Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dorota Wiszejko

dr

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Biogram

Psycholog, seksuolog, mediator rodzinny. Naukowo zajmuje się tematyką niepełnosprawności (głównie w kontekście rodzicielstwa) oraz problemami młodzieży i młodych dorosłych, w tym zagadnień związanych z edukacją i kształtowaniem kompetencji społeczno-emocjonalnych. Interesują ją również uzależnienia, w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych PAN, studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS „Konflikt w rodzinie i mediacje w rodzinie” oraz studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.), zrzeszającej instytuty zajmujące się szkoleniem w Analizie Grupowej.

Od ponad 10 lat zajmuje się pomocą psychologiczną. Doświadczenie w pracy psychologicznej i seksuologicznej zdobywała m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, Harvard Medical School w Bostonie, Klinice Psychiatrycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Fundacji SYNAPSIS, gdzie pracowała z osobami z Zespołem Aspergera. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze badań społecznych oraz marketingowych, które zdobyła pracując m.in. w Kantar Millward Brown, MEMBR International Poland, IQS.

Zaangażowanie w projekty badawcze: 2016-2017: kierownik projektu pt. „Psychospołeczne uwarunkowania wchodzenia w dorosłość” realizowanego ze środków BST Uniwersytetu SWPS; 2016-2018: kierownik projektu pt. „Rodzice z niepełnosprawnościami. Diagnoza i potrzebne zmiany”, prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z ZUS. We wcześniejszych latach występowała w roli eksperta w ramach projektu innowacyjnego POKL, pt.”Pl – Model wczesnej interwencji socjalnej wśród młodzieży 15+”, w międzynarodowym projekcie I-TREND – Internet Tools for Research in Europe on New Drugs, oraz w projekcie Instytutu Spraw Publicznych i Open Society Foundations, która zajmuje się zmianami legislacyjnymi odnośnie karania za posiadanie nieznacznych ilości substancji psychoaktywnych.

W latach 2009-2010 była kierownikiem projektu dotyczącego migracji zarobkowych oraz sytuacji rodzin migracyjnych, „Powrót do domu – psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenów woj. warmińsko-mazurskiego”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, narzędzi myślenia oraz zarządzania sobą.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Mediacje
  • psychologia
  • seksuologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni