Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Lucyna Aleksandrowicz Pedich2

prof. dr hab.

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Amerykanistka i badaczka komunikacji międzykulturowej. W październiku 2020 r. przeszła na emeryturę, ale nadal współpracuje z Uniwersytetem SWPS, głównie w projektach dydaktycznych. Kontynuuje rozwijanie swoich zainteresowań badawczych w zakresie XX-wiecznej poezji i prozy amerykańskiej, kultury żydowskiej, studiów nad pamięcią oraz komunikacji międzykulturowej, w kontekście edukacji i działalności biznesowej.

Jest autorką licznych publikacji, w tym książek: „Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” (2003), „Międzykulturowość na lekcjach języków obcych” (2005), „Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two” (2013), „Między Freudem a Bogiem. Życie i twórczość Anne Sexton” (2020). Jest redaktorką serii książek o kanonie prozy amerykańskiej (2007–2011) i współredaktorką serii o poetkach amerykańskich (2005–2011). W wydawnictwie Peter Lang redaguje serię Studies in Jewish History and Memory.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Anglistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni