Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Bąbiak

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 13 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Bąbiak pt.: „Zróżnicowanie kulturowe pracowników i jego wpływ na kształt struktury nieformalnej w organizacji. Na przykładzie relacji polsko-indyjskich w korporacji IBM”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

lisstopad
13 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Andrzej Rychard – IFiS PAN

Recenzenci

  • prof. dr hab. Wiesława Kozek – Instytut Socjologii UW

  • dr hab. Kaja Gadowska – Instytut Socjologii UJ

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

13 listopada 2017 r., godz. 12.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala konferencyjna na I piętrze