Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureaci konkursu ETIUDA NCN

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Doktoranci z Uniwersytetu SWPS otrzymali stypendia Narodowego Centrum Nauki na realizację autorskich badań. Młodzi naukowcy zajmą się wpływem wdzięczności na nasz dobrostan psychiczny. Spróbują określić, dlaczego tak dużo czasu spędzamy w pozycji siedzącej, bardzo niekorzystnej dla naszego zdrowia. Odpowiedzą na pytanie, skąd się bierze pozytywny obraz nas samych i przeanalizują aktywność mózgu u osób cierpiących na schizofrenię.

Czy wdzięczność może leczyć?

Ostatnio często mówi się o tym, że odczuwanie wdzięczności pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie – jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi i lepiej funkcjonujemy w życiu codziennym. W przypadku ludzi chorych, wdzięczność sprawia, że łatwiej im zaakceptować trudne doświadczenia i dostrzec w nich pewną wartość. Mgr Joanna Sztachańska zbada, co stanie się, gdy poprosimy kobiety chore na raka oraz kobiety z depresją o codzienne notowanie powodów do wdzięczności. Jeśli wdzięczność jest lekarstwem i jeśli rzeczywiście działa, warto spróbować nauczyć ludzi chorych, jak dostrzegać w życiu powody do wdzięczności.

 • Tytuł projektu: Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek onkologicznych i depresyjnych – badania dzienniczkowe
 • Autorka badania: mgr Joanna Sztachańska
 • Wysokość stypendium: 109 568 zł

Czemu wciąż siedzimy?

Praca przy biurku, oglądanie telewizji, odrabianie lekcji, spotkania przy stole, podróże samochodem – z badań International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity wynika, że ludzie spędzają aż 64 godziny tygodniowo siedząc, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia identyfikuje zachowania siedzące jako czwarty w kolejności czynnik ryzyka dla umieralności. Ponadto osoby, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej, narażone są na zwiększone ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego oraz depresji.

Mgr Zofia Szczuka będzie identyfikować czynniki i mechanizmy wpływające na tzw. zachowania siedzące. Wyniki przeprowadzonych przez nią badań pozwolą zaprojektować efektywne strategie interwencyjne, które pozwolą zmniejszyć czas spędzony w tej niekorzystnej dla naszego zdrowia pozycji.

 • Tytuł projektu: Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory
 • Autorka badania: mgr Zofia Szczuka
 • Wysokość stypendium: 101 584 zł

Stypendia doktorskie NCN

Konkurs ETIUDA skierowany jest do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz finansowego wsparcia w wysokości 4 500 zł miesięcznie, laureaci odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Komisja ocenia m.in. osiągnięcia naukowe doktorantów oraz jakość wykonywanych badań.

Skąd się bierze pozytywny obraz nas samych?

Uważamy, że jesteśmy lepsi niż byliśmy kiedyś. Skąd się bierze tak silne przekonanie o pozytywnym rozwoju nas samych i czy ma ono pokrycie w rzeczywistości? Czy nasze wyobrażenie jest spójne z tym, jak faktycznie się zmieniamy? Mgr Joanna Gutral przeanalizuje mechanizmy, które mają wpływ na percepcję zmian osobowości na przestrzeni życia: (a) przekonania funkcjonujące w społeczeństwie, (b) tendencje do tworzenia pozytywnego obrazu nas samych w porównaniu z innymi oraz (c) skłonności do realizowania swojego potencjału i stawania się tym, kim tak naprawdę się jest.

 • Tytuł projektu: The relationship between social expectations, basic psychological needs, self-enhancement, and perceived changes in personality over the life span.
 • Autorka badania: mgr Joanna Gutral
 • Wysokość stypendium: 117 000 zł

Zrozumieć zachowania samobójcze w schizofrenii

Samobójstwa są jednym z głównych, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanych problemów społecznych. Pacjenci z diagnozą schizofrenii są grupą szczególnie narażoną na zachowania samobójcze i przedwczesną śmierć. Przyjmuje się, że samobójstwa w tej grupie stanowią 40% wszystkich zgonów. Mgr Bartosz Bohaterewicz za pomocą rezonansu magnetycznego (badania rsfMRI) przeprowadzi pomiar aktywności mózgu w stanie spoczynku u osób cierpiących na schizofrenię w celu określenia biomarkera służącego do wykrywania zaburzeń prowadzących do prób samobójczych.

 • Tytuł projektu: Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii
 • Autor badania: mgr Bartosz Bohaterewicz
 • Wysokość stypendium: 104 144 zł

Prawie 300 projektów rocznie

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków prywatnych. W 2018 roku realizowaliśmy 284 projekty badawcze, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane, na kwotę ponad 52 mln zł.

Zobacz bazę projektów Uniwersytetu SWPS »

Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców: EUA Council for Doctoral Education oraz VITAE. Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie rozwoju kariery. Naszą innowacją jest zaangażowanie doktorantów w działalność centrów i zespołów badawczych Uniwersytetu SWPS, w których będą mogli uczyć się realizacji postępowania badawczego, przygotowywania publikacji, krytycznej dyskusji naukowej, a także know-how aplikacji grantowych.

Więcej informacji »

Oferta Szkoły Doktorskiej
Dyscyplina

Program – doktorat wdrożeniowy

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Literaturoznawstwo

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki o kulturze i religii

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Wrocław doktoraty poznaj szczegóły