Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Kolejny sukces Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/resize_iStock-1160135293.jpg

Uniwersyteckie poradnie zrzeszające młodych adeptów prawa podczas pandemii zostały dosłownie zalane prośbami o pomoc. W tym trudnym czasie Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS uruchomiła poradnictwo online i przyjęła aż 100 spraw. Nasze wysiłki zostały docenione. W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęliśmy pierwsze miejsce, ex aequo z poradniami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych poradni uniwersyteckich

W tegorocznej edycji rankingu najlepszych uniwersyteckich klinik prawa „Rzeczpospolitej” oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pierwsze miejsce zajęły ex aequo Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS, a także poradnie z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Awans na szczyt zestawienia w 2021 r. jest dla nas wyróżnieniem szczególnym, ponieważ – jak zapewniają sami twórcy rankingu – pandemia koronawirusa utrudniła działanie wielu poradni i uniemożliwiła bezpośredni kontakt z potrzebującymi pomocy.

Kryzys udało się jednak pokonać. Poradnia prawna Uniwersytetu SWPS, w której działalność zaangażowani są nasi studenci z Wydziału Prawa w Warszawie, uruchomiła konsultacje online.

– To bezpieczne rozwiązanie dla naszych klientów. Wielu z nich to osoby w podeszłym wieku, które są w tzw. grupie zwiększonego ryzyka zakażeniem. Osobom starszym, niepełnosprawnym czy też pracującym trudno było niekiedy dotrzeć do Poradni w trakcie godzin dyżurów, które prowadzone były w siedzibie uczelni – argumentowała dr Katarzyna Antolak-Szymanski, kierowniczka Studenckiej Poradni Prawnej.

Przedstawiciele uczelni wyróżnionych w rankingu zwracają uwagę, że w mijającym roku akademickim dominowały dwa typy spraw, z którymi zgłaszano się do uniwersyteckich poradni prawnych: związane z COVID-19 (dotyczące np. mandatów za brak maseczek czy zwrotów zaliczek na wesele), a także powiązane z przemocą domową. Studenci pracowali tak samo intensywnie, jak w ubiegłych latach. Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS przyjęła 100 spraw.

Nieodpłatne porady prawne, również online

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa w Warszawie udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Młodzi adepci prawa pomagają interpretować sytuację prawną klienta na podstawie obowiązujących przepisów, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają cztery sekcje z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, wsparcia cudzoziemców oraz wsparcia biznesu start-up.

W związku z przerwą wakacyjną Studencka Poradnia Prawna zakończyła przyjmowanie nowych spraw w bieżącym roku akademickim. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w październiku, w nowym roku akademickim 2021/2022. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Poradni (dokładna data uruchomienia formularza na nadchodzący rok zostanie podana wkrótce).

Poradnia nie tylko zajmuje się obsługą klientów. Włączamy się w różne projekty, jak street law czy inne działania na skalę ogólnokrajową i międzynarodową. Gdy myślę o Poradni, na pierwsze miejsce wysuwa się jednak to, że studenci oprócz zdobywania praktycznych umiejętności pracy w charakterze prawnika, propagują pozytywne wartości. Udział w Poradni i praca pro bono przypomina im o istotnej misji w pracy prawnika, jaką jest wspieranie tych, którzy tej pomocy potrzebują. Często jest to również przyczyna, którą kierowali się, wybierając ten kierunek studiów. Udział w Poradni ma im o tym przypominać.

dr Katarzyna Antolak-Szymanski, kierowniczka Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna

Autorska koncepcja w nauczaniu prawa

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS to zintegrowany system praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Oprócz gruntownej wiedzy nasi studenci zdobywają praktyczne umiejętności prawnicze oraz interdyscyplinarne kompetencje m.in. z zakresu psychologii i zarządzania, które są niezbędne w pracy prawnika.

W związku z przerwą wakacyjną Studencka Poradnia Prawna zakończyła przyjmowanie nowych spraw w bieżącym roku akademickim. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w październiku, w nowym roku akademickim 2021/2022. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Poradni (dokładna data uruchomienia formularza na nadchodzący rok zostanie podana wkrótce).

W Szkole Prawa pokazujemy różne możliwości kariery i przekazujemy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy. Według najnowszego rankingu „Perspektyw” z 2021 r. należymy do grona 3 najlepszych uniwersytetów w Polsce kształcących przyszłych prawników.

Tomasz Wołodźko

dr Katarzyna Antolak-Szymanski – kierowniczka Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w ramach którego prowadzi sekcję Prawa Pracy. Radca prawny, mediator, asystent sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Naukowo interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, zajmując się popularyzacją mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów przez jednostki i społeczeństwa. Jest członkiem Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prawa pracy. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Zobacz biogram »

 

 

 

 

.