Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

4CAST CENTER

Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych

Misją Centrum 4CAST (Center for Climate Action and Social Transformations) jest tworzenie interdyscyplinarnego środowiska akademicko-społecznego oraz rozwój innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dla społeczeństwa w odpowiedzi na wyzwania wynikające z globalnej zmiany klimatu.

centrum badan stosowanych nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi

Badania i wdrożenia

Centrum 4CAST jest interdyscyplinarnym centrum badawczo-wdrożeniowym, którego działalność obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe, prace rozwojowe oraz badania aplikacyjne w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w obszarze innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dla społeczeństwa w odpowiedzi na wyzwania wynikające z globalnej zmiany klimatu.

Celem Centrum 4CAST jest wspieranie zaangażowania społecznego na rzecz klimatu na bazie zintegrowanej współpracy w sferze nauki, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Badania i ewaluacja działań społecznych dla klimatu

Koordynator: prof. John B. Nezlek (Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS)

Zespół: mgr Błażej Mroziński, dr Adrian Wójcik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr Marzena Cypryańska-Nezlek

Podstawowy obszar badawczy: (1) zaangażowanie społeczne w działania na rzecz klimatu, (2) metody oddziaływań społecznych związanych z łagodzeniem zmiany klimatu, (3) prospołeczność, (4) adaptacja do nowych warunków środowiskowych.

Program obejmuje też badania przedwdrożeniowe i ewaluację programów innowacji klimatycznych oraz projektów działań prewencyjnych i naprawczych związanych z konsekwencjami zmiany klimatu dla jakości życia.

Edukacja i innowacje społeczne w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju

Koordynatorka: dr Marzena Cypryańska-Nezlek (Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS) i Katarzyna Kamińska (Uniwersytet SWPS).

Rozwój narzędzi i ewaluacja programów powszechnej edukacji klimatycznej oraz popularyzacja wiedzy

Celem programów innowacji społecznych jest generowanie i wspieranie innowacyjnych programów zaangażowania społecznego na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do zmiany oraz wspieranie w tworzeniu sieci liderów zmiany społecznej (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami).

Odporne miasta

Koordynatorka: mgr Martyna Obarska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS)

Zespół: mgr Aleksandra Litorowicz (SOI, Uniwersytet SWPS), mgr Grzegorz Młynarski (SOI, Uniwersytet SWPS)

Rozwój programów aplikacyjnych i edukacyjnych dotyczących popularyzacji wiedzy o tworzeniu odpornych klimatycznie sąsiedztw (ang. climate resilence neighborhood), w tym odpornych klimatycznie kampusów uniwersyteckich. Celem programu jest nie tylko testowanie rozwiązań modelowych, ale również popularyzacja wiedzy na temat mechanizmów i rozwiązań miasta odpornego.

Wsparcie psychologiczne

Koordynatorka: mgr Joanna Gutral (Uniwersytet SWPS)

Projekty badawcze i wdrożenia programów wsparcia psychologicznego: programy prewencyjne i naprawcze związane z konsekwencjami zmiany klimatu dla zdrowia psychicznego.

Mroziński, Błażej
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Trener, Data Scientist, ekspert w zakresie analizy, wizualizacji i komunikacji danych
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Błażej Mroziński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Pracownia Bada\u0144 Eksperymentalnych","Nazwa odmieniona":"Pracowni Bada\u0144 Eksperymentalnych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Błażej Mrozińskitrener, ekspert w zakresie analizy, wizualizacji i komunikacji danych, Data Scientist, badacz i wykładowca
Nezlek, John
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
John Nezlek
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekpsycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych
Obarska, Martyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Martyna Obarska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocniczka dziekana ds. wsp\u00f3\u0142pracy z otoczeniem gospodarczym i spo\u0142ecznym","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawczyni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Martyna ObarskaKulturoznawczyni

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

 
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców
Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Kubecka, Magdalena
Etatowy
Nie
Specjalizacja
badaczka i animatorka kultury, antropolożka miasta, placemakerka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Magdalena Kubecka
dr Magdalena Kubeckabadaczka i animatorka kultury, antropolożka miasta, placemakerka
Litorowicz, Aleksandra
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Litorowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Aleksandra Litorowiczkulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej
Młynarski, Grzegorz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
projektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Grzegorz Młynarski
mgr Grzegorz Młynarskiprojektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Szymański-Sztaba, Tomasz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Ekspert USWPS i spółki SWPS Innowacje w obszarze business development
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Tomasz Szymański-Sztaba
mgr Tomasz Szymański-SztabaEkspert USWPS i spółki SWPS Innowacje w obszarze business development
 
dr Adrian Wójcik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Magdalena Budziszewska
Uniwersytet Warszawski

Projekty
naukowe

Centrum realizuje projekty naukowe dotyczące postaw wobec globalnych zmian klimatu.

Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym.

Grant OPUS, NCN (2018/31/B/HS6/02822). Kwota finansowania: 1 350 230 zł. Kierownik projektu: dr hab. John B. Nezlek

Trójetapowy sekwencyjny model zaangażowania w działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Weryfikacja podstawowych założeń.

Grant ze środków przyznanych w ramach subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota finansowania: 29 900 zł. Kierownik projektu: dr Marzena Cypryańska-Nezlek

Czas kryzysu: Strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego.

Grant w ramach projektów interdyscyplinarnych (Uniwersytet SWPS), realizowany wspólnie z dr Dominiką Blachnicką-Ciacek (Instytut Nauk Społecznych)

Publikacje
naukowe

 
Can COVID-19 help save the world? The consequence of the pandemic for changes in climate change mitigation at the institutional and individual levels.

Wójcik, A. D., & Cypryańska, M. (under review). In M. K. Miller (Ed.), The Social Science of the COVID-19 Pandemic. Oxford University Press USA.

Relationships among belief in God, well-being, and social capital in the 2020 European and World Values Surveys: Distinguishing interpersonal and ideological prosociality.

Nezlek, J. B. (2021, in press), Journal of Religion and Health.

Między cierpieniem i adaptacją. O jasnych i ciemnych stronach negatywnych reakcji emocjonalnych na zmianę klimatu.

Cypryańska, M. (2021)., W: L. Lorenc-Barańska (Red.), Miasto wobec wyzwań (s. 145-161). Gdynia: UrbanLab.

Denializm klimatyczny ma wiele twarzy.

Cypryańska, M. (2021). Zielone Wiadomości, 2(36), 7.

Wartości prośrodowiskowe – dlaczego to za mało, by zatrzymać kryzys klimatyczny?

Wójcik, A. D., Cypryańska, M., & Główczewski, M. (2021). W: M. Marody (Red.), Wartości w działaniu (s. 187-209). Warszawa: Scholar.

Approach and avoidance motivation and interest in new foods: Introducing a measure of the motivation to eat new foods.

Nezlek, J. B., Forestell, C. A., & Cypryańska, M. (2021). Food Quality and Preference, 88, 10411

Dietary similarity of friends and lovers: Vegetarianism, omnivorism, and personal relationships.

Nezlek, J. B., Cypryańska, M., & Forestell, C. A. (2021). Journal of Social Psychology, 161(5), 519–525.

When the Good may be stronger than the Bad: Perceived influence of daily events on well-being.

Nezlek, J. B. (2020, online). Journal of Positive Psychology.

Training emotional intelligence: Does training in basic emotional abilities help people to improve higher emotional abilities?

Geßler, S., Nezlek, J. B., & Schütz, A. (2020, online). Journal of Positive Psychology.

Vegetarianism as a social identity.

Nezlek, J. B. & Forestell, C. A. (2020). Current Opinion in Food Science, 33, 45–51.

Food neophobia and the five factor model of personality.

Nezlek, J. B., & Forestell, C. A. (2020). Food Quality and Preference, 73, 210–214.

Personality traits and food consumption: An overview of recent research.

Machado-Oliveira, M. C., Nezlek, J. B., Rodrigues, H., & Sant’Ana, A. S. (2020). Current Opinion in Food Science, 33, 91–97.