Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Nasza doktorantka laureatką stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

udostępnij artykuł
Nasza doktorantka laureatką stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
float_intro: images-old/2015/Nagrody/fulbright_award.jpg

Karolina Dyduch-Hazar, doktorantka z Uniwersytetu SWPS, została jedną z 20 laureatów stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Komisja przyznała jej stypendium na prowadzenie badań naukowych w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie gratulujemy!

Projekty badawcze laureatki

Karolina Dyduch-Hazar jest doktorantką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ramach przyznanego stypendium zrealizuje projekt badawczy „Do collective narcissists reap hedonistic rewards when take revenge against their ingroup offenders?” w Social Psychology and Neuroscience Lab na Virginia Commonwealth University pod okiem dr. Davida Chestera, światowej sławy eksperta w badaniach nad agresją.

– Projekt ten łączy w sobie moje dwa zainteresowania badawcze: „słodycz” zemsty oraz kolektywny narcyzm. W trakcie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych będę badać, czy doświadczenie zemsty aktywuje obszary mózgowe związane z nagrodą u osób określanych narcyzami grupowymi. Takie osoby żywią przekonanie o uprzywilejowanej, ale niedocenianej przez innych pozycji własnej grupy, najczęściej narodowej. Narcyzm grupowy jest solidną przesłanką do agresji międzygrupowej. Niewykluczone, że takie osoby mszczą się przy najmniejszym podejrzeniu zagrożenia dobrego imienia własnej grupy, ponieważ zemsta sprawia im przyjemność” – mówi nasza stypendystka.

Projekt realizowany na Virginia Commonwealth University jest rozszerzeniem jej prac nad przyjemnością z zemsty. Badaczka stworzyła narzędzie do pomiaru przekonania, że zemsta w odwecie za doznane krzywdy poprawia samopoczucie. Obecnie zajmuje się międzykulturową walidacją narzędzia oraz fizjologicznymi wyznacznikami przyjemności z agresji w odwecie za prowokację.

Mgr Karolina Dyduch-Hazar pracę doktorską pisze pod superwizją dr hab. Agnieszki Golec de Zavala. Jest członkinią interdyscyplinarnego zespołu badawczego PrejudiceLab. Była wizytującą badaczką na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Pełni funkcję kierowniczki w grancie Preludium 17 „Is revenge sweet? Examining the role of anticipated pleasure from revenge on retaliatory behavior” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

O przyznanym stypendium

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 20 stypendiów dla doktorantów na wyjazdy badawcze do USA na rok 2020–2021. Fulbright Junior Research Award to 6–9 miesięczne stypendium dla doktorantów z polskich instytucji na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA.

Program Fulbrighta to największy projekt wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W ramach programu finansowane są wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA. Amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia specjalistów i wykładowców z USA do współpracy przy projektach.

Kształcenie doktorantów na Uniwersytecie SWPS

Również w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców.

Innowacją Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS jest zaangażowanie doktorantów w działalność naszych centrów i zespołów badawczych. Doktoranci uczą się w nich realizacji postępowania badawczego na każdym etapie, przygotowywania publikacji, krytycznej dyskusji naukowej, know-how aplikacji grantowych, a także obserwują codzienne i niecodzienne działania i osiągnięcia swoich starszych kolegów i koleżanek oraz rozwój ich karier naukowych.