Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Anna Grabowska

prof. dr hab.

Anna Grabowska

koordynator Klubowych Spotkań Naukowych
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Biologicznej


 

Profil naukowy

Psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii eksperymentalnej i psychofizjologii. Zajmuje się mózgowymi mechanizmami funkcji psychicznych człowieka w normie i patologii oraz badaniem skutków uszkodzenia mózgu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: asymetria funkcjonalna półkul mózgowych, leworęczność, różnice płciowe, plastyczność mózgu, neurobiologiczne podłoża dysleksji, choroby neurodegeneracyjne.

Jest autorem wielu publikacji na temat badania mózgowych mechanizmów za pomocą różnych technik neuroobrazowania, w tym podręcznika „Mózg a zachowanie” (razem z T. Górska, J. Zagrodzka 2005).

Kieruje Pracownią Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Neurobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Brain and Behaviour Society oraz International Neuropsychological Society.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu biologicznych podstaw zachowania.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni