Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO czarne

dr

Dominika Kwaśnicka

Instytut Psychologii
adiunkt

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji, magisterskie na kierunku Public Health and Health Services Research (Zdrowie Publiczne i Badanie Służby Zdrowia) na Newcastle University, gdzie również obroniła doktorat.

W pracy badawczej koncentruje się na procesach związanych ze zmianami behawioralnymi w publicznej służbie zdrowia. Bada zjawiska takie, jak: motywacje wspierające dane zachowania, przyzwyczajenia, samo-regulację i radzenie sobie z barierami behawioralnymi. Interesuje się wpływem środowiska i związków społecznych na ludzkie zachowania oraz tym, w jaki sposób dostępność fizycznych i psychologicznych zasobów powoduje, że ludzie zmieniają i są w stanie wytrwać przy nowych zachowaniach zdrowotnych. Obecnie dzięki dofinansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu HOMING, Dominika prowadzi projekt badawczy dotyczący podtrzymania niższej wagi ciała: https://www.wybieramyzdrowie.pl/.

Jest aktywną członkinią European Health Psychology Society (EHPS) (Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia) i przewodniczącą komitetu Synergy, w tym stowarzyszeniu. Dominika jest również jednym z głównych redaktorów bloga „Practical Health Psychology” przedstawiającego najnowsze badania z zakresu psychologii zdrowia i jej praktycznych zastosowań, publikowanego w 25 językach, skierowanego do pracowników służby zdrowia: www.practicalhealthpsychology.com.

Dominika kieruje inicjatywą Open Digital Health, która ma na celu zachęcenie naukowców, pracowników służby zdrowia oraz wynalazców technologii do dzielenia się cyfrowymi narzędziami opartymi na danych naukowych dotyczących zdrowia, aby umożliwić szybsze, tańsze i bardziej przejrzyste korzystanie z danych cyfrowych dotyczących zdrowia pomiędzy różnymi krajami. Ponadto jest częstym prelegentem na międzynarodowych konferencjach naukowych i jest zapraszana do wygłaszania wykładów na forach międzynarodowych.

W 2016 otrzymała nagrodę „Herman Schaalma Award”, za najlepszą pracę doktorską na temat psychologii zdrowia. W 2019 została również nominowana do nagrody „Stan Maes Early Career Researcher Award” przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Zdrowia. Nagroda przeznaczona jest dla młodych naukowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie psychologii zdrowia oraz zaangażowanie w prace na rzecz Stowarzyszenia.

Jest redaktorem następujących wydawnictw: „International Journal of Behavioral Medicine”, „Frontiers in Psychology” (the Clinical and Health Psychology section), oraz  „Health Psychology Bulletin” (magazynu, który ujawnia źródła finansowania artykułów).

Jest również Adjunct Research Fellow w School of Public Health, Faculty of Health Sciences, w Curtin University, w Australii.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii zdrowia oraz digital health.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zdrowia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni