Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO zofia dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga

Wydział Psychologii w Katowicach
kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog i nauczyciel dyplomowany w systemie szkolnictwa powszechnego. Specjalistka w zakresie psychologii rozwojowej, edukacyjnej, stosowanej psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, a także psychometrii i diagnostyki psychologicznej dla celów wychowawczo-klinicznych.
Jej obszarem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest problematyka straty, samotności psychologicznej, niedokończonej i powikłanej żałoby, stresu posttraumatycznego, czynników ryzyka zaburzeń w sferze emocjonalno-społecznej i komunikacyjnej w okresie dzieciństwa i młodości.

Opublikowała monografie: Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. (2003); Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka (2003) oraz Psychologiczne podstawy i społeczny aspekt wychowania integrującego (2010). Jest też redaktorem naukowym, współredaktorem lub współautorką kilku monografii zbiorowych: Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki tworzenia grup dziecięcych i młodzieżowych (1991), Diagnoza psychologiczna dzieci przedszkolnych (2005), Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły (2006), Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia (2009), Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym (2010). A także około osiemdziesięciu artykułów naukowych.

Autorka walidowanych i opublikowanych narzędzi pomiaru psychologicznego: Skali do Badania Samotności SBS (dla młodzieży), Skali do badania samotności SBS-C (dla dzieci), tendencji autonomizacyjnych w okresie dorastania (PIA), oceny wsparcia społecznego doświadczanego od rodziców (Skala Wsparcia Rodzicielskiego, SWR), nauczycieli (Skala Wsparcia Nauczycielskiego, SWN) oraz rówieśniczego Skala Wsparcia koleżeńskiego, SWK).

Autorka programu specjalności klinicznej dzieci i młodzieży w WZK i jednocześnie jej opiekun naukowy.

W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz seminaria magisterskie i doktorskie. Jako prodziekan ds. dydaktycznych odpowiada za jakość kształcenia w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Pełni rolę koordynatora specjalności Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni