Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bolesław Niemierko

prof. dr hab.

Bolesław Niemierko

Wydział Psychologii w Sopocie
profesor w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju

Dla mediów

Profil naukowy


Pedagog. Specjalizuje się w dydaktyce ogólnej, problematyce pomiaru dydaktycznego i metodologii badań pedagogicznych. Autorytet w dziedzinie diagnostyki edukacyjnej, systemów oceniania osiągnięć uczniów i teorii testów. Organizator i patron naukowy ogólnopolskich badań osiągnięć szkolnych realizowanych według projektu International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), których wyniki zostały opublikowane w kilkunastu tomach w kraju i za granicą. Bada przebieg i wyniki uczenia się młodzieży. Interesują go prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne tego procesu oraz metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Jest pionierem zastosowań testów do tego celu i ostrym krytykiem nadużyć, do jakich w związku z nimi dochodzi w autorytarnych systemach kształcenia.

Opublikował m.in.: „Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe” (1975), „Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania” (1990), „Ocenianie szkolne bez tajemnic” (2002), „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (2007), „Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki” (2009), „Samoocena i test. Moje doświadczenia” (2016), „Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym” (2016).

Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, organizacji IREX i Fundacji Kościuszkowskiej. Dwukrotny laureat Nagrody Naukowej Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie pedagogiki i psychologii. Przewodniczący Komitetu Naukowego krajowych konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej w latach 2004-2019.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii edukacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni