylijski uniwersytet i think-tank wyróżniony w światowych rankingach, California State University Stanislaus – jedna z najlepszych uczelni w Kalifornii, czy Uniwersytet Tarasa Shevchenki w Kijowie – najlepszy ukraiński ośrodek akademicki.

Certyfikat amerykańskiej uczelni

Osoby, które biegle posługują się językiem angielskim i mają bardzo dobre wyniki w nauce mogą zrealizować część studiów za oceanem. W ramach współpracy z College of St. Rose w Albany w stanie Nowy Jork studenci mają możliwość wyjazdu na semestr do USA. To wyjątkowa okazja do zdobycia dodaktowych kompetencji w dziedzinie psychologii, prawa lub zarządzania potwierdzonych formalnym certyfikatem, poznania amerykańskiej kultury, zwiedzenia kraju i udoskonalenia umiejętności językowych. 

Wspólne studia  podwójne dyplomy

Jednym z istotnych elementów umiędzynarodowienia kształcenia w Uniwersytecie SWPS jest prowadzenie wspólnych studiów prowadzących do otrzymania wspólnego lub podwójnego dyplomu z partnerem zagranicznym.

W dziedzinie psychologii taki program realizowany jest w porozumieniu z California State University Stanislaus. Uczelnia prowadzi również wspólne studia w dziedzinie anglistyki, umożliwiając studentom Chongqing University of Technology w Chinach zdobycie polskiego dyplomu.

Szkoły letnie

Summer Schools

Uczelnia organizuje szkoły letnie przygotowane głównie z myślą o obcokrajowcach przyjeżdżających na studia do Polski. Uczestniczą w nich zarówno cudzoziemcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci Uniwersytetu SWPS, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe. Więcej informacji »

Preparatory Schools

Nasi studenci mogą także wziąć udział w rocznych lub wakacyjnych kursach językowych przygotowujących obcokrajowców do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS. Preparatory Schools to doskonała okazja do treningu międzykulturowego i ćwiczenia umiejętności językowych. Więcej informacji »

Kontakty

Biuro Rekrutacji Międzynarodowej

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 001
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Programu Erasmus+

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój N138
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
Drukuj