Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/konferencja-manifest-kazdy-czlowiek.jpg

Konferencja Naukowa

Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetetu SWPS.

 

 

Zapraszamy na konferencję Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?. Globalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zmiana klimatu stwarzają potrzebę podjęcia działań na poziomie prawnym i politycznym. Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz dodania nowych praw i wolności do Karty Praw Podstawowych UE ma zapewnić egzekwowanie postulatów w tak aktualnych kwestiach, jak samostanowienie w sprawach cyfrowych czy ochrona środowiska. Polska jest jednym z pierwszych krajów, które dołączyły do debaty. Ambasadorem projektu został prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz SWPS Innowacje.

Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Patronat nad konferencją objęła Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS.

24 listopada 2021
10.00–15.00
online

Dlaczego warto?

Polska jest jednym z pierwszych krajów, które dołączyły do ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz dodania nowych praw i wolności do Karty Praw Podstawowych UE. Wybitny berliński adwokat Ferdinand von Schirach, autor książki „Everyone” („Każdy człowiek”), apeluje o więcej praw dla obywateli UE w tak aktualnych kwestiach, jak:

 • ochrona środowiska i walka przeciwko zmianie klimatu,
 • zabezpieczenie naszego cyfrowego samostanowienia,
 • przejrzyste wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 • prawo do prawdy jako warunek wstępny naszej demokracji,
 • położenie kresu wyzyskowi w zglobalizowanym świecie,
 • możliwość dochodzenia praw Karty przed sądami europejskimi.

Prof. Adam Bodnar ambasadorem inicjatywy „Każdy człowiek” w Polsce

W ramach inicjatywy założono fundację „Jeder Mensch”, a także nawiązano współpracę z uznanymi ekspertami oraz instytucjami i organizacjami w różnych krajach. Wsparcia inicjatywie udziela m.in. ekspert w dziedzinie praw człowieka i specjalny sprawozdawca ONZ prof. Manfred Nowak, który działa jako ambasador inicjatywy wraz z Wiedeńskim Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka. W Polsce funkcję ambasadora inicjatywy przyjął były Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar, obecny dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Będzie on wspierał debatę na temat współczesnego dostosowania praw podstawowych UE w naszym kraju. Koordynatorem inicjatywy na Polskę i kraje bałtyckie jest Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Rozszerzenie praw podstawowych UE może stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy będą tego chcieli obywatele. Tylko my razem możemy dostosować ramy, w których żyjemy, do wyzwań czasu. Cieszę się, że mogę reprezentować tę inicjatywę w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej pracy w ramach tej inicjatywy wniesiemy do tej dyskusji nowy ruch. Razem z Wiedeńskim Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka możemy dalej rozwijać demokrację i kształtować nową, bardziej sprawiedliwą Europę

Bodnar, Adam dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Bodnar
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnarprawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji

W skład zarządu Wiedeńskiego Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka wchodzą również była minister sprawiedliwości i sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE Maria Berger oraz prof. Hannes Tretter, współzałożyciel Instytutu Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu.

Za pośrednictwem portalu informacyjnego www.jeder-mensch.eu wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą wspierać tę inicjatywę. Można też podpisać dedykowaną jej petycję „Everyone”.

 

Everyone

Wyjątkowy program

10.00–10.30 – Otwarcie konferencji

 • prof. Adam Bodnar – Uniwersytet SWPS
 • dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych
 • prof. Winfried Huck, Brunswick European Law School 

10.30–11.45 – Czy warto poszerzać zakres Karty Praw Podstawowych UE (I panel)
Moderator: dr Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS 

 • Habeas potestatem humanam, habeas mentem. Prawa człowieka wobec nowych technologii – prof. Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Czy katalogi praw podstawowych powinny podlegać ewolucji? – prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Konwent o Przyszłości Europy a postulat poszerzenia Karty Praw Podstawowych UE o nowe prawa – prof. Anna Wyrozumska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

11.45–12.00 – Przerwa kawowa

12.00–13.15 – Zmiana klimatu i nowe technologie (II panel)
Moderator: prof. Mariusz Bidziński, Uniwersytet SWPS

 • Prawo nr 1: Prawo do czystego środowiska – prof. Barbara Iwańska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • Prawo nr 2: Kontrola nad algorytmami – mec. Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego
 • Prawo nr 3: Zakaz nadmiernego profilowania – dr Katarzyna Łakomiec, Instytut Nauk Prawnych PAN

13.15–13.30 – Przerwa kawowa

13.3014.45  Odpowiedzialność władz i prewencja (III panel)
Moderatorka: dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Uniwersytet w Belfaście

