Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

W pracy naukowej koncentruje się na psychologii społecznej, z naciskiem na poznanie społeczne i naśladownictwo.

Stypendystka programu „Wspieramy uzdolnionych” Jolanty i Leszka Czarneckich w latach 2016–2017; coroczna stypendystka dofinansowań dla najlepszych studentów z poziomu magisterskiego oraz doktorskiego. Kilkukrotnie wyróżniana w rankingach najwyżej ocenionych wykładowców Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii pod skrzydłami prof. dr. hab. Bogdana Wojciszke.

Wraz z dr Joanną Szen-Ziemiańską napisała książkę naukową „U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)”. Pomysł na publikację zrodził się w odpowiedzi na potrzeby studentów/ek/osób studiujących, chcących podążać drogą naukową. W książce znajdują się wypowiedzi ekspertów psychologii, m.in. prof. Elliota Aronsona czy prof. Roberta Sternberga.

Współpracowała z międzynarodowymi zespołami badawczymi (m.in.: z Radboud University w Nijmegen czy Leuphana University Lüneburg). Na Leuphana University Lüneburg prowadziła zajęcia dydaktyczne o projektowaniu badań naukowych. Wraz z badaczami z Australii weryfikowała obszar powiązania cech fizycznych i osobowościowych w kontekście łączenia się ludzi w pary.

Organizatorka uczelnianych wydarzeń, badań naukowych, staży i spotkań mających na celu m.in. popularyzację ścieżki naukowej wśród studentów (m.in. zorganizowanie wykładu prof. Roya Baumeistera, prof. Roberta Sternberga czy prof. Jerzego Brzezińskiego).

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS) oraz European Association of Social Psychology (EASP).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, międzykulturowej, statystyki. Podejmowała się także prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych (dla studentów prawa – z obszaru psychologii) oraz na studiach podyplomowych (zajęcia dotyczące wykorzystania naśladownictwa – z obszaru psychologii społecznej w praktyce).

Obszary tematyczne

  • Postrzeganie siebie i innych ludzi
  • Naśladownictwo
  • Zachowania prospołeczne
  • Zachowania wiążące
  • Popularyzacja wiedzy/ścieżki naukowej

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni