Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prestiżowa nagroda dla dr Dominiki Kwaśnickiej

float_intro: images-old/2015/Nagrody/sukces_1a.jpg

Mamy kolejny powód do radości! Doktor Dominika Kwaśnicka, z Wydziału Psychologii we Wrocławiu, otrzymała prestiżową nagrodę Stan Maes Early Career award przyznawaną przez Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia (EHPS) za wkład w rozwój psychologii zdrowia, teorii zmiany zachowania oraz projektowanie interwencji behawioralnych w celu poprawy zdrowia.

Badania

W pracy badawczej dr Kwaśnicka koncentruje się na procesach związanych ze zmianami behawioralnymi. Bada zjawiska takie, jak: motywacja wspierająca dane zachowania, przyzwyczajenia, samoregulację i radzenie sobie z barierami behawioralnymi. Interesuje się wpływem środowiska i związków społecznych na ludzkie zachowania oraz tym, w jaki sposób dostępność fizycznych i psychologicznych zasobów powoduje, że ludzie zmieniają się i są w stanie wytrwać przy nowych zachowaniach zdrowotnych.

Przykładem nowatorskich badań podtrzymujących zmiany zachowania, które doktor Kwaśnicka współtworzyła i prowadziła są m.in. badanie PATHS – internetowa platforma dla pracowników opieki zdrowotnej, która została przebadana w czterech szpitalach w Australii (www.paths.org.au) oraz Aussie-FIT, interwencja prozdrowotna stosowana w dwóch wiodących klubach ligi futbolu australijskiego.

Obecnie doktor Dominika Kwaśnicka prowadzi projekt badawczy dotyczący interwencji promujących redukcję nadmiernej masy ciała, realizowany w ramach programu HOMING, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wpływ badań

Badania dr Dominiki Kwaśnickiej to krok w kierunku integracji teorii zmiany zachowania. Jej projekty pokazują, w jaki sposób założenia teoretyczne można dopasować do poszczególnych osób oraz w jaki sposób obecne technologie mogą pomóc w ich stosowaniu przez praktyków.

Współpracuje z wiodącymi naukowcami, oraz uczelniami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Portugalii, Francji, Niemiec i Australii. Jest współautorką 21 publikacji, a swoje prace prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych i forach. Uczy metod within-person i zapewnia doradztwo agencjom fitness i multimedialnym organizacjom zdrowia.

Społeczność EHPS

Doktor Kwaśnicka jest aktywna członkinią Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS) i przewodniczącą komitetu Synergy, w tym stowarzyszeniu. Jest również głównym redaktorem bloga „Practical Health Psychology” przedstawiającego najnowsze badania z zakresu psychologii zdrowia i jej praktycznych zastosowań, publikowanego w 25 językach, skierowanego do pracowników służby zdrowia.

Stan Maes Early Career Award

Nagroda Stan Maes Early Career jest przyznawana za wybitną działalność naukową i wkład w działania Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia.

 

Laureatka nagrody

Jacek Grunt-Mejer

dr Dominika Kwaśnicka – naukowiec zajmujący się psychologią zdrowia. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji, magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne i Badanie Służby Zdrowia na Newcastle University, gdzie również obroniła doktorat. Jest aktywną członkinią Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS) i przewodniczącą komitetu Synergy, w tym stowarzyszeniu. Jedna z głównych redaktorów bloga „Practical Health Psychology” przedstawiającego najnowsze badania z zakresu psychologii zdrowia i jej praktycznych zastosowań, publikowanego w 25 językach, skierowanego do pracowników służby zdrowia. Kieruje inicjatywą Open Digital Health, która ma na celu zachęcenie naukowców, pracowników służby zdrowia oraz twórców technologii do dzielenia się multimedialnymi narzędziami opartymi na danych naukowych dotyczących zdrowia, aby umożliwić szybsze, tańsze i bardziej przejrzyste korzystanie z platform multimedialnych dotyczących zdrowia pomiędzy różnymi krajami.