Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Sopocie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

W tym znaczącym dla całej społeczności akademickiej dniu swoją obecnością zaszczycą uroczystość znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających w październiku edukację w sopockim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego jesteśmy posłuszni?” wygłosi prof. dr hab. Dariusz Doliński.

Inauguracja

listopad17 2017

Sopot

 

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Aleksandra Jankowska-Fila, dziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Z jej rąk odbiorą nagrody i wyróżnienia pracownicy i studenci zasłużeni za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Inauguracja-sopot2

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. dr hab. Dariusz Doliński, który wygłosi wykład pt. „Dlaczego jesteśmy posłuszni?”.

Inauguracja-sopot1

Wykład inauguracyjny

Na początku lat 60. XX wieku Stanley Milgram przeprowadził w Stanach Zjednoczonych szokujące eksperymenty, pokazujące, że większość ludzi wykazuje całkowite posłuszeństwo wobec poleceń autorytetu. Ludzie są posłuszni i ulegli mimo, że ich działania pozostają w całkowitej sprzeczności zarówno z normami społecznymi, jak i ich osobistymi przekonaniami oraz wartościami. Od tego czasu w psychologii trwa poważna debata nad powodami dla których tak się dzieje. Wykład poswięcony bedzie prezentacji kilku z nich.

258 dolinski

O prelegencie

prof. dr hab. Dariusz Doliński – profesor psychologii, członek-korespondent PAN, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin. Kierownik Katedry Psychologii Społecznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS, autor kilkunastu książek (w tym: Techniques of social influence. The psychology of gaining compliance, wydanej przez Routledge) i około dwustu artykułów i rodziałów w książkach.

 

Termin i lokalizacja

17 listopada 2017 r., godz. 15.30
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, aula 015