Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Edward Nęcka

 

 

 

Profil naukowy

Psycholog, em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Specjalizuje się w psychologii poznawczej, szczególnie w tematyce kontroli poznawczej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół różnic indywidualnych w zakresie procesów poznawczych, inteligencji człowieka, twórczości i wybitnych uzdolnień. Zajmuje się również badaniem technik rozwiązywania problemów i twórczego myślenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas stypendiów i staży zagranicznych w Yale University. Wielokrotnie przewodził grupom badawczym podczas realizacji grantów naukowych.

Autor i współautor licznych prac badawczych poświęconych twórczości, inteligencji i samokontroli. Z jego ostatnich publikacji można wymienić przykładowo: E. Nęcka, „Trening poznawczy”, Sopot 2018; E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, „Trening twórczości”, Sopot 2019; E. Nęcka, A. Gruszka, A. Hampshire, J. Sarzyńska-Wawer, A-E. Anicai, J. Orzechowski, M. Nowak, N. Wójcik, S. Sandrone, E. Soreq, „The effects of working memory training on brain activity”, „Brain Sciences”, 11(2), 2021.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Władysława Witwickiego, przyznanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN za książkę pt. „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji” oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Inteligencja i procesy poznawcze”, a także za rozprawę habilitacyjną pt. „Proces twórczy i jego ograniczenia”.

Był promotorem w ponad 30 przewodach doktorskich oraz recenzentem licznych przewodów profesorskich i habilitacyjnych.

 


Powiązane materiały na stronie uczelni