logo uswps nazwa 3

Studia

Jestem praktykującym adwokatem, wykładowcą i tutorem w Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS. Wyjaśnię, dlaczego uczymy inaczej niż wszyscy.

dr Piotr Piesiewicz, współautor koncepcji Szkoły Prawa, adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy

Warszawa | Wrocław | Poznań

Prawo

 • studia jednolite magisterskie
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny
baner ranking wydzialow prawa 2019

Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS od tradycyjnych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątek lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności. Owszem, znają przepisy prawa, ale nie posiadają odpowiedniego warsztatu ich stosowania. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 
1

Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

2

Będziesz uczył się na błędach, ale nie własnych

Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy Cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element Twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczył w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

3

Będziesz pracował z ludźmi i dla ludzi

Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi wyjaśniać zawiłe sytuacje prawne, prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie poświęcano należytej uwagi na studiach prawniczych.

4

Poznasz swoje mocne i słabsze strony

Podczas studiów będziesz pod opieką tutora, który pomoże Ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie Twoje mocne i słabe strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia był kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

5

Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracował

Zajęcia z zarządzania pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca prawny czy prawnik korporacyjny (in-house lawyer) będziesz funkcjonował. Ekonomia i finanse, struktury właścicielskie przedsiębiorstwa, zarządzanie zespołem zadaniowym – to wyzwanie dla prawnika, z którym Ty będziesz sobie radził.

6

Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

 

Kompetencje prawnika

W Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Lawyering skills - kursy rozwijające umiejętności prawnicze
 • Legal Reading and Analysis / Czytanie i analiza prawnicza
 • Legal writing / Pisanie prawnicze
 • Planowanie, strategia, research
 • Sztuka prawnicza
Prawnik to nie dziennik ustaw, czyli czego Cię nauczymy?
kompetencje prawnika

TUTORING

W Szkole Prawa otrzymasz wsparcie eksperta: prawnika, który będzie Twoim przewodnikiem po meandrach wiedzy prawniczej, wskaże Ci źródła pozyskiwania wiedzy, pomoże Ci w identyfikacji Twoich potrzeb.

W jaki sposób tutor będzie z Tobą współpracował?
wyjaśni specyfikę
zawodów prawniczych
sprawdzi Twoje kompetencje
i wskaże wyzwania rozwojowe
pomoże Ci zbudować
ścieżkę specjalizacyjną
wesprze Cię w świadomym
wyborze drogi kariery
będzie monitorował
Twoje osiągnięcia
zapewni wsparcie
w sytuacjach trudnych
pokaże możliwości indywidualnej
organizacji studiów
pomoże Ci w wyborze tematu
pracy magisterskiej
Rok I – decydujący w rozpoczęciu kształtowania tożsamości prawniczej

Na pierwszym semestrze studiów bierzesz udział w spotkaniu organizacyjnym, którego celem jest zapoznanie z merytorycznymi i organizacyjnymi założeniami tutoringu oraz przedstawienie potencjalnych tutorów. Na początku semestru letniego poznasz swojego tutora wyłonionego spośród pracowników wydziału. Jego zadaniem jest nie tylko wskazanie Ci ogólnych zasad pracy prawnika, lecz także zaproponowanie działań ogólnorozwojowych, dzięki którym m.in. dowiesz się, jak pozyskiwać informacje i jak je właściwie filtrować. Od tego momentu rozpoczynasz stałą współpracę ze swoim tutorem, mając możliwość udziału w kilku konsultacjach w ciągu roku akademickiego.

Rok II-IV – współpraca w dalszych etapach nauki

Na drugim roku rozwijasz swoje indywidualne zdolności, formułujesz własne zainteresowania w obszarze prawa. W trakcie trzeciego roku określasz cel zawodowy, w wyznaczeniu którego, jeśli zechcesz, możesz skorzystać z pomocy tutora. Podczas tego roku decydujesz się na obszar prawa, który chcesz praktykować. Tutor wspiera Cię również w wyznaczeniu promotora pracy magisterskiej. Po jego wyborze to on przejmuje funkcję doradcy i pomaga Ci w sfinalizowaniu edukacji.

Aplikacja prawnicza

Przygotowanie do egzaminu na aplikacje

Zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko posiadania gruntownej wiedzy, ale też praktycznego przygotowania do wybranego przez Ciebie testu kwalifikacyjnego na aplikację. W celu przygotowania Ciebie do tego wyzwania, uruchamiany jest moduł aplikacji prawniczych. Kurs trwa 90 godzin, jest fakultatywny i bezpłatny. W ramach kursu, studenci przerabiają materiały umożliwiające im zdanie testów aplikacyjnych. Zaliczenie modułu odbędzie się w taki sam sposób, w jaki odbywa się test na aplikacje.

Certyfikaty

certyfikaty
Certyfikat LEX Silver

Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz ich interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Prawidłowe korzystanie z tego systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi. Studenci realizują kurs bezpłatnie w ramach zajęć. Wartość rynkowa kursu wynosi ponad 900 zł.

sa lewiatan2
Certyfikat Prawnik w arbitrażu

Certyfikowany przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan kurs przygotowuje studentów do reprezentowania stron w postępowaniu arbitrażowym. Studenci prawa zapoznają się regulacjami w zakresie arbitrażu krajowego i międzynarodowego. Będą uczestniczyć w symulacjach procedur arbitrażowych z udziałem doświadczonych arbitrów. Kurs fakultatywny jest oferowany studentom na 4 roku studiów bezpłatnie.

pcm7
Certyfikat Prawnik w mediacji

Certyfikowany przez Polskie Centrum Mediacji kurs zapozna studentów z zasadami i celem mediacji jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Udział w kursie pozwoli na rozróżnienie funkcji i zadań mediatora oraz pełnomocnika strony w mediacji. Studenci poznają oprócz regulacji prawnych w zakresie mediacji, również jej przebieg uczestnicząc w symulacjach mediacji, organizowanych przez doświadczonych mediatorów, co pozwoli na stosowanie odpowiednich strategii i technik mediacyjnych. Fakultatywny kurs oferowany studentom na 4 roku studiów jest bezpłatny.

Partnerzy kierunku

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pracownicy Biura RPO uczestniczą w przygotowaniu modułów dotyczących problematyki praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Prowadzą także zajęcia z prawa penitencjarnego, połączone z wizytami w różnego typu zakładach karnych. Studenci poznają autentyczne problemy, jakie rozwiązuje Rzecznik, i uzyskują szansę współpracy w gromadzeniu danych porównawczych i informacji prawnych służących rozwiazywaniu tych problemów.

Moduły:

 • Prawa człowieka
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo penitencjarne
Naczelna Izba Lekarska

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej opowiedzą o prawnych problemach w medycynie, zarówno tych dotyczących kwestii etycznych związanych z leczeniem, jak i tych dotyczących kwestii organizacyjnych związanych z zarządzaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Moduł:

 • Prawo medyczne
Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska

Profesor Chmaj, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wydziału, oraz jego zespół kancelaryjny współtworzą moduły z prawa konstytucyjnego i prowadzą zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Prezentują studentom konkretne przypadki z praktyki zawodowej i wspólnie dyskutują bieżące problemy konstytucyjne.

Moduł:

 • Prawo konstytucyjne


logo SKS
Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak to jedna w czołowych firm prawniczych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się wszystkimi obszarami prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego, prawa antymonopolowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa energetycznego.

Moduł:

 • Zobowiązania – część ogólna
 • Zobowiązania – część szczególna
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Pracownicy kancelarii gromadzą wszystkie nowe przypadki prawne dotyczące nowych technologii, które wymagają zmierzenia się z nieznanymi dotąd problemami prawnymi. Współpracują z wydziałem w zakresie badań naukowych i dydaktyki w obszarze nowych technologii. Na zajęciach ze studentami analizują nowe instrumenty pojawiające się na rynku i pokazują, jak dostosowywać do nich rozwiązania prawne.

Moduł:

 • Prawo nowych technologii i własność intelektualna

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy Ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.


dr Katarzyna Antolak-Szymanski, prawnik, mediator

Slider

Wykładowcy

Propozycja dla magistrów i licencjatów

Krótsze studia dla kandydatów z wykształceniem wyższym

Osoby, które mają już dyplom licencjata lub magistra, mogą zdobyć wykształcenie prawnicze w czasie krótszym niż 5 lat. Tok studiów obejmuje pełny program kształcenia z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku. W zależności od liczby uznanych kursów kandydaci zostają przyjęci na wyższy semestr lub rok studiów.

Więcej informacji »

Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 
Warunki przyjęcia
 • dwa najwyższe wyniki łącznie min. 100 pkt z nowej lub starej matury
Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 1035 zł
2 raty 5100 zł
1 rata 9800 zł

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).
Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci
Zniżka w czesnym
 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymają zniżkę 5% na wszystkie lata studiów
Biuro Rekrutacji w Warszawie
 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
  Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
Slider