Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Malgorzata Kossut

prof. dr hab.

Małgorzata Kossut

Wydział Psychologii w Warszawie
profesor wizytujący


Dla mediów

Profil naukowy

Neurobiolog. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci oraz obrazowaniem plastyczności mózgu.

Kieruje Pracownią Neuroplastyczności w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Jej badania koncentrują się na neuroplastyczności zachodzącej w trakcie uczenia się u gryzoni, podczas rozwoju układu wzrokowego u kotów oraz po udarze i w procesie starzenia się u ludzi. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Wprowadziła do polskiej neurobiologii metody autoradiograficznego mapowania aktywności funkcjonalnej mózgu i analizy obrazu.

Odbyła staże podoktorskie na University of Pennsylvania i University of Oxford. Była stypendystką wielu prestiżowych fundacji, takich jak: Alfred P. Sloan Foundation, Howard Hughes Medical Institute, Fulbright Foundation, Wellcome Trust czy McDonnell Foundation for Cognitive Neuroscience.

Jest inicjatorką stworzenia Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, członkiem rzeczywistym PAN i członkiem korespondentem PAU.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu neurobiologii, w tym neuroanatomii funkcji poznawczych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neurokognitywistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni