Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Nina Knoll i Prof. Urte Scholz o badaniach diadycznych w psychologii

float_intro: images-old/wyklad.jpg

Prof. Nina Knoll z Freie Universitaet Berlin oraz Prof. Urte Scholz z University of Zurich będą gościły 2 października 2017 r. we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. To światowej sławy specjalistki w badaniach społecznych, zdrowia i starzenia się oraz znawczynie metodologii w zakresie complex designs. Wykłady otwarte, które poprowadzą będą poświęcone procesom wymiany społecznej w kontekście psychologii społecznej i zdrowa. Wstep wolny! Wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Organizatorem spotkania jest CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem.

spotkanie

październik2 2017

Wrocław

Harmonogram

10.00 - powitanie i prezentacja prelegentek

  • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
    Uniwersytet SWPS

10.15 - wykład 1

Uczestnicy wykładów poznają nowatorskie wyniki badań diadycznych (zwłaszcza w kontekście procesów wymiany społecznej) oraz nowatorskie sposoby prowadzenia badań w obszarze psychologii (podłużne badania diadyczne).

prof. Aleksandra Łuszczyńska

Wykład 1 - For Better and for Worse: Social Exchange Processes in Couples Facing Health Challenges

258 nina kroll

Nina Knoll - profesor z dziedziny psychologii zdrowia na Wydziale Psychologii Zdrowia na Freie Universitaet Berlin (Niemcy). Zajmuję się problemami z pogranicza psychologii zdrowia i psychologii społecznej. Specjalista w zakresie metodologii wielopomiarowych badań diadycznych.
Interesuje się psychologicznymi wyznacznikami funkcjonowania osób chorych przewlekle, determinantami zachowań zdrowotnych związanych ze zdrowiem (m.in. ćwiczeń rehabilitacyjnych, diety, palenia tytoniu) oraz procesami wymiany społecznej. Prowadzi podłużne badania diadyczne w kontekście chorób przewlekłych.
Jest współredaktorem czasopisma „Applied Psychology: Health and Well-Being” i “International Journal of Behavioral Medicine”.

Wykład 2 - Social Support, Social Control, and Companionship: Curse or Blessing for Health-Relevant Behavior

258 urte scholz

Urte Scholz - profesor z dziedziny stosowanej psychologii społecznej i zdrowia na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie w Zurychu (Szwajcaria). Zajmuję się interpersonalnymi aspektami zmiany zachowań zdrowotnych, starzeniem się, procesami wymiany społecznej oraz opracowaniem interwencji opartych o teorie naukowe, mających na celu zmianę zachowań zadrowotnych. Interesuje się także czynnikami sprzyjającymi lepszej jakości życia: radzeniem sobie ze stresem i z chorobą. Specjalista metodologii badań EMA (ekologiczny pomiar momentarny). 
Jest współredaktorem czasopisma “British Journal of Health Psychology” oraz Prezydentem Sekcji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology.

Termin i miejsce

2 października 2017 r., godz. 10.00, sala 125

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław