Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 we Wrocławiu

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wro_inauguracja_1.jpg

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego oraz studenci rozpoczynający w październiku edukację we wrocławskiej filii naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych” wygłosi prof. dr hab. Bogdan Wojciszke.

17 października
12.00
Wrocław

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi dziekan wrocławskiego wydziału dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS. Po krótkim przemówieniu wręczy nagrody i wyróżnienia znakomitym studentom oraz pracownikom pionu dydaktycznego i biznesowo-organizacyjnego.

Po najważniejszym punkcie uroczystości – immatrykulacji – zapraszamy na wykład pt. „Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych”, który wygłosi prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. 

 

258 miroslaw filiciak

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Prowadzi liczne badania dotyczące spostrzegania i oceniania ludzi, rozpatrując, jaki wpływ na ten proces mają wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) i sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele). Analizuje mechanizmy rządzące zachowaniami, myśleniem i emocjami osób pozostających w bliskich związkach uczuciowych. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in. w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.