Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/stanowisko-dziekanow-wydzialow-prawa.jpg

Jako dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych w pełni popieramy stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN nr 04/2021 z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podważa fundamentalne założenia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności przyjęte przez suwerena w referendum akcesyjnym. Godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności.

Uniwersytet SWPS prowadzi studia prawnicze w siedzibie i filiach, a działalność naukową pracowników badawczo-dydaktycznych integruje Instytut Prawa, dlatego stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. w sprawie K3/21 popierają:

Przeczytaj uchwałę Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

Zapoznaj się ze stanowiskiem dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w sprawie rozstrzygnięcia TK z 7.10.2021