logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO Lucyna Aleksandrowicz Pedich2

prof. dr hab.

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Amerykanistka i badaczka komunikacji międzykulturowej. Specjalizuje się w literaturze amerykańskiej XX wieku oraz twórczości pisarzy pochodzenia żydowskiego. Interesuje się pograniczem kultur, przenikaniem różnych tradycji i grup etnicznych. Zajmuje się też problematyką relacji międzykulturowych w kontekstach edukacyjnych.

Jest autorką licznych publikacji w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i wiedzy o edukacji, w tym między innymi książek „Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” (2003), „Międzykulturowość na lekcjach języków obcych” (2005), „Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two” (2013). Wydała serię książkową o kanonie prozy amerykańskiej. Z Jerzym Kamionowskim współtworzyła cykl wydawniczy o twórczości poetek amerykańskich. Jest współredaktorką tomów w serii wydawniczej Petera Langa „Warsaw Studies in Jewish History and Memory”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu literatury amerykańskiej i komunikacji międzykulturowej oraz seminaria dyplomowe.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kultura amerykańska
  • Literatura amerykańska
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Tradycje kulturowe

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni