Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autorski program nauczania
Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS od innych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątków lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności. Owszem, znają przepisy prawa, ale nie posiadają odpowiedniego warsztatu. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 1. Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

  Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

 2. Będziesz się uczyć na błędach, ale nie własnych

  Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczył(a) w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

 3. Będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi

  Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi wyjaśniać zawiłe sytuacje prawne, prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie poświęcano należytej uwagi na studiach prawniczych.

 4. Poznasz swoje mocne i słabsze strony

  Podczas studiów będziesz pod opieką tutora, który pomoże ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie twoje mocne i słabe strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia, był(a) kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

 5. Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracować

  Zajęcia z zarządzania pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca prawny czy prawnik korporacyjny (in-house lawyer) będziesz funkcjonować. Ekonomia i finanse, struktury właścicielskie przedsiębiorstwa, zarządzanie zespołem zadaniowym – to wyzwania dla prawnika, z którymi ty będziesz sobie radził(a).

 6. Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

  Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

Pobierz program studiów

Kompetencje prawnika
Czyli czego cię nauczymy?

W Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.


Lawyering Skills – kursy rozwijające umiejętności prawnicze

 • Legal reading and analysis
  Czytanie i analiza prawnicza


 • Legal writing
  Pisanie prawnicze

 • Planowanie, strategia,
  research


 • Sztuka
  prawnicza


Prawnik to nie dziennik ustaw, czyli czego cię nauczymy?

 • Gruntowna
  wiedza prawnicza

 • Myślenie
  strategiczne

 • Analiza
  prawnicza

 • Wiedza o człowieku,
  interakcje

 • Kontakt
  z klientem

 • Budowanie
  wizerunku

 • Wystąpienia
  publiczne

 • Zarządzanie,
  biznes

 • Negocjacje,
  mediacje

Tutoring
czyli wsparcie eksperta

W Szkole Prawa otrzymasz wsparcie eksperta: prawnika, który będzie twoim przewodnikiem po meandrach wiedzy prawniczej, wskaże ci źródła pozyskiwania informacji, pomoże ci w identyfikacji twoich potrzeb.

Poznasz zasady działania tutoringu

Pod koniec pierwszego semestru studiów weźmiesz udział w spotkaniu organizacyjnym, którego celem jest zapoznanie z merytorycznymi i organizacyjnymi założeniami tutoringu. Zapisy odbędą się poprzez Wirtualną Uczelnię, gdzie zamieszczono także listę tutorów wraz z ich specjalizacjami.

Poznasz swojego tutora

Na początku semestru letniego rozpoczniesz pracę z tutorem. Jego zadaniem będzie nie tylko wskazanie ci ogólnych zasad pracy prawnika, lecz także zaproponowanie działań ogólnorozwojowych, dzięki którym m.in. dowiesz się, jak pozyskiwać informacje i jak je właściwie filtrować.

Rozwiniesz kompetencje indywidualne

Na drugim roku rozwiniesz swoje indywidualne zdolności, sformułujesz własne zainteresowania w obszarze prawa. Stała współpraca z tutorem zagwarantuje ci możliwość udziału w kilku konsultacjach w ciągu roku akademickiego.

Określisz cel zawodowy

W trakcie trzeciego roku określisz cel zawodowy, w wyznaczeniu którego, jeśli zechcesz, możesz skorzystać z pomocy tutora. Podczas tego roku akademickiego zdecydujesz się na obszar prawa, który chcesz praktykować.

Obronisz pracę magisterską

Tutor wesprze cię również w wyborze promotora pracy magisterskiej. Wkrótce po dokonaniu wyboru to on przejmie funkcję doradcy i pomoże ci w sfinalizowaniu edukacji.

Certyfikaty
dodatkowe atuty, które możesz zdobyć podczas studiów

certyfikat wolterskluver

Certyfikat Lex Silver Plus

Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz ich interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Prawidłowe korzystanie z tego systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi. Studenci realizują kurs bezpłatnie w ramach zajęć. Wartość rynkowa kursu wynosi ponad 900 zł.

certyfikat wolterskluver

Certyfikat Prawnik w arbitrażu

Certyfikowany przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan kurs przygotowuje studentów do reprezentowania stron w postępowaniu arbitrażowym. Studenci prawa zapoznają się z regulacjami w zakresie arbitrażu krajowego i międzynarodowego. Będą uczestniczyć w symulacjach procedur arbitrażowych z udziałem doświadczonych arbitrów. Kurs fakultatywny jest oferowany studentom na 4. roku studiów bezpłatnie.

certyfikat wolterskluver

Certyfikat Prawnik w mediacji

Certyfikowany przez Polskie Centrum Mediacji kurs zapozna studentów z zasadami i celem mediacji jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Udział w kursie pozwoli na rozróżnienie funkcji i zadań mediatora oraz pełnomocnika strony w mediacji. Studenci, oprócz regulacji prawnych w zakresie mediacji, poznają również jej przebieg, uczestnicząc w symulacjach organizowanych przez doświadczonych mediatorów. Pozwoli to na stosowanie odpowiednich strategii i technik mediacyjnych. Fakultatywny kurs oferowany studentom na 4. roku studiów jest bezpłatny.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia, nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.

certyfikat wolterskluver

Adwokat, prokurator, sędzia

To trzy twarze Temidy – najbardziej popularne zawody prawnicze. Głównym obowiązkiem adwokata jest udzielanie pomocy prawnej klientom i występowanie przed sądem w ich imieniu. Po drugiej stronie sali sądowej staje prokurator, czyli oskarżyciel. Sprawuje on nadzór nad śledztwem prowadzonym przez służby mundurowe oraz postępowaniem karnym. Sędzia natomiast orzeka w sprawach, które należą do właściwości sądów i trybunałów. Jest bezstronnym i niezawisłym funkcjonariuszem publicznym.

certyfikat wolterskluver

Radca prawny, notariusz

Radca prawny i adwokat to niemalże równoważne tytuły zawodowe. Natomiast do obowiązków notariusza należy sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów, poświadczeń i aktów notarialnych, a także spisywanie protokołów. Zyskują one wówczas charakter dokumentu urzędowego.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w biznesie i organizacjach

Prawnik biznesowy pomaga właścicielom firm i organizacji rozwiązywać problemy, doradza w kwestiach zgodności, opracowuje systemy monitorowania i minimalizowania ryzyka, sporządza i modyfikuje dokumenty, informuje klientów o obowiązujących przepisach, reprezentuje ich przed sądem.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie innowacji i nowych technologii

Ten zawód polega na prowadzeniu działalności doradczej dla przedsiębiorców z sektora IT i nowych technologii. Prawnik specjalizujący się w innowacjach zajmuje się m.in. kwestiami własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa, prowadzi audyty oprogramowania, wspiera klientów w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie kultury, designu, sztuki i muzyki

Prawo w kulturze i sztuce reguluje ochronę dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego oraz twórczości jako dobra osobistego. Zajmuje się kwestiami wykorzystywania utworów w przestrzeni publicznej, opodatkowania twórców, różnymi aspektami digitalizacji.

Aplikacje prawnicze
Kurs przygotowujący do egzaminu

Zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko posiadania gruntownej wiedzy, ale też praktycznego przygotowania do wybranego przez ciebie testu kwalifikacyjnego na aplikację. W celu przygotowania cię do tego wyzwania uruchamiany jest moduł aplikacji prawniczych. Kurs jest fakultatywny i bezpłatny. W ramach kursu studenci przerabiają materiały umożliwiające im zdanie testów aplikacyjnych. Zaliczenie modułu odbywa się w taki sam sposób, w jaki odbywa się test na aplikacje.

Partnerzy kierunku
Z kim współpracujemy

Założenia programowe są regularnie konsultowane z przedstawicielami rynku zatrudniającego prawników różnych specjalności. Od lat współpracujemy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelną Izbą Lekarską oraz czołowymi kancelariami prawniczymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pracownicy Biura RPO współpracują z Wydziałem Prawa w Warszawie, prowadząc zajęcia dotyczące RODO czy prawa nowych technologii. Studenci poznają autentyczne problemy, jakie rozwiązuje Rzecznik, i uzyskują szansę współpracy w gromadzeniu danych porównawczych i informacji prawnych służących rozwiązywaniu tych problemów.

Naczelna Izba Lekarska

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej opowiedzą o prawnych problemach w medycynie, zarówno tych dotyczących kwestii etycznych związanych z leczeniem, jak i tych dotyczących kwestii organizacyjnych związanych z zarządzaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska

Profesor Chmaj, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wydziału, oraz jego zespół kancelaryjny współtworzą moduły z prawa konstytucyjnego i prowadzą zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Prezentują studentom konkretne przypadki z praktyki zawodowej i wspólnie dyskutują bieżące problemy konstytucyjne.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki i Szlęzak

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak to jedna w czołowych firm prawniczych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się wszystkimi obszarami prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego, prawa antymonopolowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa energetycznego.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Pracownicy kancelarii gromadzą wszystkie nowe przypadki prawne dotyczące nowych technologii, które wymagają zmierzenia się z nieznanymi dotąd problemami prawnymi. Współpracują z wydziałem w zakresie badań naukowych i dydaktyki w obszarze nowych technologii. Na zajęciach ze studentami analizują nowe instrumenty pojawiające się na rynku i pokazują, jak dostosowywać do nich rozwiązania prawne.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izby Gospodarczej

Jest stałym sądem polubownym. Prawie 20 proc. spraw ma charakter międzynarodowy. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Sąd prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jest to organizacja typu think-and-do-tank zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, która działa już od ponad 20 lat.

