Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasze studentki na Międzynarodowym Kongresie w Turcji

float_intro: images-old/sukces_studentek.jpg

Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Pojawiają się nagle, jedne są przelotne, inne towarzyszą nam przez dłuższy czas, pobudzają do działania lub zniechęcają do wykonywania danej czynności. Bywa, że nas paraliżują i oddziałują negatywnie na nasz dobrostan. Czy można nad nimi zapanować, modyfikować ich poziom?

Studentki psychologii klinicznejWydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach przeprowadziły badania mające na celu sprawdzenie, jaki wpływ na regulację emocji ma aktywność fizyczna, oraz w jakim stopniu negatywne emocje, niezadowolenie z ciała i symptomy depresji determinują jakość życia osób otyłych.

Ich prace zostały wyróżnione przez komitet naukowy Międzynarodowego Kongresu Studentów (MUISC) organizowanego na Uniwersytecie Maltepe w Stambule w Turcji. W kwietniu studentki zaprezentują tam wyniki swoich badań.

Aktywność fizyczna a regulacja emocji

Aktywnośc fizyczna wpływa zarówno na nasze ciało, jak i umysł. Badanie przeprowadzone przez Natalię Baron, Martę Cierpiał, Adrianę Modrzejewską pod opieką dr hab. Anny Brytek-Matery, prof. Uniwersytetu SWPS miało na celu przeanalizowanie, czy siedzący tryb życia, mała liczba kroków oraz niski poziom aktywności fizycznej mają wpływ na pozytywną poznawczą regulację emocji. W badaniu udział wzięło 35 młodych ludzi, którzy przez 24 godziny na dobę przez 7 kolejnych dni  nosili akcelerometr umieszczony na wysokości talii.

Wyniki badania wykazały, że liczba kroków oraz niska i umiarkowana intensywność wysiłku fizycznego mają wpływ na pozytywną regulację emocji. Aktywność fizyczna pomaga nam rozładować emocje, ale co ciekawe wyniki badań potwierdziły również wcześniejsze doniesienia świadczące o tym, że intensywna aktywność fizyczna może być powodem większego generowania emocji negatywnych.

Jakość życia a negatywne emocje, zadowolenie z ciała i symptomy depresji

Jeżeli aktywność fizyczna pomaga nam regulować nasze emocje, co dzieje się w przypadku osób z otyłością? Teoretyczne modele otyłości wykazują, że negatywne emocje, niezadowolenie z ciała i symptomy depresji mają wpływ na jakość życia. Badanie przeprowadzone przez Adrianę Modrzejewską, Paulinę Musiał, Natalię Baron pod opieką mgr Kamili Czepczor-Bernat miało na celu sprawdzenie, czy sytuacja wygląda tak samo w przypadku osób z dużą nadwagą.

Wyniki badań wykazały, że najistotniejszym wyznacznikiem poziomu jakości życia jest wysoki poziom negatywnych emocji, podczas gdy zadowolenie z ciała i objawy depresji nie były istotnymi predyktorami jakości życia. Na podstawie wyników zespół badawczy stwierdził, że aby poprawić jakość życia u osób z otyłością powinniśmy skoncentrować się na zmniejszeniu u nich negatywnych emocji.

Międzynarodowy Kongres Studentów (MUISC)

Od 2013 roku Maltepe University International Student Congress daje studentom z całego świata możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i zainteresowaniami badawczymi oraz dyskusji na istotne tematy związane z naukami społecznymi.

Co roku spośród nadesłanych projektów studentów z całego świata komitet naukowy konferencji wybiera te, które mają największą wartość merytoryczną. Autorzy wyróżnionych prac mają możliwość zaprezentowania na kongresie wyników swoich badań. Organizatorzy MUISC pokrywają koszty pobytu laureatów w Stambule.

Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie „Life and well-being”.