Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS podejmuje współpracę z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziekan Wydziału Prawa prof. Adam Bodnar oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz
float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/BckgrPrawo_porozumienie_rzecznik_malych_i_srednich_przedsiebiorcow.jpg

18 stycznia 2022 r. dziekan Wydziału Prawa w Warszawie prof. Adam Bodnar podpisał w imieniu Uniwersytetu SWPS porozumienie z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obie strony zadeklarowały chęć podjęcia ścisłej współpracy w obszarze dydaktyki, wymiany doświadczeń i informacji, a także organizacji wspólnych wydarzeń. Prof. Adam Bodnar zadbał również o to, aby przyszli adepci prawa mieli możliwość realizacji praktyk przy Biurze Rzecznika MŚP. To już kolejna cenna współpraca podjęta przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Pod koniec 2021 r. podpisano porozumienieSądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Prawna ochrona przedsiębiorczości

Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pełni znaczącą rolę w systemie wsparcia przedsiębiorczości. Działa w zakresie ochrony praw przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji.

Dla studentów Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS z pewnością kluczowe będą następujące zadania Rzecznika MŚP: 

  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Na mocy zawartego porozumienia studenci Wydziału Prawa (ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunku prawo w biznesie) będą mogli podejmować praktyki przy Biurze Rzecznika MŚP. Tamtejsi eksperci natomiast będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w ramach różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wydział.

 

Prawo porozumienie MŚP
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie prof. Adam Bodnar podpisał porozumienie o współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem.

Porozumienie z Rzecznikiem MŚP to już kolejna inicjatywa prof. Adama Bodnara, mająca na celu zacieśnianie współpracy Wydziału Prawa z podmiotami zewnętrznymi. Umożliwi studentom nabywanie wiedzy od praktyków, którzy są najwybitniejszymi ekspertami w wybranych obszarach.

Wspieranie biznesu i kompetencje menedżerskie

Prawo w biznesie to wyjątkowy kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy oraz prawa konkurencji.

Studia przygotowują do efektywnego prowadzenia własnej działalności, do pracy w obsłudze biznesu, m.in. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Absolwenci będą mogli także realizować swoje ambicje zawodowe, wspierając organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, urzędy miast czy gmin.

 

Prof. Adam Bodnar - Uniwersytet SWPS

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zobacz biogram