Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/konferencja-manifest-kazdy-czlowiek.jpg

Konferencja Naukowa

Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetetu SWPS.

 

 

Zapraszamy na konferencję Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?. Globalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zmiana klimatu stwarzają potrzebę podjęcia działań na poziomie prawnym i politycznym. Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz dodania nowych praw i wolności do Karty Praw Podstawowych UE ma zapewnić egzekwowanie postulatów w tak aktualnych kwestiach, jak samostanowienie w sprawach cyfrowych czy ochrona środowiska. Polska jest jednym z pierwszych krajów, które dołączyły do debaty. Ambasadorem projektu został prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz SWPS Innowacje.

Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Patronat nad konferencją objęła Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS.

24 listopada 2021
10.00–15.00
online

Dlaczego warto?

Polska jest jednym z pierwszych krajów, które dołączyły do ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz dodania nowych praw i wolności do Karty Praw Podstawowych UE. Wybitny berliński adwokat Ferdinand von Schirach, autor książki „Everyone” („Każdy człowiek”), apeluje o więcej praw dla obywateli UE w tak aktualnych kwestiach, jak:

 • ochrona środowiska i walka przeciwko zmianie klimatu,
 • zabezpieczenie naszego cyfrowego samostanowienia,
 • przejrzyste wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 • prawo do prawdy jako warunek wstępny naszej demokracji,
 • położenie kresu wyzyskowi w zglobalizowanym świecie,
 • możliwość dochodzenia praw Karty przed sądami europejskimi.

Prof. Adam Bodnar ambasadorem inicjatywy „Każdy człowiek” w Polsce

W ramach inicjatywy założono fundację „Jeder Mensch”, a także nawiązano współpracę z uznanymi ekspertami oraz instytucjami i organizacjami w różnych krajach. Wsparcia inicjatywie udziela m.in. ekspert w dziedzinie praw człowieka i specjalny sprawozdawca ONZ prof. Manfred Nowak, który działa jako ambasador inicjatywy wraz z Wiedeńskim Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka. W Polsce funkcję ambasadora inicjatywy przyjął były Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar, obecny dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Będzie on wspierał debatę na temat współczesnego dostosowania praw podstawowych UE w naszym kraju. Koordynatorem inicjatywy na Polskę i kraje bałtyckie jest Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Rozszerzenie praw podstawowych UE może stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy będą tego chcieli obywatele. Tylko my razem możemy dostosować ramy, w których żyjemy, do wyzwań czasu. Cieszę się, że mogę reprezentować tę inicjatywę w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej pracy w ramach tej inicjatywy wniesiemy do tej dyskusji nowy ruch. Razem z Wiedeńskim Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka możemy dalej rozwijać demokrację i kształtować nową, bardziej sprawiedliwą Europę

Bodnar, Adam dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Bodnar
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnarprawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji

W skład zarządu Wiedeńskiego Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka wchodzą również była minister sprawiedliwości i sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE Maria Berger oraz prof. Hannes Tretter, współzałożyciel Instytutu Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu.

Za pośrednictwem portalu informacyjnego www.jeder-mensch.eu wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą wspierać tę inicjatywę. Można też podpisać dedykowaną jej petycję „Everyone”.

 

Everyone

Wyjątkowy program

10.00–10.30 – Otwarcie konferencji

 • prof. Adam Bodnar – Uniwersytet SWPS
 • dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych
 • prof. Winfried Huck, Brunswick European Law School 

10.30–11.45 – Czy warto poszerzać zakres Karty Praw Podstawowych UE (I panel)
Moderator: dr Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS 

 • Habeas potestatem humanam, habeas mentem. Prawa człowieka wobec nowych technologii – prof. Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Czy katalogi praw podstawowych powinny podlegać ewolucji? – prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Konwent o Przyszłości Europy a postulat poszerzenia Karty Praw Podstawowych UE o nowe prawa – prof. Anna Wyrozumska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

11.45–12.00 – Przerwa kawowa

12.00–13.15 – Zmiana klimatu i nowe technologie (II panel)
Moderator: prof. Mariusz Bidziński, Uniwersytet SWPS

 • Prawo nr 1: Prawo do czystego środowiska – prof. Barbara Iwańska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • Prawo nr 2: Kontrola nad algorytmami – mec. Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego
 • Prawo nr 3: Zakaz nadmiernego profilowania – dr Katarzyna Łakomiec, Instytut Nauk Prawnych PAN

13.15–13.30 – Przerwa kawowa

13.3014.45  Odpowiedzialność władz i prewencja (III panel)
Moderatorka: dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Uniwersytet w Belfaście

 • Prawo nr 4: Prawo do prawdy a dezinformacja przedstawicieli władzy – dr Filip Cyuńczyk, Uniwersytet SWPS
 • Prawo nr 5: Łańcuch dostaw a prawa człowieka – dr Dariusz Kowalski, Uniwersytet SWPS
 • Prawo nr 6: Dostęp do sądów europejskich – dr Michał Krajewski, Uniwersytet w Kopenhadze

14.45–15.00 – Podsumowanie konferencji

 • prof. Adam Bodnar – Uniwersytet SWPS
 • dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Znakomici prelegenci

Prof. Adam Bodnar - Uniwersytet SWPS

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zobacz biogram

Huck Wand

dr iur. Winifred Huck – profesor międzynarodowego i europejskiego prawa ekonomicznego w Brunswick European Law School (BELS), Ostfalia University of Applied Sciences w Wolfenbüttel, w Niemczech. Winifred Huck jest również profesorem w Chinese-German College for Postgraduate Studies (CDHK), Tongji University, w Szanghaju oraz członkiem korespondentem Society of Constitutional and Administrative Law in the Society of Jurists of Cuba (Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego przy Kubańskim Stowarzyszeniu Prawników). W 2019 był stypendystą (Visiting Fellow) w Centrum Prawa Międzynarodowego Lauterpacht (LCIL) na University of Cambridge oraz został nominowany na stanowisko Fellow w Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance (C-EENRG) (Centrum Zarządzania Środowiskiem, Energią i Zasobami Naturalnymi Uniwersytetu Cambridge) na Wydziale Ekonomii Gruntów, University of Cambridge. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (ILA) czy Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ESIL). Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na działaniach związanych z Globalną Agendą 2030 oraz efektami wynikającymi z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w różnych systemach prawnych oraz sprawach dotyczących Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku (CARICOM), Praw Człowieka w kontekście Międzynarodowego Prawa Ekonomicznego i związanymi z tym pytaniami dotyczącymi prawa prywatnego.

Mirosław Wyrzykowski

prof. Mirosław Wyrzykowski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 1988–1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990–1993 i 1996–2001). W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Paweł Kowalski - Uniwersytet SWPS

dr Paweł Kowalski – radca prawny. Specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego. Zajmuje się także prawem międzynarodowym oraz prawem dyplomatycznym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współpracy Polski z Unią Europejską zarówno na płaszczyźnie prawno-politycznej, jak i ochrony praw człowieka, w tym kwestii migrantów. W zakresie medycyny interesują go zagadnienia etyki i odpowiedzialności za błędy lekarskie. Zobacz biogram

Dr Dariusz Kowalski - Uniwersytet SWPS

dr Dariusz Kowalski – adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Naukowo specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie finansowym, w szczególności interesuje się wsparciem przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków publicznych. Ekspert w Departamencie Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zobacz biogram

Dr Filip Cyuńczyk - Uniwersytet SWPS

dr Filip Cyuńczyk – adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik, socjolog prawa, historyk prawa. Doktorat uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa w Oñati (International Institute for the Sociology of Law) w Kraju Basków. Wykładowca wizytujący w Riga Graduate School of Law (constitutional law, research methods) i OSCE Border Managment Staff College jako International Trainer in Human Rights and Conflict Policies. Badacz Stowarzyszony w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się socjologią prawa, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad konstytucjonalizmem, relacjami między prawem a tożsamością grupy, prawną polityką rozwiązywania konfliktów, prawną regulacją społecznych pamięci zbiorowych i studiami nad edukacją prawniczą. Zobacz biogram

Dr Mariusz Bidziński - Uniwersytet SWPS

dr Mariusz Bidziński – adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Radca prawny, partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego, a także ochrony i zarządzania informacją publiczną. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego i gospodarczego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, jak również prawa konstytucyjnego. Zobacz biogram

Anna Zofia Wyrozumska

prof. Anna Zofia Wyrozumska – polska profesor nauk prawnych, profesor zwyczajna Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Uzyskała magisterium w 1976 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1984 r. doktoryzowała się tamże na podstawie rozprawy Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne. Habilitowała się w 1996 r., przedstawiając monografię „Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie”. W 2008 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Stypendystka uczelni w Strasburgu (1981, 1984), Dubrowniku (1983, 1985), Salonikach (1986), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (1987), Oksfordzie (1988), T.M.C. Asser Instituut w Hadze (1991–1992), Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (1994), w Maastricht (1994), Uniwersytetu Kraju Basków w San Sebastián (1995). Została wybrana na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. W 2020 r. weszła w skład prezydium tego komitetu.

Prof. Ryszard Piotrowski

prof. Ryszard Piotrowski – polski prawnik, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, komentator wydarzeń polskiego życia publicznego. Jest nauczycielem akademickim Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: prawo konstytucyjne) na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, nagrodzonej II nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa oraz prawu konstytucyjnemu porównawczemu. Wchodził w skład zespołu pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który w marcu 1981 r. przygotował pierwszy kompletny projekt ustawy o Trybunale Stanu. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadził badania i wygłaszał wykłady na uniwersytetach amerykańskich, stypendysta American Council of Learned Societies, Consiglio Nazionale delle Ricerche i Senatu włoskiego. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i w Szkole Wyższej TWP. W 2017 r. został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.

Dr Katarzyna Łakomiec

dr Katarzyna Łakomiec – adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz medycznego, interesuje się wpływem nowych technologii na mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki. Pracowała m.in. jako główna specjalistka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jako ekspert ds. legislacji w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Biurze Analiz Sejmowych.

Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska research fellow na Wydziale Prawa Queen’s University Belfast, w ramach konsorcjum projektowego InDivEU finansowanego przez UE z programu Horyzont 2020. Wcześniej kierowała tam projektem THEMIS („Protecting Human Rights and Public Health in Global Pandemics A Map of the Standards Applied by EU and US Courts”) jako Marie Skłodowska-Curie Fellow (2018–21), za pracę, za którą otrzymała we wrześniu 2019 r. tytuł „Badaczki Roku” Fakultetu Nauk Humanistycznych i Społecznych QUB. W przeszłości zajmowała stanowisko adiunkta w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była też redaktorem zarządzającym Yearbook of Polish European Studies. Dr Dąbrowska-Kłosińska jest absolwentką Wydziałów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (PhD). W pracy naukowej koncentruje się na regulacji ryzyka i zdrowia publicznego oraz ochrony praw człowieka w ujęciu unijnym, europejskim i prawnoporównawczym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji na temat ochrony praw jednostki wobec zagrożenia globalnych pandemii, biotechnologii UE, roli ochrony sądowej i nowych sposobów sprawowania rządów. Dr Dąbrowska-Kłosińska jest także członkinią kolegium redakcyjnego German Law Journal (CUP).

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski – ekspert Fundacji im. Stefana Batorego i Open Contracting Partnership. Członek rad programowych Archiwum Osiatyńskiego i Consul Democracy Foundation. Stypendysta Marshall Memorial Fellowship, Marcin Król Fellowship i Recharging Advocacy Rights in Europe. Członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Posiada szeroką wiedzę na temat relacji między administracją publiczną a obywatelami. Jest autorem lub współautorem publikacji na temat dostępu do informacji, technologii, administracji publicznej, korupcji i partycypacji społecznej, w tym pozycji „Obywatelska Analiza Prawa monitoring, narzędzia, model obywatelskiej oceny skutków regulacji” czy „alGOVrithms. The State of Play. Report on Algorithms Usage in Government-Citizens Relations in Czechia, Kosovo, Hungary, Poland and North Kosovo”.

Dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska – politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 r. została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001–2007 roku była ekspertem, a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce, następnie w Bułgarii. W latach 2007–2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.

Dr Małgorzata Bonikowska

prof. Barbara Iwańska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Centrum Prawa Ochrony Środowiska WPIA UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Technika genetyczna jako problem prawa ochrony środowiska”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością prawo ochrony środowiska został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2.10.2013 r. Tematem jej rozprawy habilitacyjnej była koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska. Monografia habilitacyjna została wyróżniona w 50. Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace naukowe. Jej zainteresowania badawcze obejmują unijne i polskie prawo środowiska, w tym problematykę prawną gwarancji prawnych ochrony środowiska oraz europeizacji prawa ochrony środowiska. Członkini Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz międzynarodowej grupy prawników Avosetta Group, stanowiącej forum wymiany naukowej i współpracy przedstawicieli środowisk naukowych uniwersytetów europejskich, zajmujących się prawem ochrony środowiska.

Organizatorzy

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

SWPS Innowacje

Partnerzy

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Vienna Forum for Democrasy and Human Rights

Patronat

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

 

Termin i miejsce

Online:
platforma Zoom

Kontakt

Karolina Wójcik
tel. 785 201 855
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.