 • Prawo nr 4: Prawo do prawdy a dezinformacja przedstawicieli władzy – dr Filip Cyuńczyk, Uniwersytet SWPS
 • Prawo nr 5: Łańcuch dostaw a prawa człowieka – dr Dariusz Kowalski, Uniwersytet SWPS
 • Prawo nr 6: Dostęp do sądów europejskich – dr Michał Krajewski, Uniwersytet w Kopenhadze

14.45–15.00 – Podsumowanie konferencji

 • prof. Adam Bodnar – Uniwersytet SWPS
 • dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Znakomici prelegenci

Prof. Adam Bodnar - Uniwersytet SWPS

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zobacz biogram

Huck Wand

dr iur. Winifred Huck – profesor międzynarodowego i europejskiego prawa ekonomicznego w Brunswick European Law School (BELS), Ostfalia University of Applied Sciences w Wolfenbüttel, w Niemczech. Winifred Huck jest również profesorem w Chinese-German College for Postgraduate Studies (CDHK), Tongji University, w Szanghaju oraz członkiem korespondentem Society of Constitutional and Administrative Law in the Society of Jurists of Cuba (Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego przy Kubańskim Stowarzyszeniu Prawników). W 2019 był stypendystą (Visiting Fellow) w Centrum Prawa Międzynarodowego Lauterpacht (LCIL) na University of Cambridge oraz został nominowany na stanowisko Fellow w Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance (C-EENRG) (Centrum Zarządzania Środowiskiem, Energią i Zasobami Naturalnymi Uniwersytetu Cambridge) na Wydziale Ekonomii Gruntów, University of Cambridge. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (ILA) czy Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ESIL). Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na działaniach związanych z Globalną Agendą 2030 oraz efektami wynikającymi z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w różnych systemach prawnych oraz sprawach dotyczących Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku (CARICOM), Praw Człowieka w kontekście Międzynarodowego Prawa Ekonomicznego i związanymi z tym pytaniami dotyczącymi prawa prywatnego.

Mirosław Wyrzykowski

prof. Mirosław Wyrzykowski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 1988–1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990–1993 i 1996–2001). W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Paweł Kowalski - Uniwersytet SWPS

dr Paweł Kowalski – radca prawny. Specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego. Zajmuje się także prawem międzynarodowym oraz prawem dyplomatycznym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współpracy Polski z Unią Europejską zarówno na płaszczyźnie prawno-politycznej, jak i ochrony praw człowieka, w tym kwestii migrantów. W zakresie medycyny interesują go zagadnienia etyki i odpowiedzialności za błędy lekarskie. Zobacz biogram

Dr Dariusz Kowalski - Uniwersytet SWPS

dr Dariusz Kowalski – adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Naukowo specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie finansowym, w szczególności interesuje się wsparciem przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków publicznych. Ekspert w Departamencie Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zobacz biogram

Dr Filip Cyuńczyk - Uniwersytet SWPS

dr Filip Cyuńczyk – adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik, socjolog prawa, historyk prawa. Doktorat uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa w Oñati (International Institute for the Sociology of Law) w Kraju Basków. Wykładowca wizytujący w Riga Graduate School of Law (constitutional law, research methods) i OSCE Border Managment Staff College jako International Trainer in Human Rights and Conflict Policies. Badacz Stowarzyszony w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się socjologią prawa, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad konstytucjonalizmem, relacjami między prawem a tożsamością grupy, prawną polityką rozwiązywania konfliktów, prawną regulacją społecznych pamięci zbiorowych i studiami nad edukacją prawniczą. Zobacz biogram

Dr Mariusz Bidziński - Uniwersytet SWPS

dr Mariusz Bidziński – adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Radca prawny, partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego, a także ochrony i zarządzania informacją publiczną. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego i gospodarczego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, jak również prawa konstytucyjnego. Zobacz biogram

Anna Zofia Wyrozumska

prof. Anna Zofia Wyrozumska – polska profesor nauk prawnych, profesor zwyczajna Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Uzyskała magisterium w 1976 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1984 r. doktoryzowała się tamże na podstawie rozprawy Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne. Habilitowała się w 1996 r., przedstawiając monografię „Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie”. W 2008 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Stypendystka uczelni w Strasburgu (1981, 1984), Dubrowniku (1983, 1985), Salonikach (1986), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (1987), Oksfordzie (1988), T.M.C. Asser Instituut w Hadze (1991–1992), Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (1994), w Maastricht (1994), Uniwersytetu Kraju Basków w San Sebastián (1995). Została wybrana na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. W 2020 r. weszła w skład prezydium tego komitetu.