Konfederacja Lewiatan

Lewiatan to wiodąca pozarządowa organizacja biznesowa w Polsce. Jej celem jest m.in. prowadzenie badań oraz przygotowywanie rozwiązań prawnych w następujących obszarach: podatki, prawo pracy, dane osobowe, zdrowie, farmacja, żywność, energia, środowisko, budownictwo, infrastruktura, media, handel, telekomunikacja, fundusze europejskie, e-commerce, finanse czy zamówienia publiczne.

Naczelna Rada Adwokacka

Sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP. Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pełni znaczącą rolę w systemie wsparcia przedsiębiorczości. Działa on w zakresie ochrony praw przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Jest samorządem zawodowym zrzeszającym radców prawnych. Jednym z zadań OIRP jest wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w tym rozpoznawanie aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikowania potrzeb rynku pracy.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB

Istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 t. Od 2007 r. działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediów, agencje interaktywne i reklamodawcy. Do głównych celów IAB należy popularyzacja i rozwój rynku internetowego i interaktywnego, informowanie o potencjale reklamowym internetu oraz tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym. Do głównych zadań KIDP należy m.in. przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Jest pozarządowym ośrodkiem analityczno-badawczym dążącym do zwiększenia świadomości społeczeństwa, opiniotwórców i decydentów w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawniczej. Celem Instytutu jest wspieranie debaty publicznej opartej na wiedzy poprzez prowadzenie badań, inspirowanie projektów ustawodawczych przyczyniających się do dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych, organizowanie kampanii społecznych oraz wdrażanie programów edukacji obywatelskiej. Instytut dąży do pobudzenia wśród społeczeństwa postaw obywatelskich, a wśród decydentów odpowiedzialności za tworzone prawo.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 r. Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.

Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem. Podstawą działalności FOR jest analiza większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz poza diagnozą, tworzenie rekomendacji dla rządzących i dla opinii publicznej. FOR przygotowuje autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce. Analizuje trendy i publikacje światowe. Ponadto, komentuje bieżące wydarzenia mające wpływ na gospodarkę: w szczególności krytykuje decyzje przeczące wolności gospodarczej.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Założono je w 2008 r. Grupuje przedsiębiorców będących właścicielami firm rodzinnych, a także wspierających to środowisko ekspertów i pracowników naukowych.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Jest wyspecjalizowanym pełnomocnikiem instytucjonalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi, a także doradcą prawnym w zakresie opinii prawnych, opinii legislacyjnych, negocjacji i mediacji.

 • logo rzecznik praw obywatelskich
 • logo naczelnia izba lekarska
 • logo kancelaria chmaj i wspolnicy
 • logo sks
 • logo wardynski iwspolnicy
 
Antolak-Szymanski, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Antolak-Szymanski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Mediator, radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny
Bidziński, Mariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mariusz Bidziński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Bidzińskiradca prawny, partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”
Bodnar, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Bodnar
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnarprawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji
Chmaj, Marek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Marek Chmaj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, politolog, radca prawny
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Marek Chmajprawnik, politolog, specjalista prawa konstytucyjnego i administracyjnego, partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy
Cyuńczyk, Filip
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Filip Cyuńczyk
Miasto
warszawa
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
prawnik, socjolog prawa, historyk prawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Filip Cyuńczykprawnik, socjolog prawa, historyk prawa
Czernicki, Filip
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Filip Czernicki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich na kierunku Prawo w biznesie na","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":"Wydziale Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Filip Czernicki prawnik, radca prawny
Dawidziuk, Ewa
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawniczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Dawidziuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne-wykonawcze
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji
Eysymontt, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Eysymontt
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Małgorzata Eysymonttadwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji
Gardocka, Teresa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Teresa Gardocka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
Gardocki, Lech
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Lech Gardocki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Karnego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Lech Gardockiprawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
Horodyski, Dominik
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominik Horodyski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Dominik Horodyskiadwokat
Izdebski, Hubert
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Hubert Izdebski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny, adwokat
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Hubert Izdebskiwszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat
Jagiełło, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Dariusz Jagiełło
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Jagiełłoprawnik, radca prawny, specjalizuje się w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii
Kowalski, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dariusz Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawnik, ekonomista, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Dariusz Kowalskiprawnik, ekonomista, radca prawny
Kowalski, Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
pełnomocnik rektora ds. osób studiujących
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Paweł Kowalskiradca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji
Kuna, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Dominika Kuna
Dyscyplina
nauki-prawne
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawniczka
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Dominika Kunaprawniczka
Kursa, Sławomir
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sławomir Kursa
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
Kuźnicki, Piotr
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawnik
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Kuźnicki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Piotr Kuźnickiadwokat w Polsce oraz w Nowym Jorku, specjalista z zakresu polskiego i amerykańskiego prawa spółek
Majewski, Łukasz
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawnik
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Łukasz Majewski
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Stanowisko
adiunkt
Dyscyplina
nauki-prawne
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Łukasz Majewskiprawnik
Mazur, Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Mazur
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Paweł Mazur 
Piaskowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Olga Piaskowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja na uczelni
Rzecznik Akademicki Uniwersytetu SWPS
Obszar zainteresowania
prawo-cywilne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Olga Piaskowskaprawnik, adwokat
Piesiewicz, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Piesiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-wlasnosci-intelektualnej
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewiczprawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej
Pietrzak, Ewa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Pietrzak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa PietrzakPrawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
Sitek, Bronisław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Bronisław Sitek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Bronisław Sitekradca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Skwirowska, Justyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawniczka
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Justyna Skwirowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Justyna Skwirowska 
Szlęzak, Andrzej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Szlęzak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-spolek-handlowych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Szlęzakradca prawny, adwokat, starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
Wybrańczyk, Daniela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Daniela Wybrańczyk
Miasto
warszawa
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Radca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Obszar zainteresowania
prawo
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Daniela WybrańczykRadca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
Wysocka, Izabela
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawniczka
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Izabela Wysocka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Izabela Wysockaprawniczka

Materiały
audio-wideo

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest ogólnopolskim projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na najwyższym, merytorycznym poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób, docierając do odbiorców kanałami online. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga Strefa Prawa, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Prawa w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zapoznaj się
  z harmonogramem listy rankingowej
 4. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 5. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 6. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Lista
rankingowa

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc.

Dokumenty związane z procesem rekrutacji dla kierunków z listą rankingową należy wysyłać wyłącznie pocztą lub kurierem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie swoje pytania?

Sprawdź naszą sekcję FAQ

18 kwietnia

początek pierwszego
naboru

Czas start

I NABÓR

Masz już zdaną maturę i chcesz rozpocząć studia w tym roku? Ten nabór jest dla ciebie!

Jesteś tegorocznym maturzystą? Już dziś załóż konto w formularzu rekrutacyjnym, a wyniki matury uzupełnisz później. Czy się dostałeś(-aś), okaże się w kolejnych naborach.


Start
18 kwietnia, godz. 12.00

Koniec
13 czerwca, godz. 12.00

Wyniki
17 czerwca, godz. 12.00

Umowa
do 20 czerwca, godz. 12.00

Dokumenty
do 24 czerwca, godz. 12.00

13 czerwca

początek drugiego
naboru

9 lipca
wyniki matury!

Maturzysto, to twój moment

II NABÓR

Zdajesz maturę w tym roku i chcesz studiować na naszej uczelni? Ten nabór jest dla ciebie.

Masz już zdaną maturę, ale przegapiłeś(-aś) 1. nabór? Nie szkodzi, aplikuj razem z tegorocznym maturzystami. Wciąż masz szansę!


Start
13 czerwca, godz. 12.01

Koniec
22 lipca, godz. 12.00

Wyniki
24 lipca, godz. 12.00

Umowa
do 29 lipca, godz. 12.00

Dokumenty
do 31 lipca, godz. 12.00

22 lipca - 25 września

6 naborów
uzupełniających

25 września
koniec rekrutacji!

Ostatni dzwonek

NABORY UZUPEŁNIAJĄCE

Nie zakwalifikowałeś(-łaś) się w poprzednich naborach? A może dopiero teraz zdecydowałeś(-aś) się na studia na naszej uczelni?

Wciąż jeszcze możesz zająć miejsce, które zwolniło się w procesie rekrutacji.


1. nabór
22 lipca-5 sierpnia

2. nabór
5 sierpnia-19 sierpnia

3. nabór
19 sierpnia-2 września

4. nabór
2 września-16 września

5. nabór
16 września-23 września

6. nabór
23 września-25 września

Warunki
przyjęcia

 • dwa najwyższe wyniki z matury z dowolnych przedmiotów pisemnych łącznie min. 100 pkt
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 • wyższy semestr: kandydaci zainteresowani aplikowaniem powinni zaznaczyć w formularzu checkbox "Chcę aplikować na wyższy semestr studiów" i załączyć skany Karty przebiegu studiów lub dyplomy i suplementy potwierdzające wyższe wykształcenie
 

Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji

Zawarcie umowy

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Przetwarzanie danych osobowych

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 465 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 205 PLN
Zapłać całość 13 850 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30