Prof. Ryszard Piotrowski

prof. Ryszard Piotrowski – polski prawnik, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, komentator wydarzeń polskiego życia publicznego. Jest nauczycielem akademickim Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: prawo konstytucyjne) na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, nagrodzonej II nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa oraz prawu konstytucyjnemu porównawczemu. Wchodził w skład zespołu pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który w marcu 1981 r. przygotował pierwszy kompletny projekt ustawy o Trybunale Stanu. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadził badania i wygłaszał wykłady na uniwersytetach amerykańskich, stypendysta American Council of Learned Societies, Consiglio Nazionale delle Ricerche i Senatu włoskiego. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i w Szkole Wyższej TWP. W 2017 r. został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.

Dr Katarzyna Łakomiec

dr Katarzyna Łakomiec – adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz medycznego, interesuje się wpływem nowych technologii na mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki. Pracowała m.in. jako główna specjalistka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jako ekspert ds. legislacji w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Biurze Analiz Sejmowych.

Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska research fellow na Wydziale Prawa Queen’s University Belfast, w ramach konsorcjum projektowego InDivEU finansowanego przez UE z programu Horyzont 2020. Wcześniej kierowała tam projektem THEMIS („Protecting Human Rights and Public Health in Global Pandemics A Map of the Standards Applied by EU and US Courts”) jako Marie Skłodowska-Curie Fellow (2018–21), za pracę, za którą otrzymała we wrześniu 2019 r. tytuł „Badaczki Roku” Fakultetu Nauk Humanistycznych i Społecznych QUB. W przeszłości zajmowała stanowisko adiunkta w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była też redaktorem zarządzającym Yearbook of Polish European Studies. Dr Dąbrowska-Kłosińska jest absolwentką Wydziałów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (PhD). W pracy naukowej koncentruje się na regulacji ryzyka i zdrowia publicznego oraz ochrony praw człowieka w ujęciu unijnym, europejskim i prawnoporównawczym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji na temat ochrony praw jednostki wobec zagrożenia globalnych pandemii, biotechnologii UE, roli ochrony sądowej i nowych sposobów sprawowania rządów. Dr Dąbrowska-Kłosińska jest także członkinią kolegium redakcyjnego German Law Journal (CUP).

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski – ekspert Fundacji im. Stefana Batorego i Open Contracting Partnership. Członek rad programowych Archiwum Osiatyńskiego i Consul Democracy Foundation. Stypendysta Marshall Memorial Fellowship, Marcin Król Fellowship i Recharging Advocacy Rights in Europe. Członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Posiada szeroką wiedzę na temat relacji między administracją publiczną a obywatelami. Jest autorem lub współautorem publikacji na temat dostępu do informacji, technologii, administracji publicznej, korupcji i partycypacji społecznej, w tym pozycji „Obywatelska Analiza Prawa monitoring, narzędzia, model obywatelskiej oceny skutków regulacji” czy „alGOVrithms. The State of Play. Report on Algorithms Usage in Government-Citizens Relations in Czechia, Kosovo, Hungary, Poland and North Kosovo”.

Dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska – politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 r. została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001–2007 roku była ekspertem, a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce, następnie w Bułgarii. W latach 2007–2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.

Dr Małgorzata Bonikowska

prof. Barbara Iwańska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Centrum Prawa Ochrony Środowiska WPIA UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Technika genetyczna jako problem prawa ochrony środowiska”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością prawo ochrony środowiska został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2.10.2013 r. Tematem jej rozprawy habilitacyjnej była koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska. Monografia habilitacyjna została wyróżniona w 50. Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace naukowe. Jej zainteresowania badawcze obejmują unijne i polskie prawo środowiska, w tym problematykę prawną gwarancji prawnych ochrony środowiska oraz europeizacji prawa ochrony środowiska. Członkini Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz międzynarodowej grupy prawników Avosetta Group, stanowiącej forum wymiany naukowej i współpracy przedstawicieli środowisk naukowych uniwersytetów europejskich, zajmujących się prawem ochrony środowiska.

Organizatorzy

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

SWPS Innowacje

Partnerzy

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Vienna Forum for Democrasy and Human Rights

Patronat

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

 

Termin i miejsce

Online:
platforma Zoom

Kontakt

Karolina Wójcik
tel. 785 201 855
e-mail: [email protected]